Rozvíjíme byznys členů i franšízantů

Síť podpory / V současné době má TAB Board v Česku 7 franšízových partnerů, kteří ve svých regionech pomáhají majitelům malých a středních firem s jejich rozvoje. Na Slovensku jsou momentálně 4 franšízanti.
pondělí
10.05.2021
„Členové během zasedání boardů získají konkrétní odpovědi na své otázky, což se ukazuje jako klíčová výhoda," říká Jana Škabradová, Operation Manager franšízové sítě TAB Board CZ.
 

Jak si TAB Board v současné době na českém a slovenském trhu vede?
V současné době máme v rámci našeho systému 19 podnikatelských TAB Boardů. Jsme velmi rádi, že všechny naše boardy po dobu korona krize fungují velmi dobře a plní svůj účel a poslání. Tedy řízeným způsobem podporovat majitele firem při vedení jejich společností k udržitelnosti a prosperitě. Je to způsobeno i tím, že především v této době potřebují podnikatelé, majitelé středních a menších firem více zapracovat na efektivitě své firmy a vést ji i více profesionálně. A v době, kdy se z kvůli pandemii COVID-19 podnikatelé v rámci TAB Boardů nemohli scházet osobně, jsme zcela přešli na online zasedání a pokračovali tak v aktivní podpoře svých členů. Nicméně dnes se všichni členové TAB těší, že naše další jednání budou probíhat opět offline.

Jak vlastně TAB Boardy vypadají?
Naše TAB Boardy, které jsou složeny ze 6 až 8 podnikatelů, jsou místem, kde na základě sdílené zkušenosti z praxe si vzájemně a řízeným, facilitovaným způsobem pomáháme řešit své problémy a výzvy spojené s vedením svých firem. Tyto Boardy nahrazují majitelům menších a středních společností poradu ředitelů, jak je známe z velkých firem, kde se vzájemně radí a rozhodují o svých prioritách, opatřeních a řešeních businessu firmy.

Úkolem vašich franšízových partnerů je zakládat a budovat ve svých regionech poradní boardy. Jak se jim to v této době daří?
Pokud podnikatelé, míněno majitelé malých a středních firem rychle pochopí smysl a poslání TAB Boardů, přínos členství pro jejich podnikání, tak dohoda o členství TAB Boardu je již čistě formální záležitostí. Jakmile totiž porozumí tomu, že prostřednictvím jejich členství a práci v Boardu získají nejen nestrannou zpětnou vazbu od ostatních podnikatelů na své výzvy a záměry, ale i opravdu konkrétní, v praxi osvědčené rady, už není potřeba více řešit a rozhodnutí stát se součástí podnikatelské komunity TAB Board je jasné. Ví totiž, že díky tomu učiní i více správných rozhodnutí, snadněji sníží náklady firmy, rozvinou lépe svůj business, což jim následně přinese více klidu i času v jejich osobním životě. Samozřejmě, současná doba není úplně tou ideální pro realizování schůzek s potenciálními členy. Nicméně z výsledků našich franšízových partnerů vidíme, že i bez osobních setkání dokážou své boardy rozvíjet a pomáhat tak dalším a dalším podnikatelům.

Změnila se nějak v poslední době témata, která členové na zasedání svých boardů přináší?
Témata zůstala víceméně stejná. Týkají se i nadále všech hlavních oblastí ve firmě jako je personalistika, marketing, strategické řízení nebo implementace změn. Přesto se zdá, že poslední dobou převažují požadavky na profesionálnější vedení obchodu, obchodní metodiky prodeje a školení obchodníků.

Jaké máte plány ohledně další expanze? Jsou nějaké regiony, o které máte v současné době největší zájem?
Plán expanze jsme nezastavili, snažíme se být aktivní na sociálních sítích, v networkingu. Rádi bychom mezi sebou přivítali další nové kolegy například z Královehradeckého nebo Pardubického kraje. Příležitost se nabízí i zájemcům o podnikání z jižních Čech nebo Vysočiny. 


Pravidelný kontakt / „Pro naše franšízanty pravidelně organizujeme interní workshopy a semináře na témata, která jsou důležitá pro vedení TAB Boardů a také jejich budování,“ říká Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář
If you see this, leave this form field blank