Česká republika má již první odborníky na franšízu

Pondělí
19.04.2010
Na Vysoké škole ekonomické je možná specializace se jménem franšíza. Rozhovor týdne s Doc. Ing. Lenkou Turnerovou, VŠE Praha
 

Paní docentko, lze franšízu studovat?
Ano, franšízing je volitelný předmět na fakultě Mezinárodních vztahů, kapacita je omezaná, hlavně kapacitou školy, ale i tak v posledním ročníku bylo 80 studentů.

To studium je velmi prakticky zaměřené,probírají se záležitosti provozní, ekonomické, finanční a právní. Celým semestrem se prolíná praktická zkušenost, v průběhu studia se studenti zúčastňují praxe ve významných franšízových společnostech. Na konci je pak seminární práce a její obhajoba, založená na teoretických i praktických celkových znalostech o franšíze.

Podařilo se některé postřehy a názory studentů dostat do praxe?
Určitě, tam je to potřeba vidět ve dvou liniích, jednak tedy praktická zkušenost a jednak obecné povědomí. Protože společnost se kultivuje a mnoho lidí již postupně ví, co franchising je a postupně se na něj zvyšují nároky. V rámci té praktické zkušenosti je nastolen problém a ten se postupně snažíme řešit, často to bývá ukazatel, který zařazují firmy do praxe.

Máte nějaké povědomí o studentech, kteří prošli studiem a zařadili se do praxe?
Máme několik studentů, kteří se úspěšně zařadili a pracují v některém systému, máme studenty, kteří se do studia pustili proto, že např. rodiče provozují nějakou franšízu. Nevím, jestli je franšíza rodinné podnikání, ale určitě je takový velký rodinný závazek, který se dotýká všech členů rodiny a změní jim život. Je ovšem nutné říci, že kvalitní franšízor nabídne jasný koncept, tak vždy je řada faktorů, které jednotlivé provozovny odlišuje a dnešní doba přeje připraveným.