Ochrana franchisanta je prioritou

Austrade má zastoupení prakticky v celém světě. Její kanceláře tak můžeme mimo Prahy najít i v Moskvě, Stockholmu, Šanghaji nebo New Yorku.
Pondělí
05.11.2012
O tom, jak se liší australský franchisový trh od toho tuzemského, jsme si v Rozhovoru týdne povídali s Janem Brejchou, Business Development Managerem Austrade.
 

Jako business developement manager Australian Trade Comission propagujete v České republice australské společnosti, mezi něž patří i řada franchisových systémů. Jak konkrétně vypadá podpora, kterou od vás franchisové značky chystající se na náš trh získávají?

Vždy záleží na potřebách klienta - australské společnosti – a na smlouvě, kterou s klientem podepisujeme. Jako vládní agentura máme možnost využít řadu kontaktů a dobré jméno Austrálie a zároveň, vzhledem ke smluvnímu vztahu s klientem, pro něho pracujeme na konkrétně specifikovaných cílech. Následně je klient profesionální externí agenturou dotazován na míru spokojenosti s naší prací, což se projevuje v našem hodnocení. Konkrétně pro klienta můžeme, kromě podepisování smluv jeho jménem, zajišťovat celý obchodní případ od identifikace možných zákazníků nebo partnerů, přes zprostředkování jednání až po monitoring trhu po podpisu smlouvy.

Jak se na českém trhu australským franchisovým značkám daří?

Australské franchisové značky se obecně soustředí především na asijské trhy, které jsou pro celou Austrálii prioritní. V této oblasti také většinou vykonávají aktivní akviziční práci. Český trh je pro řadu firem velmi vzdálený a malý, ačkoli skýtá řadu velmi zajímavých možností. Naším cílem je pokusit se přilákat pozornost franchisantů z řad Čechů a Slováků a upozornit je na zajímavé koncepty, které na našem trhu stále ještě nejsou. Vzhledem k vysoké konkurenci na australském trhu a jeho relativní nasycenosti předpokládám, že se aktivní práce konceptů na zajímavých trzích, jakým je i trh v České republice, zvýší.

Evidujete v současné době u australských franchisových konceptů zájem o expanzi do České republiky?

Zájem o expanzi na tuzemský trh odpovídá velikosti trhu a vzdálenosti od Austrálie. Velké společnosti, které mají větší záběr a více informací se o náš trh zajímají. Jako příklad bych mohl uvést jeden z největších franchisových konceptů, kavárenský řetězec Gloria Jean´s Coffees, který hledá nového master franchisanta a má nejen o náš trh, ale o všechny trhy v Evropě velký zájem.

Kam nejčastěji australské koncepty míří, bavíme-li se o jejich plánech na rozvoj? Které destinace jsou pro ně nejatraktivnější?

Australských konceptů je přibližně 1200 a jejich počet stále roste. Zaměstnávají přes 400 tisíc lidí a tento obor podnikání generuje obrat přesahující 2600 miliard korun. Z toho vyplývá také diverzita oborů podnikání. Obecně lze však říci, že nejvíce (27%) franchisorů působí v maloobchodním prodeji, v ubytování a stravovacích službách (18%) a v administrativě a takzvaných podpůrných službách, které zahrnují péči o zahradu, úklidové služby, atd. (16%). V těchto třech oblastech působí téměř ⅔ konceptů. Trendem je posilování franchisingu mimo maloobchod. Z hlediska geografického jsou nejatraktivnější anglofonní země – Nový Zéland, USA, Velká Británie, rychle se rozvíjející asijské ekonomiky, které vedou Čína a Indie, a následně velké evropské ekonomiky.

Čím se australský franchisový trh liší od toho našeho, v čem jsou si naopak podobné?

Myslím si, že existuje řada odlišností, které souvisí s fází životního cyklu tohoto druhu podnikání, ve které se země nachází. V Austrálii je trh relativně nasycen a franchising se nachází ve fázi zralosti, v České republice je v podstatě stále na začátku. Australská ekonomika je sedmkrát větší, než ta česká, populace je velice různorodá a multikulturní. To vše přispívá k rozvoji franchisingu a kreativních nápadů. Další odlišností je systém regulace, který v Austrálii velmi silně chrání franchisanty a vyžaduje transparentnost. Franchising je také považován v Austrálii za samostatný obor podnikání, který je velmi důležitý pro zdravé malé a střední podnikání. Jako takový je tedy i podporován.

Co podle vás českému franchisingu zatím chybí, aby se přiblížil úrovni rozvinutosti australského franchisového trhu?

Australské koncepty musí splnit řadu kritérií a být velmi otevřené vůči svým franchisantům. Ti mají možnost koncept “vrátit”, tzn. odstoupit od již podepsané smlouvy, mají zákonem dané právo na celou řadu velmi detailních informací. Řada franchisových sítí působí jako garant z pohledu banky – pokud si nový franchisant žádá o úvěr, pak dostane výhodnější podmínky, jelikož banka jeho záměru věří. Myslím si, že standardy a určitá garance kvality by přispěla důvěře malých podnikatelů – franchisantů – a tedy k rychlejšímu růstu celého oboru v České republice.