Veletrh na vzestupu / Největší franšízová akce v regionu střední a východní Evropy rok od roku roste. Letos se očekává více než 150 vystavovatelů včetně značky Edukido.
Středa
19.10.2022
Podnikatelé, se zájmem dozvědět se vše o vzdělávací franšíze Edukido včetně toho, jak se stát její součástí, mají šanci. Na varšavském franšízovém veletrhu již tento víkend.
 

Vedení franšízové sítě Edukido zve všechny zájemce k návštěvě jejich stánku s číslem 3.02 na 20. největším franšízovém veletrhu ve střední a východní Evropě ve Varšavě, který se koná ve dnech 20. až 22. října v Paláci kultury a vědy. Pro získání volné vstupenky na veletrh a možnost dozvědět se vše o podmínkách této franšízy mohou zájemci napsat na emailovou adresu franchising@edukido.com.pl.

Získávání znalostí jako dobrodružství

Edukido je polský franšízový systém, známý originálními workshopy s LEGO kostkami, které jsou určeny pro děti od tří do 12 let. Na první pohled by se dalo říci, že program Edukida připomíná kurzy robotiky – jde však o zcela odlišné vzdělávací koncepty. „Na našich workshopech si děti hrají, rozvíjejí jemnou motoriku a učí se myslet bez hranic. Podporujeme jejich zvědavost, jejich rozvoj. Učíme je klást správné otázky a samostatně na ně hledat odpovědi a řešení. Víme, jak děti motivovat k učení, protože jim ukážeme, že získávání znalostí může být fascinující dobrodružství. Naše programy ve skutečnosti zaplňují mezery ve znalostech, které by mohly ovlivnit úspěch v tradiční škole. Dáváme jim praktické úkoly a učíme je praktickým dovednostem,“ říká Ana Stasjuk, ředitelka Edukido.

„Sady LEGO kostek, které používáme ve třídě, jsou naším základním zdrojem znalostí o světě. S jejich pomocí uvádíme mladé badatele do světa techniky a přírody. Děti se učí základy strojírenství, přírodní zákony, matematická pravidla i historii. Díky kostkám prozkoumávají tajemství vesmíru, architektury a umění. Zaměřujeme se na předávání znalostí prostřednictvím praxe a zkušeností. Pozorováním kauzálních vztahů a pravidel, kterými se řídí svět, mohou děti snadno převést to, co zažily v Edukidu, do teorie. To vytváří pevný základ pro další získávání pokročilejších znalostí,“ dodává s tím, že workshopy probíhají v malých skupinách do deseti dětí a programy jsou přizpůsobeny věku účastníků.

Franšíza na dosah

Pro založení Edukido centra se často rozhodují podnikatelé, kteří chtějí rozšířit či doplnit stávající nabídku, učitelé, mladé maminky po mateřské dovolené, bývalí zaměstnanci firem a majitelé soukromých školek a škol. „Člověk s manažerskými zkušenostmi bude pro Edukido perfektním franšízantem. Nemusí to být zkušenosti letité. Je důležité, aby zájemce o licenci chápal, co to znamená podnikat, aby byl otevřený nápadům a návrhům ostatních a aby se do podnikání aktivně zapojil. Zkrátka jde o člověka, který usiluje o vyšší cíl, ale chce také vydělávat peníze,“ říká ředitelka společnosti Edukido s tím, že uchazeč o franšízu by měl být připraven na počáteční investici.

Investice do pořízení individuální licence začíná na 850 eurech za lokalitu s cca 20 tisíci obyvateli, za licenci na působení v oblasti se 120 tisíci obyvateli franšízant zaplatí 5 000 eur. Nutným výdajem, se kterým franšízant musí počítat, je ten na zakoupení sad stavebnice LEGO, která je hlavní učební pomůckou. Ty ho přijdou na 3 000 eur. Za marketingové materiály zaplatí poplatek ve výši 350 eur.

Podnikatel, který by měl zájem o master-franšízovou licenci se pak musí připravit na úhradu vstupního poplatku, který mu zaručí exkluzivitu pro celou Českou republiku. Ten činí 25 tisíc eur. Dalších 3 350 eur pak vydá za marketingové materiály a učební LEGO sady.


Byznys pro ženy? / Franšíza Edukido umožňuje skloubit podnikání s rodinným životem. Důkazem je to, že 66 % polských poboček, master franšízu v Chorvatsku a zahraniční pobočky vedou ženy. I v centrále společnosti pracují převážně ženy, které tvoří téměř 70 % zaměstnanců.