Od franšízorů se vyžaduje, aby na poli franšízingu působili po dobu nejméně jednoho roku, aby dodržovali a rozvíjeli know-how, předávali jej, vyžadovali zpětnou vazbu od svých franšízantů, a pomáhali při rozvoji franšízového trhu.
pondělí
22.05.2017
Evropská franchisová federace (EFF) přijala po 13 letech novou verzi evropského etického kodexu. Jaké zásadní změny přinesla?
 

Etický kodex EFF nemá žádnou zákonnou pravomoc. Měl by mít ale kromě jiného vliv na postupy pro tvorbu franšízových sítí v Evropě i například na rozhodování vnitrostátních soudů nebo regulačních orgánů, které se na EFF mohou obracet při rozhodování v právních sporech, týkajících se franšízingu.

Samoregulační mechanismus v posledních letech kritizovali někteří odpůrci s tím, že nejednotnost nejen právních podmínek v Evropě značně brzdí rozvoj franšízingu jako takového. Právě možné riziko větší nadnárodní regulace franšízingu vedla evropskou asociaci k úpravě kodexu.

Změny se týkají především několika zásadních oblastí:

  • Zdůrazňuje se nyní, že kodex je domluvou mezi vícero stranami, a že se týká jak franšízorů, tak franšízantů. Reaguje tím na kritiku, že se málo zaobíral právy a povinnostmi franšízantů.
  • Členové EFF kladou větší důraz nejen na přijetí, ale také na podporu národního etického kodexu a na zajištění toho, aby byl veřejně dostupný.
  • Větší důraz je kladen také na tzv. zásadu dobré víry, která se týká vztahu mezi franšízory a franšízanty. Britské právo například neuznává obecnou povinnost dobré víry a nedávné soudní pokusy ji ukotvit v zákoně jako povinnou součást franšízových dohod byly odmítnuté nebo omezené. Kodex ovšem nově kladě větší důraz právě na tuto povinnost. Strany mají podle něho řešit stížnosti a spory v dobré víře v bezprostředních rozhovorech a jednáních vedených v duchu přátelství a poctivosti.
  • Od franšízorů se požaduje, aby jednoznačně zaručili franšízantovi právo využívat převedené nebo zpřístupněné know-how, udržovat a rozvíjet jej.
  • Definice knoh-how byla upravena. Z informací, které byly "nepostradatelné" jsou nyní informace, které jsou "významné a užitečné". Tento krok má odrážet praktickou realitu mnoha franšízových systémů.
  • Od franšízorů se vyžaduje, aby na poli franšízingu působili po dobu nejméně jednoho roku, aby dodržovali a rozvíjeli know-how, předávali jej, vyžadovali zpětnou vazbu od svých franšízantů, a pomáhali při rozvoji franšízové trhu. Franšízor musí propagovat příslušnou značku.
  • Franšízoři musí uznat franšízanty jak samostatné podnikatele, a nesmí je přímo či nepřímo řídit stejně jako své zaměstnance.
  • Franšízor je povinen franšízantům bezvýhradně umožnit provoz podnikání, poskytnout jim detailní informace o komunikaci uvnitř i vně firmy (například na internetu), stejně tak má povinnost je seznámit se svou obchodní politikou.
  • Franšízanti podléhají také dalším povinnostem. Musí "loajálně spolupracovat" se svými franšízory a dalšími franšízanty, musí být zodpovědní za své vlastní činy, za vlastní personál i financování vlastního podnikání.

Celý kodex naleznete zde.


Kateřina Hejdová
Redaktor

Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017