Síť estetických a regeneračních center Amaryllis chce doktorka Takácsová dále rozšiřovat v ČR a na Slovensku, v plánu je proniknout i na maďarský trh.
pondělí
11.02.2013
Lékařka a majitelka konceptu Medi Health and Beauty Zlata Takácsová představuje v Rozhovoru týdne plány a směr svých center Amaryllis.
 

Paní doktorko, jak vlastně Vaše rozhodnutí vytvořit první estetické a regenerační centrum vzniklo? A proč jste zvažovala rozšíření formou franchisy? Víme, že jste i nadále aktivním odborným lékařem několika specializací medicíny na ambulanci v nemocnici.

Vzhledem k zhoršujícímu se stavu populace jak stran výživy, tak celkově nedostatečné péče o tělesnou schránku, rozhodla jsem se před lety otevřít, tehdy malý salon, AMARYLLIS. Hned od začátku jsem si na své vlastní kůži „vychutnávala“ veškeré kopance, klopýtnutí, které se začátkem podnikání chodí. Současně jsem pracovala na svých vlastních postupech, protokolech ošetření s využitím zdravotnických přístrojů i manuálních technik, které se staly velice úspěšnými, takže během něco málo měsíců byl prostor malého salonu těsný, zcela nedostatečný a bylo zapotřebí přesunout se do větších prostor, dle požadavků klientů nejlépe do centra města. Tak vzniklo Centrum Amaryllis. Krom redukčních programů pod dohledem odborníka, efektních zeštíhlovacích kombinovaných přístrojových i manuálních procedur se provádělo i ošetření z oblasti estetické medicíny – vyhlazení vrásek, omlazení, mezoterapie pro plnou vitalizaci pleti, depilace..dále různé typy masáží a regeneračních ošetření těla. Náplň centra se rozvíjí, rozšiřuje , ale jedno zůstává nadále: velký důraz kladený na kvalitu poskytovaných služeb, na důslednou péči o klienty, na pěstování zdravé krásy, regeneraci těla i duše. Jelikož naše centrum navštěvují i klientky/klienti ze vzdálenějších měst České republiky i jiných krajin, začala jsem přemýšlet o formě rozšíření – tvorbě sítě AMARYLLIS. Samozřejmě vůbec není reálné, abych byla na všech místech najednou. A tak i s akceptací horší dnešní doby, kdy podnikání ani zdaleka není tak lehké jako třeba před 10 lety, rozhodli jsme se o franchisovou formu spolupodnikání s našimi zájemci o spolupráci, s aktivním rozšiřováním dovedností a možností konzultace.

Proč jste si vybrali zrovna formu franchisy jako formu spolupodnikání a jak se vyvíjela myšlenka franchisy AMARYLLIS?

Atraktivita franchisy je pro nás v tom, že všichni kdo jsou v ní zúčastnění, mají eminentní zájem na podávaní co nejlepších výsledků. Jenom spokojený klient se vrací a přeje si další ošetření a tak přináší peníze. V případě pořízení vlastních provozoven by bylo velice problematické dohlížet na zaměstnance. Řekněme si upřímně, mnozí zaměstnanci když můžou, tak se práci nevěnují. Od zaměstnance, i když jej sebelépe zaplatíte, nemůžete očekávat nebo dokonce vyžadovat inovace, nápady… Tento postoj je však vlastní a vskutku nevyhnutný u osobně zainteresovaných, tj. u potencionálních franchisantů. Proto je pro nás a pro zachování vysokého standardu sítě nejlepším řešením franchisa.

Jaké jsou Vaše nároky na spolupodnikatele - franchisanty? Jaké typy franchisy máte připravené pro potencionální zájemce?

Na začátku byla představa, že franchisové studio/centrum bude svou náplní zcela nápodobné centru v Praze. Zájemců je sice hodně, nicméně i naše požadavky musí být naplněné, hlavně co se týče přístupu jednotlivých franchisantů. Dalším důležitým předpokladem je potřeba se v dané oblasti vzdělávat a chtít být nejlepší. Ohledně financí - u všech typů franchisy je otázka kapitálu řešitelná přímou průhlednou půjčkou – úvěrem, leasingem. Ze sedmi zájemců o franchisu typu „ Beauty Institut“ po našem hodnocení zůstali jen dva, a to v Českých Budějovicích v České republice a na jižním Slovensku. Samozřejmě rádi vítáme další zájemce, ale hodnocení skutečných možností se nelze vyhnout. V průběhu měsíců nás oslovovali maséři, masérky, kosmetičky, které také mají zájem o spolupráci, ale do velkých projektů typu „Beauty institut“ se z finančních důvodů (a nejenom z těchto) nechtějí pouštět. Pro ně byl vytvořen„ Beuty Point“ nebo „Beauty Mobile“ typ franchis. Dobře víme, že nejtěžší jsou začátky, po finanční stránce i po stránce odolnosti vůči všem potencionálním počátečním potížím. Naši franchisanti rozhodně nezůstávají s ničím „na holičkách“! A krom jiného, díky zkušenostem „mateřského“centra se s některými vážnými potížemi ani nepotkají. Naše typy franchis AMARYLLIS jsou ve stručnosti: BEAUTY INSTITUT AMARYLLIS, který je určen pro profesionály, dermatologické ambulance, estetické centra se zaměřením na estetickou neinvazivní medicínu; BEAUTY POINT AMARYLLIS, pro začínající kosmetičky, kosmetické salony; BEAUTY MOBILE AMARYLLIS, což je nejmenší forma franchisy „šitá na míru“ zájemcům, kteří navštěvují své klienty v domácím prostředí, v hotelovém zařízení nebo případně v kanceláři. Každá z těchto typů franchis poskytuje i prodej dermokosmetiky RENLIVE i REJUVE, pěstící ošetřující kosmetiky čistého rostlinného původu bez parabénů, konzevantů, bez parafinu nebo vazelíny.

Kde všude Vaši franchisanti působí?

„ Mateřský“ Beauty institut AMARYLLIS se věnuje svým klientům v Praze. Franchisa typu „ Beauty Institut“ se bude toto jaro otevírat v Českých Budějovicích a do konce jara by měla být připravena k otevření první ANMARYLLIS franchisa na Slovensku. „AMARYLLIS Beauty pointy“ nabízí své služby v Teplicích, v Kroměříži. Co se týče typu „ Beauty Mobile AMARYLLIS“ - tento typ je vzhledem k jeho sestavení nejmladší, tj. právě nedávno jsme tento podrobný projekt na žádost potencionálních zájemců dokončili. Věříme, že v brzkých měsících budeme moci naše služby v péči o zdravou krásu nabídnout v dalších městech a vesnicích.

Plánujete Amaryllis rozšířit do vedlejších krajin. V jaké fázi jsou přípravy?

Ano, nyní pracujeme na rozšíření sítě jak v České republice, tak i na Slovensku a v plánu je proniknout i na maďarský trh. Je to přirozeně plynoucí krok i z naší spolupráce s výrobci, i ze zájmu potencionálních franchisantů. Vytvořit franchisu pro nás neznamená jen zařídit jí certifikovanými přístroji, vybavením, kosmeceutiky, odborně zaučit personál. Při vstupu na trh kterékoliv krajiny to nese sebou prověření povinností v té které krajině, překlady veškerých dokumentů, katalogů a manuálů do úředního jazyka té které krajiny.

Víme, že dbáte o proškolování Vašich franchisantů a vaše interní workshopy se závěrečným prozkoušením jsou náročná. Jak takové školení probíhá?

Školení, proškolování je základem k profesionalitě. Ale nemyslím, že by to bylo tak náročné. Primárně jsou základní školení vedena v Centru Amaryllis v Praze. Samozřejmostí je školení o našich přístrojích, kosmeceutikách i na místě. Naši školitelé na počátku existence franchisy zůstávají k dispozici na místě několik dnů – v případě potřeby jsou hned nápomocní. Dobře víme, že až při provozu pozná každý, kde co by ho mohlo nemile překvapit, ať už jde o konzultaci s polymorbidním klientem nebo o samotné ošetření. Další výhodou pro naše franchisanty je možnost konzultace s hlavním lékařem centra AMARYLLIS pro případ jakýchkoliv nestandardních situací. Naší maximální snahou je v našich franchisových provozovnách dosáhnout nabídku kvalitně prováděných bezpečných ošetření s maximální komfortem pro klienta i pro personál.

Chystáte pro letošní rok nějaké novinky?

Ano, společně s našimi výrobci chystáme pro letošní trh několik zajímavých novot. Některé zveřejníme v našem stánku na INTERBEAUTY PRAG v HOLEŠOVICÍCH ve dnech 5. až 6. 4. 2013. Další budeme zveřejňovat postupně v tisku, v jiných médiích a na našich webových stránkách.Rádi bychom nadále našim franchisantům a posléze našim klientům nabízeli nejlepší služby s nejefektivnějšími žádanými výsledky. Ani náš odborný tým, ani vývojová centra našich výrobců rozhodně neusnuli na vavřínech.


/1/
zobrazit více