Třikrát víc
Třikrát víc / Většina zájemců o naši franšízu ví, že s námi mají možnost začít podnikat tak, aby se jim dařilo. Našim partnerům v České republice se investice vrací po osmi až deseti měsících provozu, a kromě toho dostávají také naše vozidla a vybavení pro práci v hodnotě třikrát vyšší, než je vstupní poplatek při otevření nové franšízy, říká Radek Straka (zcela vlevo).
pondělí
18.06.2018
Česká značka EXTRA služby pro domácí práce a údržbu hledá franšízové partnery v celé Evropě. Při výběru jsme opatrní, říká ředitel franšízového rozvoje Radek Straka.
 

Máte franšízami pokryté celé území České republiky, jak se vám celkově daří na domácím trhu? 
Velmi dobře. Ačkoli EXTRA služby původně tvořily tři odlišné podniky, dohromady jsou tyto koncepty vysoce kompatibilní, vzájemně propojené, navzájem se doplňují a podporují. Počet klientů se například za poslední rok zvýšil o 40 %. Znamená to pro nás, že stále více lidí je ochotno zaplatit za opravdu kvalitní službu.

Podařilo se nám zajistit, že se všechny tři propojené koncepty navzájem doplňují, naše tři odlišné nabídky služeb jsou schopné dosáhnout blízkých, i když třeba odlišných trhů. Všechny tři naše koncepty lze považovat za velkou pomoc a podporu těch zbylých dvou.

Spolu s propojením EXTRA stěhování, uklízení a hodinových manželů se změnily jistě i podmínky franšízové spolupráce pod vaší značkou. Jak nyní tedy fungují vaši franšízanti?
V současné době pracujeme na nových pravidlech na ochranu našich franšízových partnerů. Mnoho lidí stále vnímá EXTRA služby jako nízkonákladový podnik. Konkrétně se to týká situací, kdy zákazník například na poslední chvíli zruší objednané služby, aniž by za toto jednání nesl jakoukoliv zodpovědnost. Je zřejmé, že někteří zákazníci dosud nepochopili, že všichni naši partneři skutečně chtějí poskytovat kvalitní služby. Což znamená, že investují spoustu času a energie, aby uspokojili veškeré požadavky a potřeby svých klientů. 

Když přijmou zakázku, osloví partnera v síti, připraví vše potřebné včetně např. nutného vybavení, a odloží jinou práci. Pokud je zakázka v poslední chvíli zrušena, neztratí tak pouze výdělek z této objednávky, ale platí i za ztracený čas a námahu. Proto je pro nás přinejmenším žádoucí vyhnout se klientům, kteří se takto nezodpovědně chovají opakovaně. Ochrana v tomto případě znamená nové definování obchodních strategií a politiky, která ochrání nejen spotřebitele, ale i naše servisní partnery. Pracujeme také na vytváření interní databáze, která bude obsahovat informace o těchto "nespolehlivých" klientech. Databáze bude k dispozici všem našim franšízantům.

V čem vidíte největší výhody franšízové spolupráce s EXTRA službami?
Především se nejedná o nákladný a komplikovaný systém. Většina žadatelů o naši franšízu má šanci zahájit vlastní podnikání a získat ziskový podnik. Období investiční návratnosti se pohybuje v rozmezí 8 až 10 měsíců, nemluvě o tom, že všichni naši partneři získají vyzkoušené a funkční nástroje pro podnikání.

Zahájili jste také již první kroky, potřebné k expanzi do zahraničí. Jak jste daleko? 
V tuto chvíli hledáme franšízového partnera v Maďarsku či Chorvatsku. Každý týden se hlásí až 10 franšízových partnerů, kteří mají zájem o individuální spolupráci. Jsme však při výběru velmi opatrní, aby každý náš nový partner mohl přiměřeně reprezentovat celou síť a její hodnoty.

Existují nějaké faktory, které brání rozšíření sítě? 
Jediným faktorem, o kterém víme, je neznalost. Klasický přístup je přesvědčení, že služby, které nabízíme, jsou zbytečné, protože tyto práce si každý může doma zajistit vlastními silami. Což je samozřejmě nepochopení celého konceptu, který nabízí služby na zcela profesionální úrovni. Dalším nešvarem je časté kopírování našeho konceptu, aniž by ovšem tito podnikatelé znali trh a věděli o rizicích, která podstupují. Založí si firmu, která nabízí stejné služby jako my, a po třech měsících se diví a nechápou, že jim firma negeneruje žádný zisk. Z neúspěchu pak mnohdy obviňují i naši společnost, protože nejsou schopni si přiznat, že chyba je v nich.

V čem jste nejvíce nápomocni svým franšízantům?
Každému franšízovému partnerovi poskytneme základní vozový park. Dostávají také veškerou důležitou podporu v oblasti reklamy a marketingu. Propagační nástroje jsou zpravidla poskytovány zdarma. Jsou vždy k dispozici našim centrálním zaměstnancům, ať už jde o prodej nebo správu. Naše oddělení IT jim v případě potřeby poskytuje veškeré důležité informace a právní pomoc.

Plánujete v budoucnu přidat do své nabídky nový sektor služeb? 
Přirozeně. Máme vážné plány se zapojením dalších sektorů služeb do své nabídky. Důvodem je především rostoucí zájem investorů o provozování větších sítí. V důsledku toho jsme tak nedávno otevřeli příležitost i pro větší investory, či skupiny kapitálových investorů. 


Populární na fóru

Jak nejlépe propagovat firmu?

Dobrý den, tak mne ještě napadá, že moc fajn způsob propagace firmy je vytvoření blogu, web stránek. Určitě je dobré je mít, aby lidé věděli o vaší službě....

6 komentář(e)
posledni 28.10.2018
Únik z reality jako byznys

Chcete-li získat ziskové a oblíbené úniková místnost, není nutné zakoupit povolení. Díky tomu mohou pomoci také zkušení profesionální návrháři. Například...

1 komentář(e)
posledni 01.03.2018
Pošta s franšízou

Dobrý den,Česká pošta už provozuje 200 franšízových pošt jako Pošta Partner. Očekává, že do franšíz převede téměř všechny provozovny. V tuto chvíli...

3 komentář(e)
posledni 15.12.2014
Pošta s franšízou

Téma České pošty mě taky zaujalo. Jaké jsou podmínky pro získání franchisy České pošty. Tenhle byznys by mohl mít dobrou budoucnost.Děkuji

3 komentář(e)
posledni 11.12.2014
Pošta s franšízou

Hodně jsem četl, že Pošta bude mít franšízové pobočky. Má už nějaké?

3 komentář(e)
posledni 05.12.2014
Přeměna České pošty

No jsem zvědavá, co se stane, když franšízanta nenajdou. Je zruší a nebude nic. Lidi pak budou jezdit dávat balíky a dopisy kilometry daleko.

1 komentář(e)
posledni 26.11.2014
Jak nejlépe propagovat firmu?

Souhlasím, jde o cílovku i o typ produktu ... ideálním nástrojem, a zvlášť pro začínající firmu s omezenými prostředky, je inbound marketing - nabídnout svým...

6 komentář(e)
posledni 10.11.2014
Jak nejlépe propagovat firmu?

Řekl bych že je nejdůležitější je znát cílovou skupinu svých zákazníků. Jinak se budou nabízet vaše produkty či služby mladým uživatelům sedících dnes a...

6 komentář(e)
posledni 06.11.2014