Připravte franšízu na zahraniční expanzi

Zlepšení každým krokem/
Zlepšení každým krokem/ / „Při vstupu na nové trhy často soupeříte s jinými lídry trhu. Díky tomu se učíte, jak být sami lepším lídrem. To vám pak umožní být úspěšnější i na vašem domácím trhu,“ říká Lenka Nováková, konzultantka PROFIT system franchise services.
Středa
08.06.2022
„Při vstupu na nový trh, musíte pečlivě analyzovat, zda vaše pravidla budou fungovat i v jiných zemích," říká Lenka Nováková, konzultantka PROFIT system franchise services.
 

S čím začít v momentě, kdy se podnikatel rozhodne se svým franšízovým konceptem expandovat za hranice?

Vše začíná tím, že franšízor analyzuje své vlastní podnikání, aby zjistil, zda jeho firma bude fungovat na mezinárodní úrovni. Potřebuje si v první fázi sám sobě odpovědět na několik důležitých otázek – Má mé podnikání mezinárodní potenciál? Je tento potenciál všude, nebo jen v některých zemích a na některých trzích? Vždy franšízorům, kterým pomáháme se zahraniční expanzí, radíme, aby primárně identifikovali nejlepší cílové trhy pro jejich zboží a služby. Vzhledem k tomu, že na světě je více než 200 zemí, je také třeba naplánovat případnou postupnou expanzi. Je totiž vždy dobré mít na paměti, kde chcete začít.

Vstup na zahraniční trh s sebou nese jistě i nějaká rizika. Jak mohou franšízoři svůj byznys ochránit?

Důležité je, jak je na tom vaše registrace ochranné známky. Z praxe víme, že mnoho společností je má registrované pouze v jedné zemi. Začaly podnikat v tuzemsku, a proto neměly důvod registrovat si firmu jinde. Pro zahraniční expanzi je to ale opravdu nezbytné. S procesem podáním žádosti o udělení ochranné známky je potřeba začít co nejdříve, protože přípravy často trvají delší dobu, stejně jako následné vyřízení žádosti. V Evropě je to jednodušší, protože máme jednu společnou registraci v mnoha zemích. Většina franšízorů z EU chce expandovat v rámci EU, takže je to s tímto druhem procesu registrace ochranné známky snadné. Pokud se však podniky plánují přesunout mimo EU, mohou být nuceny provést mezinárodní registraci ochranné známky a v některých zemích to samozřejmě může být problematické, pokud používají obchodní název, který je již na daném trhu registrován. Například v roce 2015 se na trhu objevilo několik nových obchodních názvů, např: Burger King. Když se společnost Burger King rozhodla expandovat do Austrálie, zjistila, že její obchodní název je již chráněn ochrannou známkou obchodu s jídlem s sebou v Adelaide. A ten se odmítl svého názvu vzdát. Společnosti Burger King tak nezbylo nic jiného než přijít s novým názvem, a tak je v Austrálii známá jako Hungry Jack's. Hungry Jack's má stejnou značku a jídelní lístek jako Burger King, ale funguje pod úplně jiným názvem. V průběhu let se společnost Burger King snažila v Austrálii získat zpět své celosvětově působící jméno, ale bez úspěchu.

Pokud se za hranice rozhodne vyrazit majitel již fungujícího franšízového konceptu, má hotovou veškerou franšízovou dokumentaci. Stačí ji v momentě expanze jen přeložit?

Pravdou je, že firmy mají obvykle své provozní příručky a školicí programy v rodném jazyce. Našim klientům však radíme, aby je přeložili i do angličtiny, přeci jen je to nejlepší mezinárodní pracovní jazyk. Během samotného překladu máte navíc možnost si stávající dokumenty důkladně zkontrolovat. Musíte pečlivě analyzovat, zda vaše pravidla budou fungovat i v jiných zemích. Někdy totiž mezi jednotlivými zeměmi existují kulturní rozdíly a odlišné zvyklosti. Proto je nejlepší své dokumenty prezentovat v obecnější podobě. Provozní příručky, školicí manuály a IT systémy by tak měly být přeloženy do angličtiny. Pokud si společnosti nakonec najdou franšízanty v jiných zemích až později - budou připraveny a mohou snadněji překládat dokumentaci z angličtiny do jiných jazyků. Faktem je, že je to časově nejnáročná část celého procesu. Nemusí se ani dokončit před přechodem k dalším krokům, nicméně je nezbytné ji dokončit, pokud chcete expandovat do zahraničí.

Jak správně zvolit strategii pro zahraniční trh?

Pokud jde o rozhodování o tom, která strategie pro zahraniční trh je pro vaši franšízu nejlepší, je třeba nejprve vzít v úvahu tři faktory. V první řadě musí franšízor zvážit vzdálenost mezi podnikem a franšízou. Může to být složitý proces. Je nutné ujasnit si, zda je poskytovatel licence schopen dodávat výrobky, nebo ne, zda je v jeho silách kontrolovat a školit franšízanta. Druhou věcí, kterou je třeba zvážit, je velikost trhu, na který chcete vstoupit. Pokud chceme franšízovat v menší zemi, často je lepší strategií najít jednoho místního partnera, který za vás založí pět prodejen. To by fungovalo v zemi, jako je Litva, která má omezený tržní potenciál. Na druhou stranu ve velkých zemích je organizace složitější. Rozvoj ve větších zemích vyžaduje mnohem více času a plánování, a proto budou franšízanti potřebovat větší podporu. Další otázkou, na kterou si musí franšízor odpovědět, se týká jeho mezinárodní finanční strategii. Je jeho cílem tvořit zisk prodejem konceptu, nebo chce získat jednorázovou platbu za sdílení obchodního know-how apod? Chce hrát na cizím trhu dlouhodobou roli a vybírat průběžné poplatky, nebo plánuje vydělávat na prodeji výrobků franšízantům a na zvyšování rozsahu výroby a provozu?

Je nějaký univerzální klíč pro výběr té správné strategie?

Na nejbližším a nejmenším trhu bych doporučila mít přímou franšízu. Na větším trhu byste raději měli mít někoho, kdo se stará o celý region. Vidíme, že velcí franšízoři vymysleli různé strategie pro různé trhy. Pokud opět použijeme příklad společnosti Burger King, ta používá přímou franšízu pro největší evropské trhy, jako je Velká Británie, Francie a Německo. Protože se jedná o klíčové trhy s obrovským potenciálem zisku. Tyto klíčové trhy mají často mnoho franšízantů, takže nemá smysl zadávat tak velké provozy externím subjektům.  Na středně velkých trzích, jako je například Polsko, vidíme, že často využívají franšízanty s více pobočkami. Jedná se o partnera, který neotevírá jednu až pět prodejen, ale spíše celou zemi nebo dokonce více zemí. Franšízy mohou fungovat s využitím řady různých strategií. Při zahájení procesu internacionalizace byste měli zvolit tu nejlepší výchozí strategii pro vaše podnikání v daném okamžiku. Jak vaše společnost roste a rozvíjí se, můžete různé strategie přizpůsobit různým trhům. Jakmile si vyberete nejlepší startovací strategii, můžete začít připravovat mezinárodní franšízovou smlouvu a finanční model konceptu, nastavovat, jak budou vypadat platby mezi poskytovatelem a franšízantem, případně dalšími mezičlánky.

Jak přistupovat k tvorbě franšízové smlouvy a finančního modelu?

Sestavování finančního modelu může být někdy složité. V běžném franšízingu se musíte zabývat pouze smlouvami mezi franšízorem a franšízantem. Při zakládání mezinárodní franšízy, například s master franšízantem, není vždy snadné rozdělit peníze mezi všechny tři strany, které chtějí mít maximální podíl na zisku. Pokud jde o franšízové smlouvy, dohody by měly být oběma stranám jasně srozumitelné. Proto opět doporučujeme, aby byly předkládány v angličtině.  Dalším prvkem franšízové smlouvy je výběr legislativní příslušnosti smlouvy. Někdy si franšízoři vybírají spíše to, co je pro ně nejjednodušší než to, co je nejlepší volbou. Zjišťujeme, že mnoho franšízorů si pro smlouvu vybírá vlastní legislativu, protože je to nejsnadnější. Ne vždy je to však nejlepší řešení. Je nuté si položit otázku, zda smlouva bude platná podle právních předpisů dané země.

Na co se připravit při hledání franšízantů?

Při náboru z domovské země by si měl franšízor uvědomit, že jeho značka je na trhu snáze identifikovatelná. Investoři tak lépe poznají, o jakou společnost jde a jak její koncept funguje. V mezinárodním měřítku je to však složitější. Zájemců o investování bude přirozeně méně. To znamená, že franšízor musí více pracovat na vysvětlení svého podnikání, aby přilákal lidi, pro které bude toto podnikání v novém teritoriu zajímavé. Franšízoři by si měli uvědomit, že většina potenciálních franšízantů si vybírá podniky vyvinuté v jejich vlastní zemi. Existuje jen malá skupina investorů, kteří chtějí franšízovat s mezinárodními značkami kvůli rizikům neprověřeného trhu. Zisky však mohou být mnohem větší, pokud najdou něco nového a zajímavého, co trh chce.


Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017