Nevýhody franchisingu pro franchisanta

Čtvrtek
18.03.2010
Někdo si myslí, že přistoupením k franchisingové síti obdrží hotový recept na jednoduché a ziskové podnikání. Přitom každé podnikání se pojí s rizikem a ani franchising není výjimkou.
 

Před rozhodnutím o přistoupení k vyhlédnuté síti, je dobré provést analýzu také těch méně příjemných stránek franchisingu.

1. Kontrola ze strany franchisora
Z podstaty definice franchisingu vyplývá, že vztah mezi franchisorem a franchisantem musí být založen na kontrolování. Franchisant je majitelem vlastní firmy, avšak udělená licence jej zavazuje řídit firmu v souladu se smluvně stanovenými podmínkami. Musí pochopit, že výměnou za výhody plynoucí ze spojení s franchisorem, musí akceptovat kontrolu kvality a standardů. Každý špatný franchisant má negativní vliv nejenom na vlastní firmu, ale nepřímo i na celou franchisingovou síť a tím i na ostatní franchisanty. Proto také poskytovatel franchisingu bude určovat standardy a požadovat jejich dodržování.

2. Poplatky
Bohužel nic není zadarmo. Za možnost využívat franchisorovo know-how, menší riziko neúspěchu a podporu bude nutno zaplatit. Franchisant platí franchisorovi vstupní franchisingový poplatek a následně hradí průběžné poplatky a přispívá do marketingového fondu. A dokonce i v případě, že franchisingová smlouva nepředpokládá žádné poplatky, franchisant bude povinen nakupovat zboží franchisora. Obecně platí, že čím je systém ziskovější a čím větší jistotu úspěchu si franchisant kupuje, s tím větším poplatkem musí počítat.

3. Složitý rozchod
Franchisová smlouva bude obsahovat určitá omezení ohledně prodeje nebo převodu práv na firmu. Je to zjevné omezení franchisantovy podnikatelské svobody a jeho podnikání, avšak má svoje opodstatnění. Je-li franchisor při výběru prvního franchisanta pro danou lokalitu důkladný, proč by měl být méně pečlivý při výběru jeho nástupce?

4. Franchisorovy omyly
Franchisor se někdy může dopouštět chyb při řízení sítě. Např. jím vymyšlené inovace systému, které byly implementovány již v průběhu trvání smlouvy, se můžou ukázat jako neúspěšné a škodlivé pro franchisanty. Dobré jméno franchisingového systému a image značky mohou tedy utrpět z důvodů nezávislých na franchisantovi.


Populární na fóru

Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015