Povodně mohou zasáhnout každého podnikatele. Základem je se proti živelným katastrofám pojistit.
pondělí
10.06.2013
Živelné pohromy mohou podnikání ovlivnit velmi nepříznivě, protože přicházejí naprosto neplánovaně. V takovém případě je nutné se obrnit pevnými nervy a následky škod co nejefektivněji odstranit.
 

Vaše podnikání může zasáhnout nejen lidský vliv, ale také neočekávané přírodní katastrofy. V České republice se jedná především o povodně, které zasahují nejen osudy lidí, ale také podnikatele. Povodně a záplavy se dotýkají především nemovitostí určených pro podnikání. Stovky postižených firem a živnostníků budou muset kromě škod na majetku řešit i v lepším případě dočasné přemístění provozovny. Jak v případě zaplavení firmy postupovat?

Společnost RE/MAX poukazuje na skutečnost, že pokud je firma v pozici nájemce, musí si pojištění svého majetku a to včetně zásob, vyřešit sama. „Taková klauzule je běžně obsažena v korporátních nájemních smlouvách. Je povinností nájemce pojistit si svůj firemní majetek,“ potvrzuje ředitel RE/MAX Commercial Miroslav Herain. Majitel nemovitosti je tak zodpovědný pouze za svoji budovu, ve které je firma v nájmu.

Sídlo firmy a provozovna

V případě poškození či dočasné nedostupnosti prostor by měl majitel nájemci nabídnout náhradní prostory nebo alespoň takzvané nájemní prázdniny. Další možností je i finanční kompenzace, a to po dobu, po kterou je služba nedostupná. K té se přistupuje většinou v případě, kdy majitel nemovitosti není schopen zajistit adekvátní náhradu pro své nájemce.

Pokud má majitel možnost nabídnout nájemci náhradní prostory, může tak učinit i za cenu dočasného snížení úrovně komfortu (např. kategorie A kancelářských prostor na kategorii B v B lokalitě). Nájemce tuto službu může, ale nemusí využít. V případě využití by mělo dojít k adekvátní úpravě výše nájemného. Důležité také je, že v případě zaplavení není nutné měnit sídlo společnosti, a to ani v případě její totální destrukce. „Sídlo firmy může být provozováno i „v ruinách“, pokud je dostupná schránka pro doručování poštovní korespondence. Zázemí firmy pak může být v prostorách na jiné adrese. Podobný model je ostatně nabízen jako služba virtuální kanceláře,“ podotýká Miroslav Herain. Stačí přesměrovat poštovní korespondenci a zařídit přenos ostatní techniky do nové provozovny.

Jak postupovat v případě živelné katastrofy

Prvním logickým bodem je komunikace. Bez ní mohou problémy jen eskalovat. „Je nutné co nejdříve navázat komunikaci jak s majitelem nemovitosti, tak s odběrateli a dodavateli. Je totiž pravděpodobné, že firma nebude po určitou dobu moci plnit své závazky. Tyto případy je nutné mít včas ošetřené,“ říká Miroslav Herain.

Důležitým krokem je také pokus zabránit následným škodám. To znamená okamžitě vše zdokumentovat pro pojišťovnu a pokusit se zachránit majetek firmy.

Jednání s pojišťovnou

Pojišťovna bude vyžadovat kromě fotodokumentace i soupis movitého a nemovitého majetku z účetní evidence. Pokud by došlo k záplavě počítačové techniky a evidence by nebyla dostupná, je nutné zajistit znalecké posudky.

Financování škod

Může se stát, že pojistné plnění nebude dosahovat hodnoty dostačující pro pořízení nového vybavení. V takovém případě se nabízí podnikatelům možnost požádat o balíčky státní pomoci. Dalším užitečným zdrojem mohou být i specializované nabídky, které jsou dostupné na základě předložení protokolu o pojistné události. Podnikatelé by neměli zapomenout ani žádost o odklad či snížení splátek u stávajících úvěrů, a to jak u banky, tak případně i u svých věřitelů a dodavatelů.


Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017