Young Engineers

Informace o franchisovém systému

Popis franchisového systému

Společnost Young Engineers, která byla založena v roce 2008, provozuje inženýrské mimoškolní aktivity ve více než 50 zemích světa.

Naším posláním je připravit studenty ve věku 4 – 15 let na měnící se požadavky pracovní síly 21. století.

S více než 30 000 spokojenými studenty po celém světě a více než 200 pobočkami byla Young Engineers uznána Harvardskou univerzitou a Evropskou komisí.

Franchisové provozovny

přes 200

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

Young Engineers vyvinul jednoduchý a přímý přístup k vzdělávacímu podnikání, které se snadno ovládá. Během školení získávají naši franšízanti nástroje, znalosti a důvěru potřebné k zahájení a růstu úspěšného podnikání Young Engineers. Náš tým pro rozvoj podnikání se skládá z marketingových, zahajovacích, provozních a finančních specialistů. Tento zkušený tým vás povede na každém kroku po celou dobu naší spolupráce.


Potřebná počáteční investice

$1,500 – $20,000 (33 000 – 440 000 Kč) dle velikosti a rozsahu pobočky.


Základní požadavky

Díky našemu rozsáhlému školení nepotřebují naši budoucí partneři žádné předchozí znalosti ani zkušenosti.

Každá škola Young Engineers obdrží územní exkluzivitu pro její spádovou oblast pro zónu okolo 100 000 obyvatel, čímž je zajištěn úspěšný provoz dané jednotky. 

Podle našich zkušeností je nejideálnější umístění v oblastech s nadprůměrným počtem dětí, v blízkosti škol a vzdělávacích institucí.


Informace o franchisorovi

E Square Young Engineers Franchising Ltd.

34034 W 8 Mile Road, Farmington Hills, MI 48335, USA

+1 248 602 3162

franchise@youngengineers.org

franchise-guide.youngengineers.org

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Danny Eizicovits 

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Young Engineers.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je E Square Young Engineers Franchising Ltd. (34034 W 8 Mile Road, Farmington Hills, MI 48335, USA). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému Young Engineers a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na franchise-guide.youngengineers.org.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.