Byznys plán - polovina úspěchu

Pátek
01.02.2013
Podnikatelský plán je pro budoucnost firmy velmi důležitý. Určuje, v jaké pozici se firma nachází, kam by dále měla směřovat a především jak toho chce podnikatel dosáhnout.
 

Podnikatelský plán není právně definovaný a na úřadech jej potřebovat nebudete. Proč jej tedy vytvářet? Důležitý není jen pro Vás, kdy si vytvoříte určitou představu o fungování firmy, ale také pro banky a zejména vaše potenciální investory.

Všechny tyto strany budou chtít vidět, jestli se jim opravdu vyplatí do vašeho podniku dávat jejich peníze. Podnikatelský plán musí mít jasnou strukturu. Záleží jen na vás, jestli bude stručný nebo podrobný. Například agentura CzechInvest vytvořila náležitosti, které by každý plán měl obsahovat.

Myšlenka společnosti (Elevator Pitch)

Než začnete sepisovat na papír svůj podnikatelský plán, shrňte si své myšlenky v hlavě o vaší společnosti. Řekněte si, co vůbec chcete dělat, jak jste s touto myšlenkou daleko a je-li na trhu pro váš plán uplatnění. Zamyslete se nad tím, jak byste chtěli svého plánu dosáhnout a kolik financí budete potřebovat. Až si tohle všechno v hlavě sesumírujete, můžete směle začít sestavovat písemně podnikatelský plán.

Stručné představení společnosti (Executive Summary)

Zatímco Elevator Pitch v předcházející kapitole se prezentuje ústně, zde už se jedná o písemnou prezentaci, většinou o rozsahu jedné, maximálně dvou stran formátu A4. Tento „sumář“ budou po vás chtít pro začátek případní investoři, aby si udělali obrázek o vašem konceptu. V prvním odstavci Executive Summary popište v několika větách, o jaký typ investice se jedná, a kolik peněz potřebujete. Tím investorům ušetříte čas a zároveň poukážete na organizovanost a koncepčnost vašeho uvažování. Jelikož musíte investory či banku přesvědčit, že se vyplatí do vašeho produktu investovat, nebojte se při jeho představování používat slova jako unikátní, výjimečný apod.

Plný podnikatelský plán

Zde už se můžete rozepsat podrobněji o vaší koncepci. Podnikatelský plán by měl vycházet především ze tří nejdůležitějších bodů – co děláte, co potřebujete, co nabízíte. Jiný pohled říká, že důležité je dokázat odpovědět na otázky kdo, kdy, kde, jak, co, proč a kolik? Oba dva pohledy jsou správné a záleží jen na vás, na jaký se při sestavování plánu zaměříte. Když to shrneme, v plánu by měly být obsaženy tyto informace:

Stručné shrnutí – zde můžete zakomponovat Vaše předešlé stručné shrnutí, které jste už sepsali (Executive Summary)

Popis projektu – jedna z nejdůležitějších věcí. Snažte se produkt vychválit, plánujete s ním přece prorazit na trhu. Uveďte jeho výhody, jedinečnosti. Identifikujte pro koho je výrobek určen. Pokud se jedná o zcela nový výrobek či službu, nechte si jej patentovat. Investoři budou spíše slyšet na jedinečnost, která je chráněná, než na ohrozitelný výrobek, který vám můžou okopírovat či ukrást.

Analýzy jednotlivých segmentů – dále byste měli představit trh, na kterém chcete výrobek prodávat. Srovnejte jednotlivé segmenty, sílu konkurence, substituty. Představte své dodavatele a odběratele, výrobní náklady na výrobek apod.

SWOT analýza – pojem pochází z iniciálů anglických slov Strenghts (Silné stránky), Weakness (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). V této kapitole tak rozeberete všechny aspekty plánu z pozice těchto čtyř oblastí.

Návrhová část – uveďte, jak budete svůj výrobek prezentovat, jakou bude mít cenu, jak bude distribuován. Vytvořte analýzu prodeje, který chcete optimálně dosáhnout a také jaké očekáváte pozitivní a negativní vývoje. Zde byste měli představit i finanční stránku projektu. Podrobněji ji rozebíráme níže.

Analýza rizik – vnitřní rizika projektu (ta, která můžete ovlivnit), vnější rizika projektu (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.), opatření k minimalizaci rizik

Finance

Rozpočet vašeho podnikání by měl být co nejvíce podrobný, protože peníze budou zajímat banky či investory přece jen nejvíce. V první řadě je důležité se podívat na náklady, které při vašem podnikání vzniknou. Provozní náklady vznikají každý měsíc a mají obvykle stálou výši. Výdaje, které se pravidelně opakují, a je možné předvídat jejich výši na celý rok předem, lze snadno odhadnout. Do takového druhu nákladů patří platby za nájem prostor, za energie nebo telefon. Do této kategorie jdou i platy zaměstnanců, výdaje spojené s provozem firemního bankovního konta a také účetní služby. Nákladem, který může být ze začátku obtížněji odhadnutelný, je nákup zboží. Kromě prvního zásobení zbožím je totiž nutné průběžně doplňovat prodejní místo o chybějící sortiment. Nákup zboží k dalšímu prodeji se tak také započítává do provozních nákladů. Avšak po určité době, když se lépe seznámíme s trhem, bude možné snadněji spočítat výdaje spojené se zajištěním prodejny. Nesmíme také zapomenout na náklady na reklamní a marketingovou činnost.

Dalším důležitým bodem jsou příjmy, které z podnikání budete mít. V první řadě je důležité si nastavit cenu produktu a kolik očekáváte prodejů za jednotlivé měsíce během roku. Tím odhadnete vaše tržby a marži, kterou z produktů dostanete. Je důležité mít zmapovanou poptávku a ocenit produkt takovým způsobem, aby cena nebyla moc vysoká, ale ne také příliš nízká. Až budete mít představu o vašich nákladech a příjmech, pak je na čase vytvořit podrobný cash flow, tedy výkaz toku peněz. Doporučujeme vytvořit cash flow pro pozitivní i negativní variantu a samozřejmě cash flow, který sami očekáváte.

Návratnost investice

Součástí byznys plánu by mělo být i zahrnutí očekávané návratnosti investice. Ukážete tak potenciálním investorům, kdy by mohly čekat, že by se jejich investice vrátila. A pro vás to bude ukazatel, který vám řekne, jestli do podnikání chcete vůbec vstoupit nebo jestli má vůbec cenu do vašeho projektu jít. Návratnost se tak jeví jako jedna z nejdůležitějších položek. I když se z vašeho plánu bude jevit vše pozitivně, můžete pak při výpočtu návratnosti zjistit, že čas, kdy se vám vložené peníze vrátí, je příliš dlouhý a vy tak můžete zastavit podnikání ještě před tím, než v něm peníze utopíte.


Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017