Čtvrtek
06.03.2008
Pokud se Vám při vyslovení slova franšízing vůbec něco vybavuje, je to skvělé!
 

Je však určitě dobré vědět co to přesně znamená, protože franšízing je cestou k samostatnému podnikání. A samostatné podnikání je předpokladem pro velmi dobré příjmy.

Když slyšíme o franšízových řetězcích, nejčastěji je spojujeme s řetězci rychlého občerstvení typu McDonald’s či Subway. Přitom to nejsou jediné firmy působící na principu franšízingu, i když jde na tomto trhu o skutečné giganty. Franšízing není žádná Popelka. Například v USA lidé utratí každý třetí dolar za produkty a služby poskytované franšízovými řetězci. Prodej a nákup bytů a domů zprostředkovávají realitní kanceláře založené na franšízingu. Tyto domy a byty pak rekonstruují, obnovují a střeží firmy spadající do frnšízových řetězců. Obdobně je tomu s automobily, které opravují servisy založené na franšízingu, ty nakupují náhradní díly u prodejců fungujících na principu franšízingu a svá auta myjeme také v myčce, která patří do franšízového řetězce. Pokud tedy budeme chtít prodat svůj dům a vydat se na výlet kolem světa umytým a fungujícím automobilem – každý z těchto „rozmarů“ – včetně nákupu výletu – velmi pravděpodobně splní některý z franšízových řetězců.

Franšízing je ověřenou metodou vydělávání peněz, kterou s úspěchem používají v mnoha oborech tisíce a tisíce podnikatelů na celém světě. Samotné slovo „franšízing” znamená doslova „býti svobodným”. V tomto smyslu franšízing nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale – tady pozor – tam kde je svoboda, musí být i odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Ve franšízingu odpovědnost držitele franšízové licence spočívá v podřízení se podmínkám uzavřeným ve smlouvě s tím, kdo franšízovou licenci poskytuje (franšízor, popřípadě tzv. master franšízor). On je vlastníkem značky zboží a obchodní značky franšízové sítě.

Idea franšízingu nespočívá pouze v prodeji nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Slovo „systém” je klíčem k pochopení zásad podnikání opírajícího se o franšízing. Odběratel licence (franšízant) může totiž počítat ze strany poskytovatele licence (franšízora) se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe a svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how pro daný obor. Za tuto pomoc franšízant předává franšízorovi jakýsi vstupní poplatek za udělení licence a potom – v průběhu celé doby trvání kontraktu - převádí ve prospěch poskytovatele určité procento svých příjmů. Tyto peníze využívají majitelé franšízové sítě ve prospěch celého systému, slouží všem odběratelům licence – například na marketingové výzkumy, vývoj nových produktů či reklamní kampaně. Řečeno jednou větou: franšízant využívá ve své činnosti zkušenosti, znalosti a metody vypracované franšízorem.

Základní principy franšízové spolupráce:
1. Franšízor je vlastníkem ochranné známky a značky franšízové sítě
2. Franšízor sám otestoval podnikatelský záměr a prokázal jeho rentabilitu
3. Franšízant vede podnik pod jménem franšízora jako nezávislý podnikatel: jeho výdělkem je zisk vytvořený při této činnosti
4. Franšízant financuje podstatnou část investice do otevření podniku a nákupu zboží
5. Franšízant je vlastníkem majetku v podniku
6. Franšízor předává franchisantovi znalosti o tom, jak správně podnikat (know-how)
7. Franšízant hradí licenční poplatky a rovněž měsíční franšízový poplatek za používání know-how (přímo formou poplatků, anebo nepřímo v maržích na produktech, které mu prodává franšízor)
8. Franšízant určuje ceny zboží nebo služeb ve svém podniku. Zisk (je-li takový) nezávisí tedy pouze na výši prodeje, ale také na sjednané marži na produktech
9. Franšízor má obvykle určitý vliv na druh a rozmanitost sortimentu v podniku
10. Pravidla pro spolupráci franšízora s franšízantem upravuje franšízová smlouva a pokyny, jak správně podnikat v rámci franšízingu obsahuje operační manuál

Pro koho je franšízing dobrým řešením a pro koho ne?
Pro podnikání na vlastní pěst by se měl rozhodovat ten, kdo se nerad podřizuje nařízeným postupům, našel na trhu mezeru, má dostačující množství prostředků pro podnikání a již získal zkušenosti v oboru, ve kterém chce podnikat (zkušenosti budou nezbytné pro vytvoření značky). Je dobré, pokud již má ustálené obchodní kontakty. Ostatní by měli využít možnost zaštítit se franšízovou značkou, která jim poskytne šanci se rychleji rozvíjet na začátku podnikání.

Počet franšízových konceptů v roce 2014 se zvýšil na 246, což představuje meziroční nárůst o více jak 12 %. Mezi firmy, které spustily svůj franšízový koncept se řadí i velké společnosti, které objevily výhody franšízového způsobu rozvoje. Důkazem mohou být například značky jako Parky´s společnosti Kostelecké uzeniny, nebo Bernard PUB Rodinného pivovaru Bernard.

Rok 2014 ve franšízingu ukázal zejména trend spouštění franšízových konceptů u firem, které na trhu již fungují a rozhodli se expandovat na základě modelu franšízové spolupráce. Franšíza je pro ně nová, tudíž mnohdy ještě nemají žádného franšízanta. To také vedlo k růstu počtu vlastních poboček franšízových firem působících na českém trhu, které vzrostly o 11,3 % na 6432.


Populární na fóru

10 kroků k založení firmy

Hodí se mi při zakládání firmy nějaká taková služba (viz odkaz)? Díky moc! https://www.kancelarske-centrum.cz

1 komentář(e)
posledni 26.09.2019
Společnost Franchising.cz

your Blog is very nice it was about the franchising users on the franchise market using the franchising tools. If you have a interest in content writing and want to do in...

2 komentář(e)
posledni 27.08.2019
Společnost Franchising.cz

i have seen your Blog, it was about the franchising users so that users keep updated on the franchise market and you can enjoy the events on the franchise market. if you have...

2 komentář(e)
posledni 27.08.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017