Čekají nás inovace

Jan Gonda byl podruhé zvolen prezidentem České asociace franchisingu. Sám vede firmu Reduccia, která drží master-franchisovou licenci dietetických center Naturhouse v ČR a na Slovensku.
pondělí
05.05.2014
O tom hovoří Jan Gonda, znovu zvolený prezident České asociace franchisingu a master-franchisant sítě výživových poraden Naturhouse. Přiblížil novinky, které letos čekají nejen členy ČAF.
 

Jak byste zhodnotil své roční působení jako prezident České asociace franchisingu?

Svoji práci hodnotím přínosně a pozitivně, ale na chodu ČAF se kromě výkonné manažerky Ing. Petry Ritschelové aktivně podílela také správní a dozorčí rada, všem tedy patří mé poděkování za jejich podporu a přínos. Za jeden z největších přínosů považuji nastavení obchodního modelu a motivací tak, že se řada členů ČAF začala aktivně podílet na chodu ČAF. Dále hodnotím jako vysoce přínosnou pro ČAF a její členy spolupráci s profesionály, ze které mohou do budoucna profitovat asociace, partneři, ale také její členové. Dále připravujeme soutěž Franchisa roku, k níž jsme nechali zpracovat pilotní průzkum a první signály vypadají pozitivně. Soutěž Franchisa roku je projekt, který by mohl myšlenku franchisingu i ČAF dostat do povědomí široké české populace.

Co se v loňském roce České asociaci franchisingu podařilo?

V roce 2013 se ČAF rozrostla o „netto“ 2 nové členy, celkem tedy na 39 členů, což znamená, pokud uvážíme, že na českém trhu operuje cca 180 ověřených franchisových konceptů, že náš podíl na trhu činí 22 %. Rosteme tedy o 5 % ročně. To není vůbec špatný výsledek, když v současné době většina profesních sdružení oslabuje a ztrácí členskou základnu z důvodů ekonomické situace na trhu v České republice. Byl bych osobně velice rád, pokud by se nám podařilo tento růst udržet i v roce 2014. Podle mého názoru je však potenciál růstu členské základny ČAF vyšší, a aby ho bylo dosaženo, je k tomu je potřeba dokončit transformaci ČAF, k čemuž zajisté přispěje také nově zvolená správní rada, která se z původních 5 rozrostla na 7 členů ve složení Halka Pavlíková z právní firmy Noerr, Martina Parusová Zímová z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, franchisový poradce Lubomír Milek, Kamila Zárychtová z franchisového konceptu Business for Breakfast, Aleš Kotěra z Náš Grunt a Petr Šméral ze společnosti iDry, který zároveň obsadil novou pozici viceprezidenta. Zvýšení počtu členů je jedním z hlavních úkolů správní rady pro nastávající období. Kromě toho se podařilo zlepšit viditelnost asociace v médiích a například Konference Franchising fórum se těšila velkému zájmu ze strany zájemců o franchisovou licenci díky zajímavému a poutavému programu obohacenému o účast zahraničních odborníků.

Jaké plány má ČAF na letošní rok? Čeho chcete dosáhnout?

Našimi cíli je šířit povědomí o franchisingu jako ověřeném a jistém způsobu podnikání, rozšiřovat počet členů asociace a přinášet jim podporu v jejich aktivitách. Pokračujeme v networkingových setkáváních, sjednocování franchisových aktivit jednotlivých partnerů asociace – z řad poradců, právníků, médií, výstav apod. Jednotnější politika poté přináší vyšší efekt z jednotlivých akcí a lepší image ČAF včetně jejích partnerů. V dubnu jsme absolvovali úvodní jednání na téma vzdělávání ve franchisingu na Vysoké škole hotelové. V plánu je založit katedru se specializací na franchising, s níž ČAF může blízce spolupracovat. Plánujeme rozšířit aktivity asociace, v souvislosti s tím se nám podařilo najít cestu pro získání pracovníků z úřadů práce. Například jsme také započali realizaci na projektu publikace franchising a sběr dat z trhu pro další účely ČAF. UniCredit Bank přináší svůj nový program financování pro franchisové koncepty, což je jedna ze základních věcí pro rozvoj franchisových sítí. Přáli bychom si, aby v tomto nastal průlom.

Jaké akce chystá ČAF pro své členy?

ČAF aktivně oslovuje další možné přidružené členy, kteří by mohli přinést slevy ve službách a produktech pro franchisové koncepty a dále finance do ČAF. Dále plánujeme zatraktivnit členství v ČAF tak, že by si jednotliví členové vyměňovali slevové kupóny na zboží nebo služby. Jako vysoce přínosné se ukázaly být pracovní snídaně a networkingová setkání, ve kterých budeme pokračovat i nadále.

Spolupracujete i se slovenskou asociací SFA. Proč jste se rozhodli s ní více spolupracovat?

I přesto, že jsou oba trhy rozdělené, jsou si blízké po socioekonomické, jazykové i kulturní stránce. Vzájemná spolupráce obou asociací přináší řadu výhod, obohacení i sdílení zkušeností. Franchisoři z obou zemí při expanzi volí nejčastěji právě český či slovenský trh. Je tedy kupříkladu výhodná pro ty koncepty, které se rozhodnou expandovat formou franchisingu na sousední trh, protože se budou moci s důvěrou obrátit na spřátelenou asociaci a jejich start na trhu bude o to jednodušší a rychlejší. Navíc aktivity SFA jsou stále více znatelné na slovenském trhu. Obě asociace zastupují menší trhy a jejich vzájemná spolupráce může být přínosná v rámci Evropské franchisové federace.

Jak byste popsal český trh franchisingu. Jak jej vidíte pro letošní rok?

Oproti minulému roku vidíme větší nárůst zájmu franchisantů o licenci. Zájemci se minulý rok rozhodovali a čekali, jak se bude situace na trhu vyvíjet. Franchisový trh neustále roste a začíná dozrávat, pořád však představuje velký potenciál pro rozvoj stávajících a vstup nových konceptů. Je tedy na něm stále prostor pro otvírání nových franchisových konceptů a expanzi těch stávajících, ale současně boom otevírání poboček již není tak rychlý, jako tomu bylo před 2 či 3 roky. Franchisové koncepty se samozřejmě nadále soustředí na expanzi, zároveň ale již dospěly do inovační fáze, kdy začínají přinášet svým zákazníkům nové a vylepšené produkty a služby. Některé obory na franchisovém trhu začínají být saturovány, což s sebou nese celou řadu výhod pro koncové klienty. Evidujeme větší zájem o přebírání již zavedených poboček.


Populární na fóru

Připravte se na franšízu

Nabízím vám jedinou finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany....

1 komentář(e)
posledni 20.05.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017