5 kroků k vlastnímu byznysu

Správné odpovědi
Správné odpovědi / Cílem kladení si otázek o tom co chcete nebo nechcete dělat, je sestavení seznamu oborů, ze kterých pak můžete začít vybírat ten nejvhodnější franšízový systém.
pondělí
16.05.2016
Franšízing znamená podnikání pod zavedenou značkou. Stále více podnikatelů využívá znalostí a zkušeností úspěšných firem.
 

Dobrou zprávou pro takto uvažující je fakt, že na českém trhu je z čeho vybírat. V současné době na tuzemském trhu působí zhruba 200 franšízových nebo partnerských systémů. Otázkou tak zůstává, jak si vybrat ten správný systém, aby se úspěch dostavil co možná nejrychleji. Jak co nejlépe mezi sebou franšízové sítě porovnat? Pojďme si narovinu říci, že to není úkol jednoduchý. Představíme vám však pět snadných kroků, díky nimž si s tímto problémem budete moci poradit.

Krok 1 - Vyberte oblast podnikání

Základní otázkou, kterou si musíte hned na začátku položit, zní zhruba takto: „V čem jsem dobrý, co mne baví dělat, co jsem vždy chtěl dělat?“. Neméně důležité je však i to, jakou odpověď získáme, zeptáme-li se sami sebe na to, co bychom v žádném případě dělat nechtěli, nebo nemohli.

Pokud máte již nějaké zkušenosti s podnikáním, je pro vás ideální projít si nabídky franchisových systémů z oblasti, ve které již působíte, nebo oboru, který má podobné koncové zákazníky. Díky svým zkušenostem si tak budete moci snadno porovnat výhodnost nabídky a konkurenční výhody, které jednotlivé systémy přinášejí.

V případě, že jste začínající podnikatel nebo nechcete nadále působit v oboru, ve kterém jste doposud podnikal, není až tak důležité, zda jste v dané oboru získal vzdělání, nebo v něm již působil. Důležité je najít si odvětví, ve kterém byste se rád uplatnil. To, že jste v té nebo oné oblasti nováčkem, bývá leckdy v mnoha ohledech přínosnější. Každý poskytovatel licence má vybudován vlastní školící systém tak, aby jeho byznys mohli rozvíjet i úplní nováčci v branži. Kolikrát je pro ně totiž daleko snazší respektovat systém fungování franšízové sítě tak, jak si to majitel licence představuje. Nejsou zatížení svými dosavadními zkušenostmi a používanými postupy v daném oboru.

Důvod, proč si klást otázky na téma „Co chci nebo nechci dělat“ je prostý. Na základě odpovědí si sestavte seznam odvětví a systémů, ze kterých pak můžete začít vybírat ten nejvhodnější franšízový systém. Cílem kladení si otázek o tom co chcete nebo nechcete dělat, je sestavení seznamu odvětví a systémů, ze kterých pak můžete začít vybírat ten nejvhodnější franšízový systém. Tímto způsobem tak můžeme zúžit počet franšízových konceptů, mezi kterými se budeme rozhodovat.              

Krok 2 – Analyzujte poptávku

V případě, že jste si již vybrali pro vás to nejvhodnější odvětví, je třeba zmapovat situaci na trhu v místě, kde plánujete podnikat. Zamyslete se nad tím, co ve vašem regionu chybí. Představte si sebe samého jako koncového zákazníka. Čeho je ve vašem městě nedostatek? Jaké služby nebo produkty jsou málo dostupné? Možná zjistíte, že ve vašem okolí chybí nějaká značka, kterou by stálo za to do vašeho regionu přivést.

Další věcí, nad kterou musíte uvažovat, je to, zda vámi zvolený byznys není sezonní záležitostí. Či zda nemá možnost uspět jen v nějakém specifickém regionu.   Díky tomu se seznam potenciálních franšízových systémů jistě dále zkrátí.                            

Krok 3 – Zhodnoťte finanční možnosti

Neméně důležitým faktorem pro rozhodování jsou i finance. Vstup do franšízové sítě je spojen se vznikem určitých výdajů, někdy menších, někdy větších. Tvoří je samozřejmě náklady, které hradí každý podnikatel, když začne podnikat: pronájem prostor, rekonstrukce a vybavení, nákup zboží a podobně.

Také je však třeba počítat s výdaji, které jsou pro franšízu specifické, jako vstupní licenční poplatky a průběžné poplatky. Stejně tak je nutné si položit několik otázek týkajících se financí. Kolik peněz vynaložím na investice? Můžu si dovolit přijít o tyto peníze? Jak budu financovat vstup do franšízového systému, můžu využít úvěr?  Zamyslete se například i nad tím, zda je možné využít pro financování příspěvky například z evropských fondů. To jsou však pouze základní otázky, které vyžadují odpověď.

Chcete-li zvolit vhodný franšízingový systém, měli byste si také stanovit své vlastní cíle. Jde především o Vaše požadavky na měsíční příjem, zda bude franšízing Vaším jediným zdrojem příjmů a také, zdali budete mít prostředky, které budou dostačující pro život v průběhu rozjezdu podnikání. Start podnikání totiž znamená další náklady.

Pokud již znáte svoje finanční možnosti, podívejte se znovu na váš seznam konceptů připadajících v úvahu a zkontrolujte, zda jsou pro vás z hlediska požadované investice relevantní.

Krok 4 – Sbírejte informace

Dbejte na to, abyste získali co nejvíce informací o franšízových systémech, které jsou na vašem seznamu. Podívejte se na informace, které o daných konceptech zveřejnila média, obraťte se s dotazy přímo na zástupce franšízových sítí a získejte důležité údaje přímo od nich. Navštivte veletrhy specializující se na téma franšízingu, kde s poskytovateli franšízovýchových licencí můžete navázat osobní kontakt a probrat tak detailněji požadavky na franšízanty a podporu jim poskytovanou franchisorem. V průběhu rozhovorů se zástupci konceptů byste měli získat zejména informace o:

  • Zkušenostech franšízora a vedoucího personálu s podnikáním
  • Aktuálním a plánovaném počtu poboček, vlastních i franšízových
  • Vašich předpokládaných příjmech a údajích, jaký počet dosavadních franšízantů tuto nebo podobnou výši příjmů dosáhl
  • výši vstupního poplatku, poplatcích v průběhu spolupráce (průběžné poplatky) a výši příspěvků do marketingového fondu
  • celkové částce Vaší investice
  • rozsahu podpory poskytované franšízorem
  • době platnosti franšízové smlouvy
  • podmínkách, za kterých můžete požadovat prodloužení nebo vypovězení franšízové smlouvy
  • podmínkách, za kterých můžete převést na třetí osobu vlastní práva a povinnosti vyplývající z franšízové smlouvy
  • počtu vypovězených a prodloužených franšízových smluv

Nikdy se však nespoléhejte pouze na informace poskytnuté potenciálním franšízorem. Pokud můžete, promluvte si s konkurencí potenciálního franšízora. Dobré je také kontaktovat již fungující franšízanty konceptu a zeptat se na jejich zkušenosti s podnikáním pod tou nebo tou značkou. Z jejich odpovědí poznáte, zda neexistují nějaké důvody, pro které byste si měl spolupráci s daným franšízorem rozmyslet. Pro franšízora, který nemusí nic skrývat, nebude jistě na obtíž Vám kontakt s dalšími franšízanty zprostředkovat.

Krok 5 – Zahajte jednání

Než dospějete do této fáze, měl by být váš seznam franšízových konceptů, o které máte zájem, podstatně kratší než tomu bylo na začátku. V rámci tohoto kroku tak z něj odstraňte ještě ty koncepty, u kterých máte z jakéhokoli důvodu nějaké pochybnosti. Poté již nezbývá nic jiného, než se vrhnout do jednání. Velkou pozornost pak věnujte smlouvám, jejichž podoba vám může v rozhodování velmi pomoci. Na jejich základě se totiž dozvíte něco nejen o samotném systému, ale i o franšízorovi samotném.

A zde cesta končí. Již jste shromáždili všechny informace potřebné pro vaše rozhodnutí. Dejte si na čas, zvažte všechna objektivní data, nicméně neopomíjejte i své vlastní subjektivní pocity. Určitě však pamatujte na to, že konečné rozhodnutí byste měli učinit až po konzultaci smlouvy s profesionálním poradcem, který se na téma franšízingu specializuje.

Poradci PROFIT system franchise services.


Ing. Barbora Štanglová
Redaktorka
Marek Halfar
Franšízový konzultant

Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017