Český trh má pro Edukido velký potenciál

Na startu zahraniční expanze / V současné době tvoří síť Edukido více než 50 franšízových poboček na domácím polském trhu a také dvě vlastní. Nedávno vedení podepsalo smlouvu s master-franšízantem v Chorvatsku.
pondělí
19.07.2021
„Pozorujeme, že s koncem pandemie zájem o naši franšízu neustále roste. Zájemci se ozývají i z Česka,“ říká Joanna Małek, Key Account Manager franšízy Edukido.
 

Jak pandemie ovlivnila Váš byznys?
Vzdělávací průmysl byl pandemií těžce zasažen. A pocítili jsme to i my. Nebyla to vhodná doba pro expanzi, lidé přemýšleli o řadě věcí, ale zahájení nového podnikání to nebylo. My jsme však stále věděli, co chceme, kam chceme jít. Náš koncept se nezměnil. Proto jsme se rozhodli této doby využít a vylepšit naši nabídku. Věděli jsme, že pandemie jednoho dne skončí, a chtěli jsme být připraveni. Z toho, co vidíme dnes, mohu říct, že se nám to podařilo.

Jak na tom je celý obor?
Odvětví mimoškolních aktivit prakticky zamrzlo, když byla vzdělávací zařízení uzavřena. K určitému návratu do normálnímu stavu se situace začala vracet až před několika málo měsíci. Některé společnosti přesunuly své operace online, ale online kurzy nejsou stejné jako živé kurzy. Někteří rodiče své děti z online kurzů odhlašují, protože mají po tolika měsících dost distanční výuky. Nechtějí, aby jejich děti celý den seděly před počítači. Vidíme to také. Silně vzrůstá zájem o klasický průběh vyučování, takže jsme ohledně budoucnosti optimističtí. Online kurzy provozujeme také, ale nám, dětem i rodičům chybí interakce, která je ve třídě nejdůležitější.

Jaký byl dopad na expanzi Edukido do zahraničí?
Pandemie nás jistě zpomalila, ale pomalu se vracíme do původního stavu. Právě jsme podepsali smlouvu s master-franšízantem v Chorvatsku. Jde o naši první franšízovou pobočku v zahraničí. Jsme přesvědčeni, že je to začátek krásného dobrodružství. V budoucnu plánujeme otevření poboček v dalších zemích, aby byly možnosti a rozmanitost Edukido ještě větší. Rovněž stále aktivně hledáme nové franšízy v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a Srbsku.

Jaký aktuálně vidíte o franšízové licence zájem ze strany potenciálních franšízantů?
Pozorujeme, že s koncem pandemie zájem o naši franšízu neustále roste. Každý den dostáváme dotazy jak z Polska, tak ze zahraničí - České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Srbska. Právě teď je ten správný čas nás kontaktovat a seznámit se s naším konceptem, abychom byli společně připraveni spustit výuku s novým školním rokem. Jednáme jak se zájemci o single franšízy, tak i s těmi, kteří usilují o zisk master-franšízy. Naše nabídka uchazeče zajímá - kombinace vzdělávání a zábavy s Lego je i v jejich očích velmi inovativní! Naši franšízanti vědí, že dnešní rodiče chtějí pro své děti kvalitní aktivity. A my jim je dáváme.  Zároveň se mohou zapojit do našeho byznysu a vydělávat peníze.

Kolik franšízových poboček byste chtěli mít na českém trhu? Kolik franšízových poboček byste chtěli mít na slovenském trhu? Jak vidíte potenciál pro vaše země?
Potenciál na českém a slovenském trhu je opravdu velký. Naše země jsou si v mnohém podobné, včetně vzdělávacího systému, a naše kurzy se řídí základními osnovami vzdělávacích institucí. Franšízant se může svobodně rozhodnout, zda si přeje koupit licenci pro menší nebo větší oblast. Může to být město, okres nebo kraj. Je možné si také zakoupit licenci pro celou zemi a stát se master-franšízantem. Možností je mnoho. Například v Polsku může být až 400 úspěšných franšízantů. V tuto chvíli jich máme více než 50. V České republice vidíme potenciál pro více než 130 franšízových jednotek. Na Slovensku to může být podobně.

Jaký je rozdíl mezi konceptem Edukido a jinými podobně zaměřenými franšízami?
Ve skutečnosti je zajímavé, že nemáme žádnou přímou konkurenci. Ano, existuje spousta společností nabízejících kurzy robotiky - ale žádná z nich nenabízí zajímavé, kreativní stavební kurzy, kde primárně stavíte. Naši franšízanti vydělávají na 3 různých typech tříd: běžné kurzy, workshopy a narozeninové oslavy. Rovněž nemusí od začátku investovat do budování svých poboček. Většinu aktivit provádíme ve vzdělávacích institucích a na dalších místech, kde děti v rámci lokality přirozené tráví svůj volný čas. Během našich hodin si děti procvičují svou prostorovou představivost a dovednosti řešení problémů bez návodů a přesných pokynů.

Jak je to s nastavením konceptu po finanční stránce?
Model je dobře navržen tak, aby byl finančně zajímavý jak pro nás jako franšízora, tak především pro naše franšízanty. Není zde prostor pro to, aby výše naší provize rostla do nekonečna. Franšízanti znají výši svých licenčních poplatků, které odvádí, na několik let dopředu. To jim usnadňuje plánování a finanční řízení.

A co se další podpory v rámci spolupráce týká?
Pokud je náš potenciální franšízant připraven zahájit vzdělávací činnost, získá v každé fázi spolupráce z naší strany profesionální systém podpory jeho podnikání. Naše franšíza na trhu vyniká, protože poskytuje kvalitní know-how po celou dobu platnosti franšízové ​​smlouvy. Franšízant se může spolehnout na naši pomoc v každé fázi spolupráce, což byla naše priorita při tvorbě franšízového konceptu. Víme, že v některých konceptech franšízanti musí počítat s velmi vysokými náklady na školení. To se může z pohledu obchodního plánu na začátku tvářit jako menší položka, nicméně často při celkovém hodnocení lze přijít na to, že jde o velmi významný náklad – zejména v případě vysoké fluktuace zaměstnanců, kterou nelze vyloučit. Náš model spolupráce předpokládá, že jako poskytovatel franšízy reagujeme na vzdělávací potřeby našich partnerů pořádáním školení několikrát ročně, a navíc jsou jejich jednorázové náklady přibližně 100 EUR. Proto bylo pro většinu našich franšízantů důležité, aby jako naši partneři obdrželi úplný franšízový systém. Mám na mysli manažerské a produktové školení, různé elektronické nástroje podporující každodenní práci a velmi cennou podporu z ústředí v oblasti marketingu, prodeje a služeb zákazníkům. Je také důležité si uvědomit, že k zahájení podnikání s Edukido nepotřebujete mít vlastní prostory, což výrazně snižuje počáteční investiční náklady. Sady stavebnic, CRM systémy, marketingové materiály a nabídky jsou připraveny k tomu, aby je franšízanti mohli začít používat. Nezbývá tak nic jiného, než začít.

Jaké vlastnosti u svých franšízantů primárně hledáte? Jaké podmínky by měly splňovat?
Ideální kandidát na master-franšízanta  Edukido má zkušenosti s prodejem a marketingem, má manažerské a komunikační dovednosti a je také schopen sdílet své znalosti a pracovat v týmu. Chápe význam takových pojmů jako jsou otevřenost pro myšlenky jiných lidí, zapojení, důsledky v podnikání. Rád by dosáhl vyššího cíle, ale zároveň vydělal nějaké hmatatelné peníze. Vyznačuje se organizovaností a vytrvalostí nezbytnou k vybudování dlouhodobého podnikání. Výhodou je zkušenost v oblasti franšízingu a vzdělávání. Další výhodou pak je dobrá znalost místního trhu a angličtiny. Hledáme také jednotlivé franšízanty, kteří mají v další fázi potenciál stát se master-franšízanty.

Kdy je nejlepší čas, aby vás franšízant kontaktoval a byl připraven zahájit své kurzy?
Nejlepší doba, kdy nás mohou zájemci kontaktovat, je duben, květen, červen. Pořádáme počáteční školení pro nové franšízy a musíme se ujistit, že školení absolvují a jsou plně připraveni před začátkem školního roku. Noví franšízanti mohou také začít po zimní přestávce, kdy začíná druhé pololetí. V takovém případě je ideální dobou listopad a prosinec.


Dobrý pocit z byznysu / „Podnikání s Edukido přináší franšízantům spoustu uspokojení a umožňuje jim se profesionálně realizovat. Kromě toho nabízíme řešení a produkty, na kterých mohou vydělávat 7 dní v týdnu, a to po celý rok,“ říká Joanna Małek, Key Account Manager franšízy Edukido.