Personální zajištění / „Počet zaměstnanců v jedné pobočce by měl být přizpůsoben velikosti místa a města, kde se trampolínový park nachází. V parku o velikosti zhruba 1 000 m2 zaměstnáváme 10 až 12 lidí, mezi něž patří manažer centra, recepční, trenéři a animátoři,“ říká majitel konceptu Jump Planet Bartosz Śledziński.
pondělí
03.06.2019
Plánujeme rozšířit nabídku služeb, franšízanti tak budou moci oslovit širší skupinu zákazníků, říká Bartosz Śledziński majitel konceptu Jump Planet.
 

Slyšeli jsme, že upravujete koncept franšízy. Jaké změny ho čekají?
Změní se hodně. Chceme naši nabídku rozšířit o další skupiny klientů. Pro dospělé máme v plánu provozovat posilovny a pro malé děti interaktivní zábavní parky. Naše trampolínová centra budou doplněna o restaurace, stanou se tak ideální možností trávení volného času pro celé rodiny. Díky těmto změnám se naše zařízení stanou rozsáhlými parky, které spojují vynikající zábavu s fyzickou aktivitou. Budeme první, kdo bude tento koncept implementovat v Evropě.

Jakou má Váš koncept výhodu oproti konkurenci?
Naší výhodou je především inovativní a velmi rozsáhlá myšlenka, kterou právě začínáme realizovat. Nikdo v Evropě nenabízí tak širokou a doplňující se nabídku služeb. Naším cílem je oslovit co nejširší okruh zákazníků a poskytnout jim služby na nejvyšší úrovni.

Kdo se může stát franšízantem Jump Planet?
Naším franšízantem se může stát každý, kdo chce vést trampolínové centrum nebo jednoduše investovat kapitál. Nepotřebujeme ani, aby měl vlastní sál, naši specialisté jsou totiž schopni mu pomoci najít ten správný objekt. Franšízovým partnerům pak také zajistíme kompletní projekt, vyškolíme zaměstnance a poskytujeme marketingové služby. Naše partnery také podporujeme v každodenním řízení parku. To vše dělá z Jump Planet skvělou volbu pro každého, kdo hledá nové, inovativní podnikatelské nápady.

Kolik musí zájemce o licenci investovat do otevření pobočky?
Zájemce o otevření parku pod značkou Jump Planet musí počítat s tím, že je nutné investovat 2 500 až 6 500 korun za 1 m2 atrakcí. Cena samozřejmě zahrnuje zapracování designu a také výrobu a jejich montáž. Další náklady pak představují ty spojené s nákupem nebo pronájmem vhodné haly. Zde ceny ovlivňuje mnoho faktorů, jako je stav objektu nebo jeho umístění. V případě nákupních center je také často nutné zaplatit zálohu. Investice do posilovny, interaktivního parku pro děti a restaurace jsou také spojeny s dalšími finančními náklady. Franšízant se však nemusí obávat, že by tratil. Dle našich zkušeností budoucí zisky převyšují vynaložené náklady. Zisky často dosahují okolo 180 tisíc korun měsíčně po odečtení všech nákladů.

Zatím máte pobočky jen v domácím Polsku. Prozraďte nám, jaký zájem je mezi Poláky o trampolínová centra Jump Planet? Nebojíte se upadajícího zájmu ze strany zákazíků?
Poláci trampolínové parky milují. Důkazem toho jsou statistiky z našich poboček. To, že jsou plně obsazeny během víkendů nás nepřekvapuje, ale stále častěji se nám stává, že nemáme volné kapacity ani během pracovního týdne. Skákání je v současné době velmi populární formou zábavy, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Navíc nabízíme našim zákazníkům zajímavý program – akrobacie nebo fitness. To je důvod, proč si myslím, že trampolínová centra nebudou mít o zákazníky nouzi. Právě naopak. Dokud nebude trh nasycený, počet „skokanů“ poroste. A jsem přesvědčen, že v České republice je ten trend stejný.


Velká města plná zákazníků / V České republice je cílem značky Jump Planet otevírat trampolínové parky ve městech s více jak 50 tisíci obyvateli.