Pátek
19.03.2010
Způsoby vyhledávání potenciálních franchisantů
 

1. Výstavy a veletrhy

Prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách daných oborů franchisoři mohou komplexně prezentovat vlastní nabídku potenciálním franchisantům. Možnost přímého kontaktu, seznámení se s očekáváními potenciálních franchisantů, představuje důležitou informaci pro každého franchisora..

2. Reklama v médiích
Dostupnou a nejčastěji používanou formou předávání informací o franchisingovém systému jsou média.

Používané formy:

a. medializace sítě formou propagace produktů(televize, rozhlas, tisk, internet)
b. inzerát, který hledá franchisanty (tisk, internet)
c. firemní prezentace (oborový tisk, internet)

Reklamní média:

a. Televize – používá se pro korporátní a produktovou reklamu; poměrně nákladné médium
b. Rozhlas – médium podporující produktové kampaně v televizi nebo v tisku
c. Tisk – deníky a oborové časopisy; používá se při vyhledávání franchisantů, pro firemní prezentace a produktové reklamy
d. Internet – nové a rychle se rozvíjející reklamní médium; používá se při vyhledávání franchisantů (identifikace firem), pro firemní prezentace a produktové reklamy; jeho výhodou jsou konkurenční náklady na reklamu, která osloví přesně stanovenou cílovou skupinu

3. Reklama ve vlastních prodejnách
Často používanou metodou náboru franchisantů jsou inzeráty a informace hledající franchisanty, které jsou umisťovány v prodejnách franchisora. Jedná se o velmi účinnou metodu vyhledávání franchisantů vzhledem k možnosti bezprostředního proniknutí k zájemcům. Kromě toho potencionální franchisant může ihned vidět jak vypadá a funguje prodejna franchisingové sítě, ke které by se chtěl připojit.