Jak předejít ztrátě iluzí při volbě značky?

Pátek
26.11.2010
Když si potenciální kandidát vybírá franšízu, zdá se mu, že postupuje racionálně. Měl by však pečlivě zauvažovat o svých emocích.
 

Ukazuje se, že emoce nás silně ovlivňují při rozhodování o ekonomických záležitostech, které jen zdánlivě patří do racionálního světa. Stejně tak jako ve stavu zamilovanosti krása může někdy zakrýt špatný charakter, také v podnikání mohou silné emoce ve vztahu ke značce (např. auta) zakrýt skutečnost, že auto je příliš drahé a má příliš velkou spotřebu.

Chci být šejkem

Burzovní investoři se jako první rozhodli využívat nálady a emoce pro hodnocení investic. Vznikl speciální index nálady investorů, který lze používat jako ukazatel při kapitálových investicích. Podívejme se z tohoto hlediska blíže na franchising. Sehrávají emoce tak velkou úlohu? Zkusme se zamyslet nad tím, proč mají např. prádelny malé procento přihlášek franchisových kandidátů? Jedná se přece o velmi stabilní podnikání s pevnou poptávkou, bez sezónních poklesů obratu. Jednoduše, ne každý se chce vidět jako majitel prádelny? Z průzkumu prováděného mezi franchisanty je zřejmé, že by nejraději řídili něco prestižního nebo drahého. Ukazuje se, že symbolické hodnoty obsažené ve značce mají pro investory zásadní význam a někdy při takové volbě rozhodují.

Chci to mít hned

Většina investorů se rozhoduje příliš netrpělivě a impulsivně. Nikomu se nechce čekat na dosažení zisku. Je třeba mít na paměti toto přirozené lidské omezení při výběru franšízy, protože i někteří franchisoři se předhání ve slibování několikaměsíční návratnosti investice. Kladná reakce na podobně nereálné sliby může vést ke značné frustraci, bude-li návratnost investice v nedohlednu i po roce podnikání.

Při volbě franchisingu musíme tedy zkoumat vlastní emoce, abychom se nedostali do pasti iluzí, říká Marek Halfar ředitel poradenské firmy PROFIT system. Vyhodnocení rentability investice může pomoci zchladit emoce. Víme-li, že náš zisk se bude odkládat, musíme si spočítat pravděpodobnost, je-li tento zisk vůbec dosažitelný.

Poradci PROFIT system.