Hudba s Yamahou i bez hudebníka

Pátek
17.10.2008
Hudební škola Yamaha je se 163 pobočkami třetí největší franchisou u nás. O rozhovor požádal FranchisingINFO.cz jeho šéfa Zdeňka Simka.
 

Je pravda že téměř každý je muzikálně vzdělavatelný?
Každý zdravý člověk je hudebně vzdělavatelný, do určité míry, která je ovlivněna jeho nadáním a talentem. Čím dříve se s cíleným hudebním vzděláváním začne, tím kvalitnějších výsledků je možno dosáhnout. Vždyť naše škola působí v kromě Česka také na Slovensku, v Německu, Rakousku nebo Maďarsku a dalších devíti zemích Evropy, nově i na Kypru.

S jakou minimální investicí musí potenciální zájemce o provozování Hudební školy Yamaha počítat?
Výše investice se nedá paušálně stanovit, je závislá na vybraných vyučovacích oborech. Výuka keyboardů je finančně nákladnější než např. výuka předškolních oborů. Výše investice se také liší podle toho, zda zájemce hodlá založit Hudební školu YAMAHA s min. 5 vyučovacími obory nebo YAMAHA Class s max. 3 obory.

Je nutné, aby potenciální zájemce byl hudebně či pedagogicky vzdělaný a na jaké úrovni?
Pokud zájemce hodlá školu řídit a na vlastní pedagogickou činnost si sjedná spolupracovníky, bude mu prospěšnější vzdělání manažerského typu. Pokud hodlá v pobočce sám vyučovat, je potřebné hudební vzdělání a absolvování vstupních testů hudební školy YAMAHA.

Patříte mezi největší franchisové sítě u nás, proč nejste členy Česká asociace franchisingu?
Za dobu mého působení v Hudební škole YAMAHA mne žádná organizace v ČR nepřesvědčila o výhodách členství.