Až 1 miliardu Kč mohou využít u zvýhodněných úvěrů malé a střední firmy u UniCredit Bank.
Středa
18.09.2013
UniCredit Bank chce nastartovat ekonomiku výhodnými úvěry pro malé a střední firmy. Šanci mohou využít i franchisové koncepty.
 

Jádrem pro rozvoj ekonomiky jsou malí a střední podnikatelé. Bankovní společnost UniCredit Bank, která se rozvíjí též prostřednictvím partnerských poboček fungujících na bázi franchisingu, se rozhodla, že jádro více zažehne. Malým a středním firmám, mezi něž patří většina provozovatelů poboček franchisových konceptů, banka nabídne zvýhodněné úvěry. Financování bude podpořeno Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Evropskou investiční bankou. Úrokové sazby tak mohou klesnout více než o 1 procentní bod pod obvyklou úroveň.

Podnikatelé mohou využít zvýhodněné úvěry v celkové výši až 1 miliardy korun. Ručit za úvěr bude Českomoravská záruční a rozvojová banka a ke snížení úrokové míry přispěje podpora Evropské investiční banky. Řada firem, i těch, které se rozvíjí pomocí franchisové licence, tak dosáhne na úvěr bez zajištění nemovitostí nebo směnkou. „Jde o další krok, kterým chce UniCredit Bank podpořit českou ekonomiku, jelikož podnikatelé z řad SME jsou jejím tahounem,“ říká Václav Vitha, regionální ředitel pro malé a střední podniky UniCredit Bank pro oblast Západ. Bance se letos zvýšil objem poskytnutých úvěrů těmto společnostem o 17 %.

České firmy už pochopily, že krize je také příležitost. I v obtížné situaci se tak snaží o hledání nových směrů rozvoje s cílem dosažení vyšší efektivity při omezených zdrojích, tak aby byly konkurenceschopné. Uvedené kroky si obvykle žádají finance a podporu. UniCredit Bank nejenom podporuje malé a střední firmy i v dobách méně příznivých, ale rozšiřuje pro ně i síť svých poboček po celé ČR, tak aby byla dostupná ve všech regionech. K tomu využívá i partnerských poboček, kterých chce mít do konce roku 60.


/2/
zobrazit více