Rozvíjíme byznys jak členů, tak franšízantů

Zaměřeno na potenciální franšízanty / „Majitel franšízy TAB nemusí být odborníkem na všechna témata, které se na TABu probírají, ale měl by mít za sebou dostatečné profesní i životní zkušenosti, které bude schopen pak zúročit ve prospěch TABu, resp. jeho členů,“ říká Petr Škabrada, spolumajitel master-franšízy TAB Board pro ČR a SR.
pondělí
16.12.2019
Síť TAB Board se letos rozrostla o nové franšízanty. Nejinak by tomu mělo být i v roce 2020, říká Petr Škabrada, spolumajitel master-franšízy TAB Board pro ČR a SR.
 

Jaký byl rok 2019 pro TAB Board?
Uplynulých téměř 12 měsíců budeme hodnotit pozitivně, i když ne vše samozřejmě bylo růžové. Podařilo se nám TAB tým na obou trzích rozšířit o nové franšízanty, což je vždy dobrá zpráva. Nově se tak podpoře našich podnikatelských boardů mohou těšit malí a střední podnikatelé i v Kladně, Berouně, Brně nebo ve slovenském Trenčíně. A to mluvíme „jen“ o nových franšízantech, kteří v těchto oblastech působí. I našim stávajícím franšízantům se dařilo jejich služby dále rozvíjet a pro své TAB boardy získávat nové členy. Jak jsem již naznačil, museli jsme se vyrovnat i s ne zase tak pozitivními situacemi, kdy jsme se s některými našimi franšízanty rozloučili, ale tak už to v byznysu bývá. I z takových událostí však podle mého názoru může vzejít něco dobrého. Naše franšízová síť se tak pročistila a nadechla se k dalšímu rozvoji tak, abychom mohli pomáhat v rozvoji majitelům malých a středních firem, což je náš nejdůležitější cíl.

Vaši franšízoví partneři budují a vedou již zmíněné podnikatelské boardy. Kolik jich mohou založit?
S nadsázkou mohu říci, že „nekonečně“ mnoho. Tedy alespoň do té míry, do jaké jim to umožní jejich franšízová licence, která je vázána na konkrétní území – nejčastěji kraj a také zájem o franšízu ze strany místních podnikatelů, potenciálních členů TAB. Dalším „limitem“ jsou pak jejich časové možnosti, protože být franšízantem, tedy regionálním ředitelem TAB Board, neznamená jen vést boardy, ale i dále pracovat s jejich členy. Ať už při osobním koučinku, nebo při práci v jejich firmách s jejich zaměstnanci, kolegy apod.

Co když je zájem ze strany potenciálních členů tak vysoký a časové možnosti franšízanta omezené? Jak docílit toho, aby mohli vybudovat větší množství boardů?
Je to tak, i to se může stát. Ze zkušenosti vím, že aby vedení boardů bylo opravdu kvalitní, je třeba, aby na něj měl franšízant dostatek času a soustředěnosti. Optimální tak je, vede-li 2 až 4 své boardy, které mají 6 až 8 členů. V žádném případě to však neznamená, že další rozvoj v jeho regionu není možný. Pokud vidí potenciál dále ve svém regionu růst, má možnost si k sobě najít tzv. „contract facilitátora“, který mu může pomoci s další expanzí. Stejně jako franšízant je i on vyškolen podle standardů TAB Board a je kompetentní kvalifikovaně vést boardy a poskytovat osobní koučink. Tuto možnost nabízíme již zkušeným franšízantům, kteří si potřebují „uvolnit ruce“ a někteří z nich ji již využili a další se na to chystají. Aktuálně o contract facilitátorovi uvažuje například naše franšízantka v Královéhradeckém kraji či náš liberecký kolega.

Zmínil jste školení. Jak důležité je pro další úspěch franšízantů? Co všechno se na něm naučí?
Na začátku je třeba říci, že naši franšízoví partneři, stejně jako zmiňovaní contract facilitátoři, jsou lidé s praktickou zkušeností ve vyšším nebo středním managementu větších či soukromých firem, případně vedli vlastní firmu nebo sami podnikali v oblasti konzultací a školení určených pro management firem. I přesto, že těmito zkušenostmi disponují, je absolvování školení TAB Board naprosto klíčové pro jejich další působení v rámci konceptu TAB. Osvojí si na něm nejen práci s veškerými speciálně vytvořenými on-line nástroji pro vedení TAB boardů a know-how o tom, jak boardy efektivně vést, ale i jak jednat s potenciálními zájemci o členství i spoustu dalších procesních a odborných věcí, které budou při své další práci potřebovat. Kromě počátečního školení pak na franšízanty po celou dobu spolupráce čekají další vzájemná setkání v rámci komunity TAB. Jsou spojená se vzděláváním v oblastech, které jim pomohou v rámci TAB Board dále profesionálně růst.

Jaké jsou plány TAB Board do roku 2020?
Chceme se dále rozvíjet, a to nejen co do počtu členů, ale také regionů, ve kterých působíme. V současné době se nám objevilo hned několik potenciálních kandidátů na nové franšízové partnery TAB. Momentálně tak probíhají jednání, o jejichž výsledky se vašimi čtenáři podělíme začátkem příštího roku. Dále budeme také pracovat na větším zviditelnění TAB Board po celém Česku i Slovensku. No a samozřejmě budeme dále pracovat na tom, abychom našim členům – majitelům firem pomáhali v jejich rozvoji a snadněji tak ve spolupráci s TAB dosahovali cílů, které si stanovili.


Cena pro TAB / Franšízový koncept TAB Board obsadil ve 4. ročníku soutěže Franchisa roku 2. místo v kategorii Franchisor roku. Navázal tak na loňské 3. místo v kategorii Skokan roku.