Nejčastější omyly ve franchisingu

Čtvrtek
18.03.2010
Jak ušetřit svůj čas a v krajním případě se vyhnout podvodníkům?
 

V tisku se můžete setkat s inzeráty zaštiťující se franchisingem, které se pokoušejí uvést v omyl nebo přímo klamat. Níže uvádíme několik rad, jak se vyhnout podvodníkům nebo nedorozuměním. Jestliže jste se setkali s nabídkou, která ve Vás vzbuzuje pochybnosti, kontaktujte nás, pomůžeme Vám rozlousknout záhadu (redakce@franchisingINFO.cz).

Nabízející slibuje velké zisky
Investice do nákupu franchisingového balíčku lze srovnat s bankovním vkladem. Výzkum ve Spojených státech prokázal, že po dvou letech od zakoupení licence více než 95% franchisantů pokračuje ve svém podnikání (ze všech nových firem necelých 60%) a po deseti letech více než 85% (ze všech nových firem necelých 15%). Zakoupení franchisingové licence, prověřeného systému tedy dává velké šance na úspěch. Rovněž lze očekávat rozumnou míru návratnosti z investovaného kapitálu a prémii za kreativitu a pracovní nasazení. Prověřené systémy Vám předloží poměrně přesné výpočty (potvrzené výsledky vlastních, anebo franchisingových podniků, působících v jejich sítích), které určují, jakou částku musíte investovat a jaké zisky můžete očekávat.

Bohužel, jestliže někdo na základě investice slibuje „astronomické“ zisky, můžeme mít co do činění s podvodníkem. Franchising je pro něj dalším vývěsním štítem po Bezpečných kampeličkách, Investičních fondech s velkými zisky nebo Síťovém marketingu, pro podnikání, jehož podstatou je finanční pyramida (těch několik nahoře vydělává jmění, všichni dole jsou ve ztrátě). Pro ověření pochybných nabízejících doporučujeme pozorně pročíst naše stránky a zkontrolovat, zda nabídka skutečně obsahuje prvky franchisingového balíčku.

Nabídka spolupráce, která není v souladu s principy franchisingu
Připomeňme základní principy franchisingu: jedná se o vztah, který spojuje dvě nezávislé firmy, franchisor předává franchisantovi know-how, operační manuál, umožňuje využívání jeho ochranné známky a zajišťuje podporu v podobě služeb poskytovaných ve prospěch franchisanta (vstupní služby a průběžné služby). Kromě toho existují franchisorem stanovené zásady kontroly podnikání v souladu s licencí a veškeré finanční otázky (poplatky ve prospěch franchisora). Vždy se uzavírá franchisingová smlouva a franchisant provozuje samostatnou nezávislou firmu.

V současné době v ČR působí okolo 150 franchisových konceptů nebo konceptů, které vykazují určité znaky franchisingu (viz katalog franchisingů). Ve srovnání s rozvinutými trhy to není mnoho, ale po celou dobu přibývají v České republice nové systémy. Existuje rovněž značný počet firem, které podnikají na obdobném principu (vybrané vlastnosti franchisingového systému) nebo se pohybují směrem k franchisingu.

Neodrazujeme Vás od spolupráce s těmito firmami, avšak je třeba mít na paměti, že franchisingová smlouva je ve světě prověřeným mechanizmem, který zajišťuje náležitou ochranu práv a to jak franchisora, tak i franchisanta. Doporučujeme, abyste si prověřili, zda nabídka spolupráce, která není v souladu s principy franchisingu, poskytuje náležitou ochranu práv.

Samotný nápad ještě neznamená franchising
Jako franchising můžeme označit pouze prověřený podnikatelský záměr. Bohužel někdy se vyskytují pseudofranchisoři pokoušející se prodat licenci na nápad, který nikdy neotestovali. Provozování vlastní nebo vlastních pilotních jednotek umožňuje vyhodnotit, zda plány a předpoklady byly správné a získat potřebné zkušenosti, abyste později mohli účinně podporovat franchisanty. Pouštět se do spolupráce s franchisorem bez zkušeností obnáší značné riziko.

Nabídka odprodeje franchisingové licence
V podstatě se nesetkáváme s franchisingovými systémy, v nichž může franchisant postoupit jemu příslušející práva jinému subjektu bez souhlasu franchisora. Je to důsledek skutečnosti, že franchisor musí dbát na značku celé sítě a všechny složky systému musí zajišťovat patřičnou úroveň péče o zákazníka. Zákazník se špatnou zkušeností z jednoho podniku se odvrátí od celé sítě.

Doporučujeme tedy spojit se s majitelem licence a informovat se, jaké podmínky je třeba splnit, abyste se stali členem systému. Je dobré zjistit, zda nabízející může odprodat práva na využívání licence, a zda licenci nelze zakoupit výhodněji u samotného franchisora.

Požadované kapitálové zdroje
V tomto případě se setkáváme s nepochopením nebo nedůvěryhodností ze strany potenciálního nabyvatele licence. Franchisor stanovuje výši investice, na kterou musí potenciální franchisant přistoupit a principy jejího financování (vlastní prostředky, úvěr). Systémy v ČR vyžadují investice v rozmezí od několika desítek tisíc, až po částky překračující 10 miliónů korun. Je dobré se seznámit s požadovanou částkou investice, abyste neztráceli čas na vyjednávání s franchisory, jejichž licenci nebudete moci zakoupit.

Upozorňujeme rovněž na inzeráty, které v ČR hledají osoby ochotné zakoupit licenci na master-franchising. Taková investice vyžaduje velké kapitálové zdroje, neboť nabízející hledá kupujícího, který získá výhradní právo na vytvoření systému na českém trhu.

Pozor na zprostředkovatele
Renomované franchisingové systémy se vyhýbají rozvoji prostřednictvím zprostředkovatelů - prodejců, protože cílem prostředníka je výhradně rychlý prodej licence a ne starost o řádný dlouhodobý rozvoj systému. Využití služeb zprostředkovatele svědčí o tom, že franchisor nepovažuje daný trh za prioritní. Takový franchisor konstatuje, že odměnu prodejce připočítá k vstupnímu franchisingovému poplatku franchisanta, avšak sám není ochoten investovat ani korunu do hledání franchisantů. Při rozhodování se o spolupráci je třeba počítat s tím, že tento franchisor nebude poskytovat příliš velkou podporu svým franchisantům.

Samozřejmě se stává, že franchisoři zaměstnávají lidi, kteří jim umožní získat znalosti o novém trhu, shromažďují přihlášky, anebo poskytují první informace kandidátům (v případě jazykových bariér). Poukazuje to na franchisorovo zaujetí a je to příslib pro jeho potenciální franchisanty.


Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017