Ještě než se rozhodnete

Čtvrtek
18.03.2010
Ještě než se rozhodnete, že se stanete franchisantem, proveďte následující kroky:
 

1. Zamyslete se nad tím, jaký produkt nebo službu chcete poskytovat:

 • Neignorujte vlastní individuální preference, avšak z druhé strany mějte na paměti, že možnost dosažení zisku musí být základním kritériem vaší volby
 • Není všechno zlato, co se třpytí!

2. Proveďte průzkum potenciální poptávky na produkt nebo službu, kterou chcete nabízet na trhu, na němž budete působit:

 • Nikdy nespoléhejte výhradně na informace poskytnuté potenciálním franchisorem
 • Promluvte si s konkurencí potenciálního franchisora

3. Určete finanční prostředky, kterými se můžete podílet na franchisingovém podnikání:

 • Buďte připraveni si na jistou dobu utáhnout opasek, ale neriskujte celý svůj majetek. Franchising snižuje riziko neúspěchu, avšak nikdy jej neodstraňuje úplně!

4. Po franchisorovi požadujte informace o:

 • zkušenostech franchisora a vedoucích personálu s podnikáním
 • aktuálním a plánovaném počtu franchisantů
 • Vašich předpokládaných příjmech a údajích, jaký počet dosavadních franchisantů tuto nebo podobnou výši příjmů dosáhl
 • výši vstupního poplatku, poplatcích v průběhu spolupráce (průběžné poplatky) a výši příspěvků do marketingového fondu
 • celkové částce Vaší investice
 • rozsahu podpory poskytované franchisorem (vstupní služby a průběžné služby)
 • doby platnosti Franchisingové smlouvy
 • podmínkách, za kterých můžete požadovat prodloužení nebo vypovězení franchisingové smlouvy
 • podmínkách, za kterých můžete převést na třetí osobu vlastní práva a povinnosti vyplývající z franchisingové smlouvy
 • počtu vypovězených a prodloužených franchisingových smluv
 • probíhajících soudních a správních řízení, jehož účastníkem je franchisor