Franšízanti musí vědět, že v tom nejsou sami

Omezení podnikání / Vládní nařízení uzavřela v České republice obchodní centra, restaurace i obchody vyjma například prodejen potravin, galanterií, lékáren či drogerií. Opatření se tak dotkla celé řady franšízových značek, které v České republice působí.
pondělí
23.03.2020
Jak pandemie viru SARS-CoV-2 ovlivní podnikání franšízantů a na co by měli franšízanti myslet? Zeptali jsme se Marka Halfara, ředitele poradenské společnosti PROFIT system.
 

Jaké franšízové koncepty jsou současnou situací podle Vás nejvíce ohroženy?
Je velmi těžké na tuto otázku momentálně odpovědět. Opatření vyhlášená vládou totiž v důsledku ovlivňují všechny obory podnikání. To samé platí i pro franšízové značky. Bylo by snadné říct, že ohroženy jsou ty, které působí v oblasti gastronomie, poskytují kosmetické služby či vzdělávají děti a dospělé. Faktem však je, že aby bylo možné určit, že ten či onen koncept je ohrožen více a jiný méně, bylo by třeba provést důkladné analýzy jejich nastavení, při níž je třeba zvážit také všechny přijímaná opatření. A to momentálně není opravdu jednoduché, vzhledem k tomu, jak rychlé jsou změny přijaté za účelem zastavení pandemie. Navíc platí, že omezení jednoho oboru podnikání má dopady na další, zvláště vypadne-li například jeden z článků dodavatelsko-odběratelského řetězce. Zejména, pokud jsou například dodavatelé ze zahraničí a dochází k uzavírání hranic. Pravdou je, že franšízy, jichž se současná opatření momentálně týkají nejvýrazněji, působí v oboru gastronomie, prodeje nepotravinářského zboží, vzdělávání a péče o tělo. 

Jsou na tom lépe franšízanti původem českých sítí nebo ti, kteří vlastní licenci ze zahraničí?
Ani tohle nelze s určitostí říct. Jde totiž o zcela bezprecedentní situaci, ve které jsme se momentálně všichni ocitli. Nikdo z nás s ní nemá zkušenosti. Z mého úhlu pohledu by na tom lépe mohli být franšízanti tuzemských konceptů. Důvod je zcela prozaický. Ačkoli pandemie koronaviru je globální záležitostí, její řešení a přijímaná opatření jsou zcela v rukách jednotlivých států. V případě českého franšízora tak platí, že je na tom zcela stejně jako jeho franšízanti – opatření se ho přímo dotýkají a měl by tak být více motivován nastalou situaci řešit. A z toho mohou těžit jejich franšízanti. V případě zahraničních značek pak záleží, odkud pochází, zda jsou tímto problémem také zasaženy a případně, jak moc jsou, například z personálního hlediska tím, co se děje, paralyzovány. Od toho se totiž odvíjí, jak pružně budou umět reagovat a pomoci svým franšízovým partnerům v zahraničí.

Co by měli nyní franšízoři pro své franšízanty udělat?
Hlavně komunikovat. Ujistit své franšízové partnery, že existenci problému také vnímají a pracují na tom, jak je vyřešit, či alespoň zmírnit jejich dopady. Franšízanti musí vědět, že nejsou v tomto momentě sami. Samozřejmě je pak velmi dobré, pokud franšízor může svým partnerům pomoci například s úpravou jejich provozu tak, aby mohli poskytovat, byť i částečně, své produkty a služby i v čase, kdy jim to klasické nastavení neumožňuje. Typickým příkladem může být například vzdělávání online nebo přeorientování se u restaurací na systém rozvozů apod. Další možností je pak i uvažování nad úpravou podmínek spolupráce, co se finančních plateb týká. Zejména pak u těch, které jsou nastaveny fixně a neodvíjí se od výše tržeb dosažených franšízantem. Jak jsem řekl, samozřejmě vše souvisí s tím, co stojí ve franšízových smlouvách, a také s možnostmi franšízora. Dovedu si také představit, že franšízor pomůže svým franšízantům při jednáních ohledně nájemného s majiteli prostor, v nichž se nachází jejich pobočky.

Na co by se měli v současnosti zaměřit sami franšízanti?
Důležité je nerezignovat a ani v době, kdy třeba nemohou přímo obsluhovat své zákazníky, nepřestávat pracovat. Franšízanti, a je jedno, zda jde o obchodníky či poskytovatele služeb, by měli být v kontaktu se svými zákazníky. Jsou to totiž oni, kdo mu následně pomohou dostat jeho byznys zase „do formy“. A se solidaritou, kterou momentálně kolem sebe můžeme vidět ze všech stran, lze do jisté počítat s tím, že i po konci epidemie se budeme snažit pomáhat si navzájem a podporovat ty obchodníky a podnikatele, kteří byli touto situací nejvíce zasaženi. Neměli by také čekat, co za nápad přijde „ze shora“, ale přemýšlet, co by mohli dělat, aby poptávku zákazníků a klientů mohli uspokojit. Nicméně špatně by bylo vrhat se do „partyzánských“ akcí, které by mohly být v rozporu s dohodou s franšízorem. Proto je vždy potřeba takové kroky vždy konzultovat s poskytovatelem licence. Kdo ví, třeba od franšízanta vzejde nápad, který bude moci být zaveden v rámci celé sítě. To, co by pak franšízanti měli po franšízorech chtít, jsou informace – o tom, co se děje, co se může stát, jak jim franšízor pomůže, co vše mohou sami dělat, aby si pomohli sami. Jako kteříkoli jiní podnikatelé se pak mohou obrátit s žádostí o pomoc do některého z programů, které připravuje Vláda ČR.

Jak velké budou podle Vás dopady na celý franšízový trh až epidemie pomine?
Česká ekonomika bude zasažena jako celek, od velkých korporací až po malé živnostníky. Bylo by bláhové si myslet, že franšízový trh zůstane nějakým zázrakem uchráněn. Faktem je, že vlivem této krize může dojít k jistému pročištění trhu. Prověří totiž nastavení jednotlivých konceptů a jejich životaschopnost v krizových situacích. Je to tvrdé, ale je to tak. Počítáme tak s tím, že některé koncepty skončí úplně, jiné mohou přijít o své franšízanty, některé pak třeba svou franšízovou expanzi pozastaví. Podle našich předpokladů by však neměl být velký problém s nacházením nových zájemců o licence. Důvodem by mohla být zejména očekávaná vyšší míra nezaměstnanosti, která může pomoci nejen najít nové franšízanty, ale také zaměstnance, kterých byl doposud nedostatek. Jisté je ale jedno, franšízy čeká přehodnocení nastavení jejich fungování tak, aby v případě dalších podobných událostí, bylo pro ně snazší se s nimi vypořádat.   


PROFIT system franchise services s.r.o.

Marek Halfar
mhalfar@profitsystem.cz


Tipy od „silnějších“ / „Franšízoři by měli z pozice těch větších a zkušenějších podnikatelů svým franšízantům poskytnout seznam rad a pravidel pro jejich další fungování. Jsou to totiž oni, kdo znají specifika své branže nejlépe. To vše by samozřejmě mělo být v souladu s vládními opatřeními,“ říká Marek Halfar, ředitel poradenské společnost PROFIT systém franchise services.

Populární na fóru

Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015