Úspěch závisí na aktivitě franšízanta

Pomoc podnikatelům / TAB Boardy, které jsou složeny ze 6 až 8 podnikatelů, jsou místem, kde na základě sdílené zkušenosti z praxe si vzájemně a řízeným, facilitovaným způsobem pomáhají franšízanti řešit své problémy a výzvy spojené s vedením jejich firem.
pondělí
14.08.2023
„Každý rok se nám daří rozšiřovat působení o jeden až dva regiony,“ prozrazuje Jana Škabradová, Operation Manager franšízové sítě TAB Board CZ.
 

Představte našim čtenářům, prosím, franšízový koncept TAB

Koncept „Alternativních Boardů“ (TAB) je zaměřený na podporu majitelů malých a středních firem. Naším cílem je poskytnout podnikatelům profesionální podporu při vedení jejich společností, díky které rychle zlepšují výsledky své firmy, její profit a ušetří i spoustu osobního času, který pak mohou věnovat například své rodině nebo dalším zájmům a koníčkům.

V současné době vidíme stále vyšší potřebu se strany majitelů firem najít místo, kde se mohou otevřeně radit, získat objektivní zpětnou vazbu na svá rozhodnutí nebo radu založenou na praktických zkušenostech od ostatních podnikatelů. Cítíme společenskou odpovědnost za poskytování této služby napříč celou republikou, a to nám dává silnou motivaci do další práce.

Jak se konceptu TAB daří v poslední době růst?

V letošním roce jsme obsadili dva nové regiony – Ústecký a Pardubický kraj, kde noví franšízanti zahájili úspěšně svoji činnost. Koncept TAB tak nyní pokrývá 12 regionů v České a Slovenské republice. Každým rokem se nám daří rozšiřovat naši působnost o jeden až dva nové regiony.

Jak se vám v jednotlivých regionech vede?

Úspěch franšízového konceptu TAB v regionu do značné míry závisí na schopnostech a zejména ochotě regionálního franšízanta se této práci věnovat. Každý franšízant dostává ke svému podnikání s TAB rozsáhlé úvodní 7denní školení i stálou podporu jak od franšízora (TAB US), tak i master-franšízanta v České republice. Díky tomu aktivní a angažovaní franšízanté TAB dosahují skvělých výsledků.

V příštím roce oslaví TAB 10 let na českém trhu.  Jak se během té doby změnil?

TAB má v celosvětovém měřítku za sebou 33 let existence. V současné době dochází k další úspěšné expanzi tohoto ověřeného franšízového konceptu do mnoha dalších zemí světa. Dnes jsme tak přítomni ve 26 státech od Ameriky, Evropy, Asie až po Austrálii a Nový Zéland. V TAB boardech dnes podporujeme tisíce členů – podnikatelů a majitelů malých a středních firem z různých oborů a odvětví. Tento mezinárodní aspekt a možnost čerpat znalosti, kontakty a know-how od podnikatelů z celého světa je pro všechny členy TAB další velkou přidanou hodnotou.

Základní principy a zaměření TAB zůstávají stejné. A jako každý pokrokový koncept má i franšíza TAB svůj další vývoj – kromě „základní“ služby tzv. „Alternativních Boardů“ určený pro středně velké společnosti, jsme zavedli i nový koncept „Akcelerátor Boardů“ pro začínající firmy, tak i „StratPro“ program (Strategický Transformační a Rozvojový program) určený naopak pro větší a velké společnosti. Také jsme „vyladili“ komplexní SW nástroj „Blueprint“ pro snazší analýzu a strategické plánování malé a střední firmy podnikatele.

Co franšízanty na tom, stát se součástí vaší sítě, nejvíce láká?

TAB je stále živým konceptem a má celosvětově velmi dobře propracovaný systém kontinuální podpory svých franšízantů. Pokud se někdo rozhodne podnikat formou franšízy, dostává do vínku hned na začátku spolupráce rozsáhlé úvodní školení a ověřené know-how celosvětového systému TAB s jeho další průběžnou podporou jak od TAB US, tak i Master-franšízanta z ČR.

Díky tomu získává nový franšízant schopnost velmi rychle nastartovat svoje podnikání a generovat potřebný obrat i profit z poskytovaných služeb TAB a zároveň mít dobrou a velmi oceňovanou práci.

Odpadá mu tak zdlouhavé „vymýšlení“ vlastního konceptu, jehož zavedení by mu zabralo mnohem více času. Není na své podnikání sám, má za sebou uznávanou nadnárodní značku. Také dostává k dispozici pravidelná rozvojová školení, materiály, konzultace i setkání s kolegy, na kterých může probrat výzvy z činností, které mu podnikání s franšízou přináší.

Jak dlouhá je cesta od rozhodnutí franšízanta k rozjetí jeho podnikání pod vaším brandem?  Co vše na ní absolvuje?

Od prvního kontaktu a projevení zájmu o náš koncept nás čeká „náborový proces“, který může trvat až několik týdnů. Na první schůzce je potenciální franšízant seznámen s principy TAB a jeho přínosy jak pro franšízanta, tak i členy. Dále se dozvídá, jaké další benefity mu podnikání s TAB přinese, je seznámen s nástroji TAB pro práci se členy. V neposlední řadě je důležitou součástí i jeho seznámení se s očekávaným „business“ plánem a ekonomickou stránkou fungování v rámci konceptu.

Na druhé straně také ověřujeme, zda se skutečně hodíme do naší vzájemné spolupráce. Zda má budoucí franšízant potřebné odborné a komunikační schopnosti a zkušenosti, aby byl schopen po úvodním zaškolení, a další podpoře v terénu od master-franšízanta, koučovat své členy, organizovat a facilitovat boardy s podnikateli.

Pokud dojdeme do této fáze a vše je oboustranně v pořádku, podepisujeme franšízovou smlouvu.

Po podpisu smlouvy následuje intenzivní úvodní školení, během něhož získá spoustu praktických a důležitých informací, dokumentů, pracovních postupů a „best practices“ zkušeností. Není to jen „školení“, ale velmi celistvý proces, díky kterému jsou franšízanti připraveni ke startu podnikání s TAB. Součástí přípravy na roli franšízanta je i osvojení si práce se speciálně vytvořenými online SW nástroji, které během práce se členy využívají.


Rozvoj franšízantů / „Pro naše franšízanty pravidelně organizujeme interní workshopy a semináře na témata, která jsou důležitá pro vedení TAB Boardů a také jejich budování,“ říká Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.