Franchisanti by si neměli konkurovat

Franchisanti většinou spolupracují, to jim umožňuje rychlejší růst.
Úterý
30.09.2008
Jak v rámci franchisingového systému regulovat ceny za poskytnuté služby nebo jak zabránit konkurenci mezi jednotlivými franchisanty? Jaký způsob hledání franchisantů je nejvhodnější?
 

Územní exkluzivita řeší konkurenci

V případě franchisových systémů nejde mluvit přímo o regulaci ceny, franchisor vydává ceny doporučené. Drtivá většina systémů má takzvanou teritoriální exkluzivitu, za kterou franchisant platí. Je to výhradní zastoupení na daném území.Exkluzivita je důležitá pro to, aby podnikatel měl dostatek prostoru pro návratnost vložených finančních prostředků.

Franchisanti spíše spolupracují

V případě franchisingu, snad s výjimkou některých realitních řetězců, nelze rozhodně mluvit o konkurenci jednotlivých franchisantů. Naopak, franchisanti spíše spolupracují. Prodávají stejný produkt zhruba stejnému počtu potenciálních zákazníků, ale na jiném místě. V mnoha případech to funguje tak, že si zkušenosti předávají. To je právě výhoda franchisových systémů oproti jiným způsobům podnikání, nejste v tom zkrátka sami.

Jak vyhledávat franchisanty

Existuje několik možností jak franchisanty hledat. Jednou z nich jsou asociace, například Česká asociace franchisingu, která má databázi zájemců o nákup franchisy. Existuje několik málo portálů, které se specializují na franchising, například portál FranchisingINFO.cz s pravidelnými aktualitami z dění v českém franchisingu a katalogem systémů, které hledají nové partnery.
Další možností jsou pak klasické marketingové nástroje a public relations, které dlouhodobě budují značku jednotlivých systémů. Její hodnota je pro franchisové systémy jedním z rozhodujících faktorů.

Odpovídal: Ing. Martin Jonáš, PROFIT system