Franšízový trh posílí

Komunikace jako klíčový nástroj / „V případě, že dojde k nějakému problému, a nemusí to být hned celosvětová krize, stačí interní komplikace, je úkolem franšízora v první řadě komunikovat se svými franšízanty, pokud se jich má problém dotknout. Musí je ujistit, že existenci problémů také vnímají a pracují na tom, jak je vyřešit, či alespoň zmírnit jejich dopady. Franšízanti musí vědět, že nejsou v tomto momentě sami,“ říká ředitel poradenské společnosti PROFIT system Marek Halfar. / Foto: Pixabay
pondělí
28.12.2020
„Síla franšízingu se ukazuje hlavně v době poznamenané krizí. Obstojí ty značky, které jsou svým franšízantům silným partnerem,“ říká ředitel a poradce PROFIT system Marek Halfar.
 

Rok 2020 – krize, omezení, nebo i příležitosti? Jak na něj budou podle Vás vzpomínat hráči na tuzemském franšízovém trhu?
Všichni se jistě shodnou na tom, že byl turbulentní a velmi důkladně prověřil nastavení jejich franšízových konceptů. Pro řadu majitelů franšízových sítí byl pak celý tento rok velkým testem krizového řízení. Faktem ale bohužel je, že zatím to ještě není vše za námi. Již dnes je téměř jisté, že podnikání v Česku se bude minimálně v prvním čtvrtletí i nadále řídit vládními omezeními. Doufat lze v to, že budou alespoň přehlednější, než tomu bylo doposud.

A jak rok zpětně uvidí franšízové značky? Dalo by se předpokládat, že ho budou hodnotit jednoznačně jako krizi. Většina jejich poboček se musela potýkat buď s úplným zavřením, nebo výrazným omezením jejich fungování. Řada franšízorů však vidí četné příležitosti, které jim současná situace přinesla. Víme, že se jim dařilo růst, mnozí pozorují zvýšený zájem o franšízové licence. Dá se tak předpokládat, že do budoucna bude obliba franšízového podnikání i nadále stoupat. Rozjet vlastní byznys se silným partnerem v zádech, který zvládl i takovou zkoušku, kterou byl rok plný nejistot, omezení a komplikací, bude lákat daleko více lidí, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy.

Budou zde nějací vítězové a poražení?
Myslím si, že jednoznačné poražené mezi franšízovými koncepty nenajdeme. Ve velké většině případů jde o osvědčené koncepty, které se ve své historii musely vypořádat s celou řadou problémů. Svědčí o tom i fakt, že málokdy z úst franšízorů slyšíme, že jejich franšízanti museli své podnikání ukončit. Samozřejmě, utrpěli ztráty, ale s pomocí franšízové sítě, jejíž jsou součástí, se s nimi dokáží vypořádat. Problém by ale byl, pokud by situace pokračovala dále ve stylu „zavřít – otevřít – omezit“.

Za vítěze pak budeme moci označit ty franšízové koncepty, kterým se i v této nelehké době dařilo růst, franšízanty, kteří se mohli opřít o podporu vedení sítí. Jak jsem již řekl v předchozí odpovědi, našly se i takové značky, které využily příležitosti – upravily systém obsluhy zákazníků, přišly s novou službou či produktem. To vše si mohou odnést i do fungování v „normální době“. Některé značky si díky koronaviru mohly prověřit loajalitu svých zákazníků a jsem rád, že od nejrůznějších představitelů franšíz na našem trhu slyším, že se jim zákazníci do provozoven vraceli, jak jen to bylo možné a také díky nim se jim daří ztráty snižovat.

Velkým tématem, které podnikatelé řeší, byly kompenzace postižených oborů. Využívaly franšízové koncepty státem nabízené podpory?
Z informací, které máme, víme, že ano. Minimálně se o podporu ze strany státu zajímali a, co to šlo, jí využili. Velkou roli i v tomto momentě hrála pomoc ze strany franšízora. Vezmeme-li si například vládní program COVID – Nájemné. Podnikatel měl na příspěvek na nájemné v momentě, kdy se s pronajímatelem prostor dohodl na snížení nájmu. A právě s tím franšízoři hojně pomáhali. Jejich vyjednávací pozice, např. při jednání s majiteli obchodních center, je přeci jen silnější než jednotlivých podnikatelů.

Pro některé franšízanty i franšízory pak byl zajímavý i program Antivirus, díky němuž mohli čerpat podporu na platy svých zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že řada franšízantů také podniká jako OSVČ, využívali například jarní „Pětadvacítky“ a dalších kompenzací, které jim stát umožnil.

Jak se podle Vás změní situace na tuzemském franšízovém trhu?
Z mého pohledu posílí. Oddělí se franšízové koncepty, které prošly ověřením jejich nastavení „bez ztráty kytičky“ od těch, které díky krizi zjistily, kde mají mezery. Určitě bude snaha o revizi franšízových manuálů i smluv tak, aby v případě příchodu další krize, byly franšízové značky připraveny jim čelit. Jak jsem již naznačil, očekávám také zvýšení zájmu začínajících podnikatelů o franšízové licence a také určitou úpravu postupu při jejich výběru. Uchazeče o franšízu už nebude zajímat jen to, jak se byznysu daří během jednotlivých měsíců v roce, ale také to, jak značka přežila rok 2020. Obecně však jistě poroste počet podnikatelů, kteří nebudou chtít být na svůj byznys sami. Úkolem franšízorů pak bude nabídnout jim příležitost a také vybrat si ty správné franšízanty. Protože to bude i do budoucna klíčové.

Co Vám osobně prozradila situace spojená s pandemií COVID-19 o výhodách franšízového způsobu podnikání? Přeci jen, jste nejen ředitel poradenské firmy, ale také franšízor.
Od roku 2005 jsem franšízorem Helen Doron English – konceptu na výuku angličtiny pro děti od 3 měsíců do 19 let. V České republice dnes provozujeme téměř 80 poboček, do kterých dochází více než 9000 studentů. Myslím, že už po vypuknutí první vlny pandemie jsem se znovu ujistil o tom, jak silná naše franšízová síť je. Současně jsem si uvědomil, že je to i díky tomu, že naši partneři k sobě mají velice blízko, jsou nejen s námi, ale i spolu navzájem v neustálém kontaktu, jsou zvyklí spolupracovat a radit se při řešení problémů. Tato skutečnost vede neochvějně k tomu, že jsme daleko flexibilnější než jiné, konkurenční školy. Jsme schopni reagovat na jakoukoliv situaci rychleji, zajistit prakticky okamžitě konstruktivní řešení, navzájem se podpořit a podržet a překonat tak i opravdu velké nepříjemnosti a problémy. Překvapivým zjištěním pro mě pak byl fakt, že podobná krize může být v určitém ohledu i velkým přínosem. Uzavření našich poboček totiž „donutilo“ nás i všechny naše franšízanty osvojit si nové znalosti a dovednosti. Potažmo jsme se tak otevřeli novým možnostem a příležitostem do budoucna.

To samé přeji do budoucna i všem franšízorům, franšízantům, i těm, kteří podnikání pod zavedenou značkou teprve zvažují. Budu rád, když si budou moci z této doby odnést i něco nového, co je obohatí, posílí a pomůže jim překonávat překážky, které se čas od času v každém podnikání objeví, a možná je bude moci posunout vpřed."


Využít šance / „Rozjet vlastní byznys v době poznamenané krizí je velkou výzvou, nicméně připojení se k franšíze může na samotném začátku značně snížit riziko neúspěchu. Franšízoví partneři totiž využívají zkušeností a know-how zavedené značky. Těžit mohou také z podpory franšízora v celé řadě oblastí. Proto lze očekávat, že zájem o podnikání ve franšíze po uklidnění současné situace poroste. Vliv na to může mít i zvýšení míry nezaměstnanosti, ke které jistě dojde,“ vysvětluje Marek Halfar.

Populární na fóru

Připravte se na franšízu

Nabízím vám jedinou finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany....

1 komentář(e)
posledni 20.05.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017