Výuka na talíři / Edu3Dcation poskytuje svým partnerům kromě odborných školení také scénáře lekcí psané v souladu s osnovami s využitím dovedností designu a 3D tisku.
Středa
13.04.2022
Vzdělání s ohledem přípravy na budoucnost nabírá v současné době na atraktivitě. Inovativnímu vzdělávání dětí a mládeže se věnuje i franšízová síť Edu3Dcation.
 

Jak už název napovídá, tento původem polský koncept se zaměřuje na vzdělávání v oblasti 3D designu, 3D tisku a 3D skenování. Jeho majitelem a zakladatelem je Arkadiusz Markowski, absolvent Fakulty mechatroniky Varšavské technologické univerzity, který se 3D skenováním a tiskem v průmyslu zabývá již téměř 10 let. Jako člověk z praxe tak vidí potenciál, který vzdělání v této oblasti nabízí. A to s ohledem na vývoj pracovního trhu ve všech zemí světa, kdy největší poptávka je po absolventech technologických oborů. Právě výuka v těchto oblastech od útlého věku může poskytnout náskok budoucím inženýrům. Vždyť již dnes se 3D tisk používá například v medicíně, automobilovém průmyslu, letectví, archeologii nebo stavebnictví.

Cílem vedení společnosti, která má na domácím trhu 28 poboček, z nichž 27 je provozováno franšízanty, je i v České republice vybudovat síť partnerů, kteří budou nabízet mimoškolní vzdělávání v oboru 3D technologií. K dispozici je jak master-franšízová licence na celé území země, tak i jednotlivé nebo regionální franšízy. Hlavní činností franšízových partnerů bude pořádání kurzů 3D designu a tisku, organizace jednorázových workshopů, příměstských táborů či narozeninových oslav nebo prezentace těchto oborů ve vzdělávacích institucích. Prostor pro uplatnění mají budoucí franšízanti i jako součást animačních programů na rodinných akcích, nejrůznějších oslavách apod.

Příležitost i pro nováčky v 3D světě

Mnohé zájemce, které práce v oboru budoucnosti oslovila, potěší, že pro získání licence není nutné mít znalosti v oblasti 3D tisku, 3D designu a 3D skenování. Součástí franšízového balíčku je totiž vstupní čtyřdenní školení, během kterého se naučí obsluhu a principy fungování různých typů 3D tiskáren, 3D skenerů, 3D per. Zároveň budou umět navrhovat ve dvou různých programech používaných během výuky. V rámci spolupráce pak franšízanti získají přes 100 scénářů lekcí s možností tvorby semestrálních, ročních a víkendových cyklů, přístup k online výukovému programu, k přípravám lekcí i scénáře pro jednorázové přednášky a semináře ve školách a školkách.

Jako novým podnikatelům poskytne franšízor svým franšízantům veškerou podporu při rozjezdu jejich nového byznysu včetně podpory při nákupu vybavení a potřebného materiálu, CRM platformy zaměřené na vzdělávací aktivity, přístupu do databáze marketingových materiálů v elektronické podobě i podporu v oblasti marketingu. Pořízením franšízové licence získá její držitel právo užívat ochrannou známku Edu3Dcation s označením®.

Finance na nový byznys

Počáteční investice přijde franšízanta konceptu Edu3Dcation minimálně na 7 500 EUR. Musí si totiž pořídit, alespoň jednu 3D tiskárnu a 3D skener. Další investice závisí na modelu spolupráce, zda jde o master nebo klasickou franšízu. Doba návratnosti se podle informací od poskytovatele licence pohybuje okolo 3 měsíců. Co se týče průměrného obratu, kterého mohou franšízanti měsíčně dosáhnout, v případě single franšízy se pohybuje okolo 13 tisíc EUR, u master-franšízy vše závisí na velikosti svěřeného regionu. Během spolupráce franšízanti také hradí tzv. royalties - franšízové poplatky, které se opět odvíjí od modelu spolupráce, v průměru pak činí 10 % z obratu.

Od svých franšízantů vedení očekává, že budou provozovat svoji vlastní firmu, případně budou ochotni si ji založit. Měli by mít komunikační, organizační a manažerské schopnosti a být připraveni na práci s dětmi. Samozřejmostí by měla být dobrá znalost místního školství a spolehlivost při provádění vzdělávacích aktivit ve svém regionu, a tím budování značky Edu3Dcation.


Prostor pro byznys / Svým franšízantům nabízí vedení sítě Edu3Dcation územní exkluzivitu. Její rozsah závisí na smluvně potvrzené formě spolupráce.