Podnikání zaměřené na děti

Místo pro vzdělání / Franšízanti Edukido nemusí pro svůj byznys budovat nové prostory. Kurzy mohou pořádat například v mateřských školkách a školách, či v jiných vzdělávacích zařízeních.
Čtvrtek
01.09.2022
Vzdělávací franšíza Edukido v zahraničí expanduje. Proniknout chce i do Česka. Koho zde hledá?
 

Původem polská franšízová značka Edukido zaměřená na výukové kurzy pro děti ve věku 3 až 12 let pokračuje v zahraniční expanzi. Poté, co před rokem vstoupila na chorvatský trh otevřením prvního vzdělávacího centra, se začala její síť rozrůstat. A to i když to nebylo zcela v plánu. Držitel master-franšízové licence pro tamní trh totiž s rozvojem v průběhu prvního roku nepočítal.

Změna nastala v momentě, kdy že již po několika měsících práce se začali ozývat lidé, kteří v tomto konceptu viděli dobrou příležitost k zahájení nebo rozšíření vlastního podnikání, a kteří byli připraveni stát se franšízanty. Během letošního června tak  byly podepsány první samostatné franšízové ​​smlouvy a k centru ve Varaždinu se od září letošního roku připojí centra Edukido v Zadaru a Rijece.

Česko jako cíl

Ambicí zakladatelů Edukido je expandovat i k nám a umožnit i dětem v Česku navštěvovat vzdělávací kurzy, při nichž koncept využívá stavebnice LEGO. Proto zde hledá master-franšízového partnera, který by se postaral o rozvoj sítě na celém našem území. Hlásit se však mohou i zájemci, kteří by rádi provozovali individuální franšízu.

Výhodou pro ně je, že zájemci o franšízovou licenci Edukido nemusí mít žádné zkušenosti s podnikáním. Zkušenosti ze školství jsou v jejich případě nápomocné, nicméně ani ty nejsou podmínkou pro získání licence. Propracovaný školicí systém franšízora jim poskytne znalosti a know-how potřebné k vedení podnikání pod touto značkou. A navíc, podpora ze strany centrály po čas trvání spolupráce poskytuje franšízantům pocit jistoty a také motivaci k tomu být aktivní.

Malý region i celá republika

Investice do pořízení individuální licence začíná na 850 eurech za lokalitu s cca 20 tisíci obyvateli, za licenci na působení v oblasti se 120 tisíci obyvateli franšízant zaplatí 5 000 eur. Nutným výdajem, se kterým franšízant musí počítat, je ten na zakoupení sad stavebnice LEGO, která je hlavní učební pomůckou. Ty ho přijdou na 3 000 eur. Za marketingové materiály zaplatí poplatek ve výši 350 eur.

Podnikatel, který by měl zájem o master-franšízovou licenci se pak musí připravit na úhradu vstupního poplatku, který mu zaručí exkluzivitu pro celou Českou republiku. Ten činí 25 tisíc eur. Dalších 3 350 eur pak vydá za marketingové materiály a učební LEGO sady. V rámci povinností bude zajišťovat nejen chod svých kurzů, ale také překlad veškerých materiálů a akvizici jednotlivých franšízantů.


Zpátky do práce / Edukido dává franšízantům možnost skloubit osobní rozvoj a profesní ambice s rodinným životem. Také proto jsou mezi nimi v současné době i maminky vracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené.