Jaké jsou nejčastější problémy, které řeší franšízanti při uzavírání smluv?

Čtvrtek
10.06.2010
Franšízant může svými znalostmi trhu významně a pozitivně přispět k přizpůsobení franšízové smlouvy
 

Při uzavírání franšízových smluv se v první řadě setkávám s odmítavým postojem franšízorů (poskytovatelů franšízy) k zásahům do jimi připravených franšízových smluv. Franšízor má primárně zájem na tom, aby franšízová smlouva byla uzavřena v jím navrženém znění (tj. ve znění, které mu maximálně vyhovuje), ale sekundárně je jeho odmítání změn odůvodnitelné i jeho zájmem na tom, aby všechny franšízové smlouvy s jednotlivými franšízanty (uživateli franšízy) byly co nejpodobnější, ideálně zcela identické (a odpadly tak problémy spojené s tím, že v každé smlouvě bude totožná otázka řešena odlišně, což pochopitelně znesnadňuje správu celé franšízové sítě.

Některé změny bezesporu není možné po franšízorovi žádat (např. zmírnění tvrdých sankcí za fatální porušení povinností franšízanta, odklonění se od zásadních způsobů poskytování výrobku/služby, která je předmětem franšízy atp.), ale obecně je možné konstatovat, že franšízoři zpravidla (byť neradi) ustoupí ze zcela kategorické odmítavé pozice a některé změny navrhované franšízantem přijmou (zejména pokud franšízový systém nemá velkou historii nebo franšízor usiluje o rychlé zastoupení na novém trhu).

Nelze také opomíjet, že franšízant coby samostatný podnikatel na trhu, který je pro franšízora nový, může svými znalostmi tohoto trhu oblasti významně a pozitivně přispět k přizpůsobení franšízové smlouvy příslušnému trhu – zkušení franšízoři jsou si této skutečnosti vědomi a zpravidla a priori neodmítají změny, které franšízant navrhne, ale pečlivě je zváží.

Samostatnou kapitolou v jednání obou stran bývají platby za franšízu, ať už jde o jednorázové poplatky (typicky vstupní poplatek) nebo průběžné platby závislé na obratu franšízanta. Předmětem jednání bývají pochopitelně klíčové hodnoty - výše a splatnost plateb. Jak už bylo uvedeno výše, franšízorovi vyhovuje jednotnost systému u všech franšízantů, franšízant naopak požaduje zohlednit své specifické podmínky, například méně výhodné umístění provozovny a z toho plynoucí nižší obrat (na druhou stranu franšízor může právě tento aspekt eliminovat tím, že ve svém systému jednoznačně specifikuje kritéria, která musí provozovna splňovat, aby její uživatel mohl vůbec uvažovat o koupi franšízy - typicky jde o četnost návštěvníků, charakter skupiny potenciálních zákazníků apod.). V tomto směru záleží zejména na vyjednávací schopnostech obou stran a na jejich vzájemné ochotě najít oboustranně přijatelné řešení.

Ostatně maximální snížení rizika neúspěchu je hlavním potenciálem franchizového systému. To se projevuje i v tom, že franchizor se musí zajímat o kapitálovou přiměřenost franchizantů a o vhodnost volby systému právě pro konkrétního zájemce.

Tento článek není právním doporučením. Pro získání kompletních informací kontaktujte společnost PROFIT system franchise services .


Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Připravte se na franšízu

Nabízím vám jedinou finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany....

1 komentář(e)
posledni 20.05.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017