Čísla nelžou / Nejlepším ukazatelem kvality franšízové pobočky jsou údaje o návštěvnosti jednotlivých kurzů a akcí. Proto jej poskytovatel licence bedlivě sleduje.
pondělí
20.03.2023
Vzdělávací franšíze Edukido se daří růst. Nejrychleji to jde na Balkáně, zájem má i o rozvoj v Česku a na Slovensku.
 

Cílem vzdělávacího programu Edukido je zabavit a dále rozvíjet děti ve věku 3 až 10. Prostřednictvím zábavy, kterou na pravidelných kurzech zažijí i díky kostkám Lego, se jim otevírá svět poznání všeho kolem nás – přírody, techniky i vědy. Franšízoví partneři této sítě pak mimo tyto kurzy pořádají i nejrůznější workshopy ve školách a školkách, příměstské tábory zaměřené na konkrétní témata nebo narozeninové oslavy. To vše jim přináší nejen dobrý pocit ze smysluplné práce, ale také možnost podnikat s osvědčenou značkou.

"Tradiční model vzdělávání spočívá v tom, že děti dostávají pokyny a informace od rodičů i učitelů a spíše je následují, než aby zkoumaly. My se snažíme, aby děti zkoumaly a učily se prostřednictvím hry. Vyvinuli jsme 350 různých scénářů pro cvičení ve skupinách, které učí děti objevovat a spolupracovat," říká zakladatel a generální ředitel společnosti Edukido Piotr Szczepkowski, který se dříve podílel na rozvoji jiné podobné franšízy, ale chtěl vytvořit vlastní franšízu, která by se poučila z nejlepších zkušeností ostatních, ale vyhnula by se některým úskalím, která viděl.

Důležité rozhodnutí

Proto v roce 2016 založil vlastní podnik a o dva roky později už měl první franšízanty. V současné době má Edukido jen v domácím Polsku 58 franšíz a nyní se prostřednictvím master-franšízových licencí rozšířilo na Balkán, konkrétně do Chorvatska a Severní Makedonii. "Růst je nyní nejrychlejší v balkánských zemích," přiznává Szczepkowski. Podle něj je to proto, že jde o region, který má nejvíce co dohánět v porovnání se zbytkem Evropy a je méně zasažen citlivostí současného konfliktu na Ukrajině. Zároveň však u lidí v regionu nachází mnoho energie a odhodlání zajistit svým dětem lepší budoucnost.

Podle zakladatele franšízy Edukido je jednou z největších přidaných hodnot, která upoutává pozornost potenciálních franšízantů, paušální struktura franšízových poplatků. V prvních měsících provozu musí franšízant zaplatit symbolický franšízový poplatek ve výši přibližně 40 eur, který se po několika měsících zvýší na přibližně 200 eur a po roce na něco málo přes 300 eur. "To znamená, že franšízant ví, kolik bude každý měsíc platit, a že růst, kterého dosáhne, zůstane v jeho kapse," vysvětluje. Franšízant také získává exkluzivitu v oblasti svého působení, a pokud si zakoupí master franšízu (licenci pro celý stát - pozn. red.), může rozšířit podnikání do dalších oblastí a vydělávat i na prodeji jednotlivých franšízových licencí. Master-franšízová licence je poskytována na sedm let, klasická pak na pět.

Úspěšná kombinace

"Kombinace originálních scénářů kurzů a využití stavebnic Lego, což je v poslední době rozšířená metoda, představuje u franšízy Edukido rovnováhu mezi inovativním a klasickým přístupem. To je pro potenciální franšízanty atraktivní," podotýká Szczepkowski.  Spektrum aktivit, které může koncept dětem a jejich rodičům nabídnout, je velmi široké. Například koncept narozeninových oslav s podrobnými scénáři jejich konání je nejen dobrým způsobem výdělku, ale také zajímavým marketingovým nástrojem pro seznámení dětí a jejich rodičů s dalšími aktivitami Edukido. Kromě podpory ve formě vyvinutých kurzů i koncepcí doplňkových aktivit získá franšízant pětidenní úvodní školení, během něhož se seznámí s produkty a řízením obchodního modelu, a také sadu ukazatelů řízení pro sledování ziskovosti.

Od franšízových partnerů má poskytovatel licence i jistá očekávání. "Nemůžeme je učit o jejich místních trzích, zejména těch v jiných zemích. Musí je znát a rozumět jim," říká Szczepkowski, podle něhož je potenciální franšízant Edukida někdo, kdo musí mít dobré prodejní, komunikační a organizační schopnosti a také umět dobře jednat s dětmi. Musí být také připraven se osobně angažovat, když ne ve výuce, tak určitě v organizaci a obchodech pobočky. Edukido se velmi zaměřuje na profesionalizaci svého podnikání. Dobrá organizace je podle Szczepkowskeho naprosto zásadní. "Můžete mít spoustu dětí, které navštěvují aktivity, a přesto může být provoz nerentabilní, pokud je špatně organizován z hlediska řízení nákladů a zajištění placení poplatků zákazníky," dodává.

Dalo by se očekávat, že franšízantům Edukido se nejlépe daří ve velkých městech. Není tomu tak ale stoprocentně. Jak prozrazuje zakladatel konceptu, ve skutečnosti se Edukido daří nejrychleji rozšiřovat v menších městských a venkovských komunitách. Ve velkých městech panuje totiž velká konkurence a rodiče v nich najdou širokou nabídku mimoškolních aktivit pro jejich děti. V méně hustě osídlených a odlehlejších oblastech je snazší upoutat pozornost odborníků na vzdělávání i samotných rodičů.


„Škola“ hrou / Cílem metodiky Edukido je podněcovat myšlenkové procesy a zvídavost, aby se odbouraly umělé bariéry mezi humanitními a přírodními vědami. Usiluje o to, aby si děti rozšířily prostorové povědomí a dovednosti v oblasti učení a mohly tak řešit problémy.