Od franšízorů se vyžaduje, aby na poli franšízingu působili po dobu nejméně jednoho roku, aby dodržovali a rozvíjeli know-how, předávali jej, vyžadovali zpětnou vazbu od svých franšízantů, a pomáhali při rozvoji franšízového trhu.
pondělí
22.05.2017
Evropská franchisová federace (EFF) přijala po 13 letech novou verzi evropského etického kodexu. Jaké zásadní změny přinesla?
 

Etický kodex EFF nemá žádnou zákonnou pravomoc. Měl by mít ale kromě jiného vliv na postupy pro tvorbu franšízových sítí v Evropě i například na rozhodování vnitrostátních soudů nebo regulačních orgánů, které se na EFF mohou obracet při rozhodování v právních sporech, týkajících se franšízingu.

Samoregulační mechanismus v posledních letech kritizovali někteří odpůrci s tím, že nejednotnost nejen právních podmínek v Evropě značně brzdí rozvoj franšízingu jako takového. Právě možné riziko větší nadnárodní regulace franšízingu vedla evropskou asociaci k úpravě kodexu.

Změny se týkají především několika zásadních oblastí:

  • Zdůrazňuje se nyní, že kodex je domluvou mezi vícero stranami, a že se týká jak franšízorů, tak franšízantů. Reaguje tím na kritiku, že se málo zaobíral právy a povinnostmi franšízantů.
  • Členové EFF kladou větší důraz nejen na přijetí, ale také na podporu národního etického kodexu a na zajištění toho, aby byl veřejně dostupný.
  • Větší důraz je kladen také na tzv. zásadu dobré víry, která se týká vztahu mezi franšízory a franšízanty. Britské právo například neuznává obecnou povinnost dobré víry a nedávné soudní pokusy ji ukotvit v zákoně jako povinnou součást franšízových dohod byly odmítnuté nebo omezené. Kodex ovšem nově kladě větší důraz právě na tuto povinnost. Strany mají podle něho řešit stížnosti a spory v dobré víře v bezprostředních rozhovorech a jednáních vedených v duchu přátelství a poctivosti.
  • Od franšízorů se požaduje, aby jednoznačně zaručili franšízantovi právo využívat převedené nebo zpřístupněné know-how, udržovat a rozvíjet jej.
  • Definice knoh-how byla upravena. Z informací, které byly "nepostradatelné" jsou nyní informace, které jsou "významné a užitečné". Tento krok má odrážet praktickou realitu mnoha franšízových systémů.
  • Od franšízorů se vyžaduje, aby na poli franšízingu působili po dobu nejméně jednoho roku, aby dodržovali a rozvíjeli know-how, předávali jej, vyžadovali zpětnou vazbu od svých franšízantů, a pomáhali při rozvoji franšízové trhu. Franšízor musí propagovat příslušnou značku.
  • Franšízoři musí uznat franšízanty jak samostatné podnikatele, a nesmí je přímo či nepřímo řídit stejně jako své zaměstnance.
  • Franšízor je povinen franšízantům bezvýhradně umožnit provoz podnikání, poskytnout jim detailní informace o komunikaci uvnitř i vně firmy (například na internetu), stejně tak má povinnost je seznámit se svou obchodní politikou.
  • Franšízanti podléhají také dalším povinnostem. Musí "loajálně spolupracovat" se svými franšízory a dalšími franšízanty, musí být zodpovědní za své vlastní činy, za vlastní personál i financování vlastního podnikání.

Celý kodex naleznete zde.


Populární na fóru

Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
10 kroků k založení firmy

Hodí se mi při zakládání firmy nějaká taková služba (viz odkaz)? Díky moc! https://www.kancelarske-centrum.cz

1 komentář(e)
posledni 26.09.2019
Společnost Franchising.cz

your Blog is very nice it was about the franchising users on the franchise market using the franchising tools. If you have a interest in content writing and want to do in...

2 komentář(e)
posledni 27.08.2019
Společnost Franchising.cz

i have seen your Blog, it was about the franchising users so that users keep updated on the franchise market and you can enjoy the events on the franchise market. if you have...

2 komentář(e)
posledni 27.08.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017