Franšízantům umožňujeme dále růst

Podpora z vedení / „Každý franšízant má svůj jasně definovaný region s exkluzivními právy. Jeho prvořadým je po úvodním zaškolení sestavení svého prvního boardu. S tím mu pomáhá jak master-franšízant, tak prověřená metodika získávání členů, která je součástí franšízy a ověřeného know-how mateřské organizace TAB Boards International," dodává Jana Škabradová.
pondělí
12.08.2019
Do pěti let chce mít franšízový koncept TAB Board v Česku a na Slovensku 25 zastoupení, prozrazuje Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.
 

TAB Board je původem koncept ze Spojených států amerických. Jak americké vedení ovlivňuje fungování v Česku a na Slovensku?
Koncept TAB je živým systémem, pořád se rozvíjí a inovuje. A to i přes to, že v příštím roce oslaví 30. výročí fungování. Mateřská organizace TAB US je proto s námi i ostatními master-franšízanty a franšízanty po celé světě, tedy ve více jak 20 zemích, ve neustálém aktivním kontaktu. A stejně jako se my pravidelně scházíme na měsíční bázi s jednotlivými členy Boardu i s našimi franšízanty, tak i master franšízanti z jednotlivých zemí se každý měsíc sejdou při řízené telekonferenci vedené TAB US, kde sdílí své poznatky, zkušenosti a informace ze svých regionů. Navíc každý týden TAB US organizuje pravidelné webináře určené pro další vzdělávání všech franšízantů. Na intranetu TAB je také sekce, kde si franšízanti z celého světa mohou vzájemně radit a sdílet své poznatky získané při práci se členy. Každý franšízant tak má možnost si nejen rozšiřovat a doplňovat své znalosti z oboru, ale i sdílet zkušenosti s dalšími franšízanty z celého světa a najít si tu „správnou“ informaci, kterou právě potřebuje ke svému podnikání s TAB. TAB US je tak na přední pozici v poradenství určené pro malé a střední firmy, stále rozvíjí a inovuje celý koncept i pracovní nástroje, které umožňují majitelům lépe řídit a vést své firmy.

Daří se Vám úspěšně rozšiřovat jak v Česku, tak i na Slovensku. Kolik máte v současné době franšízových partnerů na obou trzích? 
V současné době máme zastoupení v osmi regionech v České republice a dvou regionech na Slovensku. Letos v srpnu startujeme nový region na Moravě, který je jedenáctý z celkového plánovaného počtu 25 franšízových zastoupení TAB v Česku a na Slovensku do roku 2024. Od roku 2014, kdy jsme koncept TAB Board přivedli tyto dva trhy, proto stále hledáme další vhodné franšízové partnery pro neobsazené regiony.

Jak vypadá ideální franšízant pro TAB Board?
Ideálním franšízovým partnerem je člověk, který prošel praktickou zkušeností ve vyšším či středním managementu větších či soukromých firem, nebo vedl vlastní firmu či podnikal v oblasti konzultací a školení určených pro management firem. Má tedy dostatečný vhled do cílové skupiny TAB – vnímá potřeby majitelů středních a menších společností, kteří podnikají v rámci různých oborů a odvětví. Náš franšízant je navíc člověk, který se chce dále rozvíjet a vzdělávat, má organizační schopnosti a je samostatný i odpovědný. Zkušenosti ukazují, že největší roli zde hraje chuť pracovat s lidmi a zároveň pracovat na sobě, mít otevřenou mysl i schopnost týmové spolupráce s ostatními franšízanty.

Mají vaši franšízanti možnost se v rámci TAB Board nějak rozvíjet?
Pro naše franšízanty pravidelně organizujeme interní workshopy a semináře na témata, která jsou důležitá pro vedení TAB Boardů. A jak už bylo uvedeno výše, stejně tak jako v rámci regionů pracujeme se svými členy v TAB Boardech, stejným způsobem organizujeme i tzv. „Peer Boardy“ určené právě pro naše franšízanty. Zde řízeným způsobem sdílíme, tentokrát mezi franšízanty, své zkušenosti z regionů a předáváme si praktiky, které se osvědčily při vedení členů i Boardů. Každý tak má možnost se zeptat svých kolegů na názor, radu a případně i požádat o pomoc. K tomu máme i rozsáhlou podporu z mateřské společnosti TAB US formou různých pravidelných webinářů přes internet i mezinárodních konferencí.

Jak striktní jsou pravidla pro franšízanty TAB Board? Mají nějakou volnost? Jak se díváte na kreativní franšízanty?
Každá franšíza má svá pravidla, TAB Board není výjimkou. Americké vedení dbá na dodržování tzv. TAB Way, což jsou základní pravidla a společné hodnoty, které musí dodržovat každý franšízant, který pod hlavičkou TAB působí. Operační manuál, kde jsou popsány interní procesy a celé know-how, které dostává k dispozici franšízant na úvodním sedmidenním školení a je k dispozici všem franšízantům. Základní směr fungování TAB, metodiku vedení Boardů, privátního koučinku i práci s nástroji TAB tedy musí každý franšízant dodržovat. Potom jsou zde sdílená doporučení i konkrétní zkušenosti, které pomáhají koncept TAB dále rozvíjet a ještě lépe ho přizpůsobovat potřebám členů TAB. Je to i tím, že každý franšízant je individualita a systém práce si „přizpůsobí“ svému naturelu.

Co ovšem neradi vidíme je to, když náš franšízant vedle činnosti s TAB vykonává i nějakou jinou činnost, a tím tříští své síly i koncentraci na rozvoj svých Boardů. Platí totiž to, že kolik energie věnuji do svého podnikání s TAB, tolik se mi jí vrátí ve spokojených členech a stabilních Boardech. Pokud franšízant vykonává více činností a svoji pozornost a sílu rozmělňuje několika směry, je to špatně a je to znát i na jeho výsledcích. Potom někdy může docházet k neporozumění mezi námi a franšízantem, když se mu z tohoto důvodu něco nedaří. My tak ze zkušenosti od nás i z jiných zemí vidíme, jaké chyby franšízant dělá, ale nevýkonný franšízant hledá často chyby v systému, nikoli u sebe.

Čas od času se asi v každé franšíze stane, že se musí s franšízantem rozloučit. Potkalo to i vás?
Samozřejmě potkalo, jako asi všechny jiné koncepty. Lidé přicházejí, vyvíjejí se a někdy odcházejí. Může se stát například to, že franšízant časem pozná, že cesta, kterou jde, není ta správná, jakou si představoval, chce podnikat v jiné oblasti, a proto se rozejdeme. Ostatně platí to nejen pro franšízy, ale i pro ostatní firmy a stane se to v každém podnikání s lidmi. Proto vnímáme vždy jako pozitivní, když se rozejdeme korektně a ve vší slušnosti. Nikde není psáno, že takový „rozchod“ musí probíhat na ostří nože.

Některé franšízanty může vždy během spolupráce s konceptem napadnout opustit ho a podnikat ve stejné branži „na vlastní triko“. Jak se na takové pokusy díváte v TAB Board?
Čas od času se snad ve všech franšízových sítích stává, že franšízant po několika letech nabyl dojmu, že už má dostatek zkušeností a nevidí důvod, proč dodržovat vnitřní pravidla a hodnoty franšízy a chce se „osamostatnit“. Zdá se, že tento postoj a způsob uvažování některých lidí patří do „postkomunistických zemí“, kde bylo „normální“, že se věci i koncepty kopírovaly navzdory tomu, že původní koncept je chráněn a neumožňuje podnikat ve stejném oboru, resp. činností se stejnou či velmi podobnou metodikou, jakou mu přinesla franšíza. Kromě toho, že takový postoj vnímáme jako neférový, ze zkušenosti víme, že člověk, jenž se takto rozhodl, velmi rychle pozná, že úspěch, který očekával, se nedostavuje. K jeho dosažení mu totiž chybí komunita, podpora pro jeho podnikání i další rozvoj a inovace systému, které mu jako franšízantovi celý koncept poskytuje. Často se tak stává, že jeho služby nakonec „zakrní“ a nebudou aktuální.


Důkladné námluvy / Proces seznamování s konceptem TAB trvá několik týdnů až měsíců. Během tohoto procesu se franšízant a franšízor vzájemně poznávají, vyjasňují si případné dotazy, řeší návratnost investice, aby na konci procesu měli jasno, zda spolu chtějí spolupracovat a zda spolupráce dává oběma stranám smysl.