Nejčastější chyby franšízantů

Dvakrát měř, jednou řež / Pokud máte po přečtení franšízové smlouvy pohybnosti o některých ustanoveních, případně je potřebujete důkladně vysvětlit, je nejlepší vyhledat radu u právníka nebo franšízového poradce.
Pátek
07.02.2020
Franšízanti podepisují franšízové smlouvy s vidinou úspěšné budoucnosti. Na co si však dát pozor, než se upíšete franšízorovi?
 

Statistiky potvrzují, že podnikání pod známou zavedenou značkou je bezpečnější než rozjetí vlastního byznysu. Stoprocentně zaručit úspěch však nedokáže, a i ve franšízovém podnikání jsou lidé – franšízanti, kteří mohou selhat. Důvodů může být hned několik, řadě z nich však lze předejít hned v samém začátku.

Poraďte se s právníkem

Odevšad slyšíme, že před podpisem jakékoli smlouvy bychom měli věnovat čas jejímu přečtení. Spotřebitelé jsou neustále bombardováni doporučeními, že nemají podepisovat něco, co nečetli. Pokud si jdete půjčit peníze od banky, každý vás upozorňuje na to, že je třeba se pečlivě seznámit s veškerými podmínkami úvěru. Mohlo by se tak zdát, že pro podnikatele, kteří by měli být určitými profesionály, je to automatické.

Bohužel opak je pravdou. Často se ukazuje, že franšízant smlouvu nečetl, protože franšízor mu přeci řekl vše, co je potřeba o spolupráci vědět. Stává se také, že ačkoli zájemce o licenci smlouvu četl, dostatečně jí neporozuměl. A v obavě, že by se v očích franšízora „shodil“, nepoloží důležité dotazy a spokojí se s tím, že je mu zhruba všechno jasné. Nemyslí na to, že vstupem do franšízové sítě se jako franšízant zavazuje k dlouhodobé spolupráci a musí vědět, jaká práva a povinnosti z toho plynou.

Finální neznalost smluv může být způsobena tím, že se jedná o rozsáhlé dokumenty, které sice je možné přečíst, nicméně často je opravdu obtížné jim porozumět. Jak již bylo řečeno, potenciální franšízanti se mohou stydět za kladení otázek, aby v očích franšízora neztratili atraktivitu. A to je velká chyba.

Je třeba si uvědomit, že smlouvy jsou připravovány právníky a mají svůj specifický jazyk, který se tomu „běžnému“ na první pohled může podobat, ale význam jednotlivých pojmů může být různý. Pro lidi, kteří tak nejsou ve čtení smluv zběhlí, může být obtížné procházet například i 15stránkovou smlouvou.

Příliš drahé úspory

V momentě, kdy po přečtení smlouvy vyvstanou zájemci o franšízovou licenci nějaké dotazy, případně pochybnosti, zda je vše tak, jak má být, je na čase požádat o nestranné posouzení. Nejlepší je navštívit odborníka, tedy právníka či franšízového poradce a konzultovat s ním jednotlivá ustanovení smlouvy. Zkušený profesionál může franšízanta buď uklidnit, že vše je v pořádku, na druhé straně však může přijít na to, co by do budoucna v rámci spolupráce mohlo dělat problémy. Vysvětlí tedy budoucímu franšízantovi nejen to, čemu nerozumí, ale upozorní ho také na ustanovení, která pro něj mohou být nepříznivá, doporučí mu o nich dále jednat, případně trvat na jejich odstranění. Je užitečné využít pomoc, abyste si byli vědomi závazků a rozsahu podpory, které franšízor poskytuje.

„V praxi se bohužel setkáváme s tím, že franšízanti přichází za poradci či právníky příliš pozdě, až v momentě, kdy nastane problém. Teprve poté se zajímají o to, jak je daná záležitost upravena smlouvou. Často se pak stává, že zjistíme, že k porušení smlouvy nedošlo a neexistují důvody pro podniknutí jakýchkoli kroků,“ říká Lenka Nováková, konzultantka poradenské společnosti PROFIT system franchise services s tím, že na otázku, proč nebyla smlouva konzultována před samotným podpisem, franšízant připouští, že nechtěl vynaložit zbytečné náklady.

Faktem však je, že investice do rad právníků či odborných poradců vás ve skutečnosti může ochránit před špatnými kroky. Úkolem poradce je sundat růžové brýle z očí těm, co se chtějí stát součástí franšízové sítě, a poskytnout objektivní pohled na to, co vyplývá přímo ze smlouvy.

Vyjednávání nutné

K uzavření jakékoli smlouvy by mělo dojít, jakmile se smluvní strany dohodnou na uspokojivých podmínkách. V případě udělování franšízových licencí to však mnohdy není tak jednoduché. Franšízoři mají obvykle své vlastní šablony smluv, které zájemcům o licenci dávají k podpisu. Chybou by však bylo, kdyby se potenciální franšízant vzdal jakýchkoli snah vyjednávat. Existují totiž prvky smluv, o kterých se běžně jedná, jako např. územní exkluzivita. Jednat se vyplatí i v momentě, kdy některé z ustanovení není zcela dle jeho představ, případně v případě, kdy mu to doporučil právník.

Pokud zde není manévrovací prostor a franšízor zaujme postoj: „Buď podpis, nebo sbohem“, je lepší kapitulovat a nenechat se k podpisu smlouvy přinutit. Nestává se to často, ale i mezi franšízovými koncepty existují ty kvalitní a méně kvalitní. Chcete-li jako zájemce o franšízu s poskytovatelem jednat, musíte být na jednání dobře připraven. A právě v takové situaci oceníte rady, kterých se vám od odborníků dostane. Jednou z nich je, že jako franšízant byste měli mít možnost získat smlouvu k prostudování u svého právníka ještě před jejím podpisem.

Vlastní podnikatelský plán

Další chybou, které se zájemci o franšízy, často dopouští, je spolehnutí se na informace poskytnuté samotným franšízorem. Samozřejmě, je třeba od něj získat informace týkající se výše investice, provozních nákladů, očekávaných příjmů apod. Nicméně důležité je, abyste byli schopni i z tohoto pohledu posoudit franšízové nabídky sami.

Buďte skeptičtí ohledně informací týkajících se financí. Nejlepší je připravit si také vlastní podnikatelský plán, který vám umožní předpovídat skutečné náklady, příjmy a tím i návratnost investic. Měli byste si zjistit více o tržních cenách vybavení, za které platíte franšízorovi, výši nájemného za prostory, které splňují kritéria konceptu, a také výše průměrné mzdy zaměstnanců v oboru, ve kterém se chystáte podnikat.

Kromě toho by se mělo propočítat, zda je obchodní plán předložený poskytovatelem licence reálný. Zda je cena produktu či služby dostatečně vysoká, aby pokryla náklady na jeho nákup a další provozní náklady spojené s byznysem. Toto je práce, kterou by si budoucí franšízant měl dát, aby realisticky vyhodnotil franšízovou nabídku. 

Myslete na budoucnost

Dalším problémem, který souvisí s financováním, je realisticky posoudit vaše možnosti. Franšízanti mnohdy ne zcela důkladně přemýšlí o tom, kolik peněz jsou schopni do franšízy investovat a z jakých zdrojů tyto finance budou. Často ani nepřemýšlí o tom, co budou dělat, pokud investice nepřinese očekávané zisky. Neřeší otázky, zda budou schopni dotovat své podnikání do doby, než začne vydělávat. Bod zlomu je totiž u každého franšízového konceptu jiný, může to být po třech měsících, někde až po delší době. Na takovou dobu byste pak měli mít finanční rezervu, která pokryje nejen náklady spojené s podnikáním, ale také třeba se zabezpečením rodiny,

Záruku vám nikdo nedá

Přesvědčení, že se zakoupením franšízové licence se automaticky dostaví úspěch v podnikání, je více než klamné. Skutečnost, že je daný franšízový koncept již vytvořený a otestovaný, je výhodou, ze které by leckdo mohl usuzovat, že úspěch franšízanta nemine. Žádný poskytovatel licenci vám jej však nezaručí.

Angažovanost franšízanta a jeho tvrdá práce jsou nezbytností. Protože stejně jako v každém jiném podnikání, se nic neděje jen tak, samo. Jako franšízanti byste tak měli být aktivní, sledovat trh a reagovat na změny na něm. Úspěšný byznys se neobejde bez marketingových akcí. Velkou pomocí pak jsou samozřejmě tady a doporučení franšízora, kterým se opravdu vyplatí naslouchat.

Vhodný kandidát na franšízanta

Pravdou je, že franšíza není pro každého. Je třeba zvážit, zda jste vy osobně schopni se podřídit pravidlům, která ve franšízové síti platí. Ve franšíze není prostor pro improvizaci, přílišnou kreativitu a implementaci vlastních nápadů. Pro to vše je vždy třeba získat souhlas centrály sítě. Přestože jste jako franšízant nezávislý podnikatelský subjekt, měli byste o všem informovat svého franšízora a zpřístupnit mu všechny dokumenty včetně těch finančních.

Pokud je vaším cílem pracovat sami, a být svými vlastními šéfy, zdá se, že toužíte po nezávislosti. Nemáte-li však vlastní podnikatelský nápad, rozhodnutí pro franšízu se nabízí. V takovém případě je třeba si ujasnit, zda je vaší motivací změna, nebo touha po opravdové nezávislosti, bez níž si svou budoucnost již neumíte představit. V případě, kdy vám jde „jen“ o změnu, vítejte ve světě franšízingu.

Jestli však chcete přistoupením k franšízovému konceptu získat tolik touženou nezávislost, můžete narazit na problém. Podstatou franšízingu je totiž spolupráce a sdílení. A v případě, že nejste připraveni nebo ochotni spolupracovat s franšízorem a dalšími kolegy v síti, může to vést až k vytvoření negativního vztahu s poskytovatelem licence, což se dříve nebo později promítne do atmosféry ve vašem podniku. A vězte, není nic horšího než podnikání, které vás nebaví, ve kterém se necítíte šťastní.

Uzavření franšízové spolupráce je jako manželství. Je to běh na dlouho trať. Proto je více než nutné najít na tuto cestu toho pravého partnery. Pokud se tak totiž nestane, nemusí být konce zrovna příjemné.

Jak se vyvarovat chyb?

  • Ujistěte se, že role franšízanta je pro vás ta pravá
  • Vyberte si franšízový koncept v oboru, který vás zajímá
  • Nepodepisujte franšízovou smlouvu bez konzultace s právníkem
  • Vyjednávejte s franšízorem o bodech smlouvy, se kterými nesouhlasíte
  • Vytvořte si vlastní podnikatelský plán

Franšíza je byznys / Úspěch v podnikání vám nikdo nezaručí. A to ani majitel franšízového konceptu. Bez vašeho přičinění to nepůjde. Známá značka nezbavuje franšízanta odpovědnosti za jeho podnikání.
Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017