Většina ve franšíze / V domácím Polsku provozuje společnost Edukido dvě vlastní pobočky, zbylých 27 je v rukách franšízantů.
pondělí
10.06.2019
Robert Stopa investoval do franšízy Edukido několik tisíc eur. Své vložené peníze získal velmi rychle zpět a koupil si licenci na rozvoj této sítě i v dalším regionu.
 

Poprvé slyšel Robert Stopa o franšízové značce Edukido v rádiu. Informace o vzdělávání dětí za pomocí legendární stavebnice Lego ho zaujala natolik, že kontaktoval poskytovatele franšízových licencí s tím, že by chtěl zjistit více o možnostech spolupráce. A co zjistil, se mu líbilo. „Edukido tvoří nadšenci, kteří chtějí vybudovat silnou značku se stabilním místem na trhu. Líbí se mi, že je koncept promyšlený do nejmenších detailů. Franšízor dbá na to, aby byly hodiny pro děti co nejzajímavější, aby se co nejvíce naučily. Navíc chce, abychom my, jako franšízanti rostli,“ říká Robert Stopa s tím, že po prvním rozhovoru s poskytovatelem licence mu bylo jasné, že pokud má opustit své dosavadní zaměstnání ve vydavatelství a začít samostatně podnikat, bude to pod hlavičkou právě této značky. „Obzvlášť proto, že jako vystudovaný pedagog mám rád práci s dětmi, jsem tuto příležitost viděl jako ideální,“ doplňuje Stopa. Toto je příběh začátku podnikání s konceptem Edukido jednoho z polských franšízantů. Věříme, že pro vás může být zajímavou inspirací. Síť Edukido chce totiž prostřednictví franšízy vstoupit i do České republiky. 

Robert Stopa podepsal franšízovou smlouvu se značkou Edukido v červnu roku 2017, nejhektičtější období, kterým je pro všechny zájmové kroužky září, ho tedy teprve čekalo. Právě v září se totiž rodiče rozhodují o tom, jakými aktivitami vyplní volný čas svých dětí a který koncept je pro ně ten pravý. Robert si pořídil franšízovou licenci pro okres Pszów, protože v něm bydlí.  Začínal s kroužky v příměstských školách, protože pro jeho město Rzeszow měl územní exkluzivitu jiný franšízant. „Pronajímal jsem si místnosti ve školách a školkách a vedl jsem v nich kurzy. Ze začátku jsem v tom byl sám, ale vzhledem k tomu, že zájem o kurzy rostl, poměrně brzy jsem zaměstnal další instruktory,“ vzpomíná Robert Stopa s tím, že finance, které do Edukida investoval, se mu vrátily do sedmi měsíců. Vše však vrátil zpět do firmy a koupil licence na rozvoj v Mielci a okrese Łańcut. Dnes se Robert v rámci svého podnikání soustředí zejména na jeho koordinaci a také marketing.

V současné době vede Robertův tým více jak 70 kurzů ve školách, školkách, školních družinách nebo dalších místech. Jak sám říká, velmi často si rodiče pletou kurzy Edukido s kurzy robotiky. „Naším cílem je dětem předávat vědomosti o světě prostřednictvím kostek Lego, a ne stavba robotů podle návodu. Náplň našich kroužků je velmi široká a jejich náročnost je přizpůsobena věku dětí, které je navštěvují – jinak vedeme kroužky pro pětileté a jinak pro osmileté,“ vysvětluje jeden z polských franšízantů.

Každá lekce je zahajována impulsem, například v podobě krátkého filmu, který zaměří pozornost dětí na vybraný problém. Následně instruktoři, kteří často pochází z řad studentů, kolem vybraného problému vytvoří legendu, například o gravitaci. Na dětech je, aby pokládaly otázky. Na ně pak hledají různými způsoby odpovědi, experimentují, přemýšlejí. Tři tom využívají Lego kostek. Důležité je to, že nedostávají žádné pokyny, co a jak mají postavit. „Stavíme na samostatnosti, proto se instruktor snaží co nejméně zasahovat do práce dětí. Jeho úkolem je vést členy kroužku ke kreativnímu a logickému myšlení a činnosti,“ říká Piotr Szczepkowski, franšízor Edukido.

Když děti své stavby postaví, přichází čas na společné závěry. V kurzech Edukido se probírají taková témata, jako například létající stroje, obnovitelné zdroje energie, mapy světa, gravitace, moderní doprava, pohyblivé mosty, horské dráhy, vozítko na Mars.

Největších příjmů, asi 85 procent, dosahuji za vedení pravidelných kroužků, 10 procent připadá na dílny ve školách, týkajících se konkrétních školních předmětů a 5 procent na případné narozeninové party. V nejbližší budoucnosti se chci více soustředit organizaci většího počtu akcí. Myslím si, že v této oblasti je toho možné udělat ještě hodné. Hodlám také vést polotábory, čímž jsem se doposud nezabýval,“ prozrazuje Robert Stopa.

Majitel značky franšízantům doporučuje, aby své podnikání v rámci této franšízové sítě zahájili vedením kurzů ve školách. V takovém případě je totiž nečeká velká investice. Stačí jim mít finance na zakoupení licence a také sad stavebnice Lego, které jsou nezbytné pro vedení kurzů. Nemusí však utrácet za pronájem prostor a jejich renovaci, což výrazně snižuje investiční náklady. Zájemce o franšízovou licenci by měl mít k dispozici minimálně 4 000 eur. Konečná výše investice závisí na velikosti regionu, ve kterém chce podnikat, a také na tom, zda budou kurzy probíhat ve školách, či se hned rozhodne k otevření samostatné pobočky.

Pokud se franšízant rozhodne pro levnější variantu, musí mít podporu ze strany ředitelů škol, kteří mají o kurzy zájem. Jeho úkolem je také přesvědčit rodiče, že právě koncept Edukido je pro jejich děti tím pravým. „V obou případech se setkáváme většinou s pozitivními reakcemi. Máme učební plány pro děti od 3 do 12 let. Můžeme tak kurzy realizovat nejen ve školách, ale také v mateřských školkách. Největší zájem o naši nabídku pozorujeme u dětí ve věku od 6 do 9 let,“ upřesňuje Stopa.

Franšízanti mohou také otevírat Edukido centra, což má v plánu i Robert Stopa. Ta se nachází v samostatných prostorách, díky nimž mohou franšízoví partneři realizovat kurzy během celého dne a také o víkendech. Kromě toho mohou franšízanti rozšířit svou nabídku i o organizaci narozeninových party či prázdninových příměstských táborů. Díky tomu má možnost vydělávat i mimo školní rok. Robert Stopa období prázdnin zatím využívá k odpočinku a také přípravě na další školní rok. „Již během některých prázdninových týdnů pořádáme ukázkové hodiny pro rodiče, kteří již v tomto období uvažují o tom, jaké kroužky budou jejich děti od září navštěvovat,“ říká Robert Stopa s tím, že to nic nemění na faktu, že nejhektičtějšími měsíci pro něj jsou právě září a říjen.

Vyučovací hodina Edukido trvá 60 minut a v jedné skupině může být maximálně 10 dětí. Každé z nich musí mít dostatek „stavebního materiálu“ Lego tak, aby mohl plnit zadání jednotlivých lekcí. Celkově je tak třeba, aby s sebou lektor na hodinu přinesl hned několik kilogramů této celosvětově oblíbené stavebnice. Ty si může franšízant obstarat sám, nebo prostřednictvím franšízora. „V tomto momentě využívám pomoc centrály, protože v momentě, kdy se objednává ve velkém, jsou pro nás ceny výhodnější,“ vysvětluje franšízant Edukido.

Poskytovatel franšízové licence neurčuje svým franšízantům ceny kurzů, nicméně překládá jim výpočty ukazující návratnost jejich investice. „Kvalita volnočasových kroužků začíná být pro rodiče mimořádně důležitá. Rodiče jsou ochotni platit více, ale očekávají kvalitní workshopy. Na druhou stranu vidí, že děti jsou dnes často z množství svých mimoškolních aktivit unavené. Proto si velmi pečlivě vybírají ty, na které své děti zapíší,“ říká franšízor Edukido Piotr Szczepkowski.

Franšízant před stanovením cen jednotlivých kurzů kontroluje, jaké ceny má v jeho regionu konkurence a také to, zda je tato částka přijatelná pro rodiče budoucích studentů. „Zjišťoval jsem také, zda jsou tyto ceny pro nás výhodné,“ doplňuje Robert Stopa s tím, že podporu ze strany Edukido získal nejen před rozjezdem svého podnikání, ale i po něm, stejně tak z ní může těžit i dnes, kdy se jeho byznys dobře rozvíjí. „Díky podpoře franšízora mě totiž málo co překvapí. Nejdůležitější je poslouchat zkušené lidi, kteří se již touto cestou vydali,“ dodává.

A co dělají franšízanti Edukido o prázdninách? To je období, kdy vedou polotábory/příměstské tábory/, mohou udělat inventarizaci kostek a připravit marketingové materiály před novým školním rokem. „V srpnu je již třeba se domlouvat s řediteli škol a ptát se na možnosti prezentace své nabídky rodičům. V prvních dnech září je třeba zahájit intenzivní reklamní kampaň, rozdávat letáky, organizovat informační schůzky např. na první schůzce rodičů ve škole,"  doplňuje Robert Stopa.


Zkušenosti výhodou / Ideální kandidát na franšízanta Edukido by měl mít manažerské dovednosti. Dobré také je, pokud má již za sebou nějaké zkušenosti s prací s dětmi, i když to není podmínkou.