Jak sepsat dobrou franšízovou smlouvu?

Připadá vám smlouva jednostranná? / Nemusí to být špatné znamení. Silná franšízová smlouva může znamenat velkou důvěru franšízorů v jejich franšízový systém a obchodní metodiku. Rozklíčovat vám to pomůže franšízový odborník.
Pátek
19.11.2021
Představujeme vám 12 klíčových témat, která by měla pokrýt každá franšízová smlouva.
 

Franšízová smlouva je právně závazná smlouva mezi stranami, které se chtějí zapojit do franšízové ​​spolupráce. Přesněji řečeno, franšízová smlouva je licenční smlouva, ve které strana A (franšízor) uděluje straně B (franšízant) zákonné povolení používat duševní vlastnictví, systémy a značku strany A výměnou za dohodnutý soubor poplatků. Franšízovou dohodu sestavuje a předkládá franšízor a jejím cílem je chránit sebe a svou značku za závazných podmínek a obchodních omezení. Působí také jako právní ochránce franšízy, aby znal rozsah jejich právních operací a zároveň je chránil před neoprávněnými změnami a zneužíváním ze strany vedení franšízy.

1) Totožnost franšízora a franšízanta

Dokument musí obsahovat jméno a identitu každé strany.

2) Zveřejnění

Smlouva bude obsahovat dokument o zpřístupnění franšízy (Franchise Disclosure Document  - FDD), pokud to legislativa vyžaduje. FDD je klíčový dokument, který poskytuje podrobnosti o franšízorovi, včetně právní historie, struktury společnosti, finančního stavu a dohod, stávajících franšízantů a mnoha dalších.

3) Trvání franšízové spolupráce

Smlouva stanoví délku trvání franšízové ​​spolupráce a upravuje veškerá práva na obnovení.

4) Definice

Dokument bude obsahovat příslušné definice, jako je oblast území, licenční síť, provozní příručka, ochranné známky, datum zahájení franšízové spolupráce atd.

5) Struktura poplatků

Dokument jasně stanoví vstupní poplatek za franšízu, strukturu licenčních poplatků a případné další poplatky, které je třeba uhradit buď na začátku, nebo hradit v průběhu franšízové spolupráce.

6) Marketing a reklama

Dokument nastíní reklamní strategie franšízora a jakými poplatky bude muset franšízant přispět. Zároveň obsahuje i povinnosti pro franšízanta ohledně marketingu a reklamy.

7) Provozní požadavky podniku

Franšízová smlouva stanoví všechny provozní postupy, které je třeba dodržovat, včetně například provozní příručky. To se velmi liší v závislosti na stylu podnikání.

8) Soulad s právními a regulačními předpisy

Tento dokument bude poukazovat na zákony a předpisy související se podmínkami franšízové ​​smlouvy.

9) Právo franšízanta na prodej franšízy

Dokument upravuje možnosti odchodu franšízanta.

10) V případě úmrtí nebo nemoci

Dokument bude popisovat smluvní postupy v případě, že dojde k neočekávaným událostem.

11) Porušení smlouvy

Dokument stanoví podmínky ukončení spolupráce s franšízantem a právní důsledky tohoto kroku.

12) Povinnosti a omezení franšízy po ukončení

Dokument upravuje způsob jednání a podnikání franšízanta po ukončení franšízové smlouvy. Tato část obsahuje například dohodu o zákazu konkurence.

Franšízová smlouva může působit mnohdy stroze, nicméně jedná se o velmi komplexní a důležitý dokument. Proto vždy oběma stranám, jak franšízorovi, tak i franšízantovi, doporučujeme, aby její znění před podpisem konzultovali s odborníky. Díky tomu se totiž lze vyhnout nečekaným, a většinou i nemilým překvapením, případně finančním ztrátám.


Jasný rámec / Minimální rozsah ustanovení, které by měla franšízová smlouva obsahovat, stanovuje Evropský kodex etiky franchisingu.
Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017