"Základem každého úspěšného podnikání je mít detailně promyšlený obchodní záměr. Vždy je třeba myslet na to, že je nezbytně nutné vytvořit ucelenou koncepci týkající se celé franchisové sítě," říká Lenka Nováková.
Pondělí
30.09.2013
Byznys na bázi franchisingu skýtá mnoho výhod. Než se k tomu odhodláte, dejte na rady profesionálů, říká Lenka Nováková, business development manager poradenské firmy PROFIT system.
 

Téma franchisingu se v poslední době stalo zajímavým pro mnoho společností uvažujících o expanzi. Co považujete za hlavní důvod tohoto trendu?

Definovat ten hlavní důvod je poměrně složité. Nicméně jedním z nich může být i ten, že firmy odhalily výhody, které rozvoj na bázi franchisingu beze sporu má. Došlo jim, že v určitých momentech může být tato cesta expanze pro ně i finančně výhodnější. Franchising totiž v první řadě umožňuje majiteli franchisového konceptu rozšiřovat jeho distribuční kanály a v důsledku toho posilovat vlastní pozici na daném trhu bez nutnosti větších investic. Stejně tak je pro společnosti velmi lákavá možnost získat další zdroj příjmů v podobě odměn, jejichž vyplacení představuje jednu ze základních povinností jejich franchisového partnera. Dalším lákadlem pak jistě je i šance na snížení některých nákladů. Zejména těch spojených s provozováním jednotlivých poboček.

Co byste firmám, které chtějí svůj byznys touto cestou rozvíjet, doporučila?

Určitě by se měli obrátit na specialisty v oboru. Ačkoli jsou to mnohdy společnosti, které na trhu působí již řadu let, měli by v případě, že se rozhodnou pro franchisový model expanze, využít zkušeností poradenských firem, které se na tuto oblast specializují. Mohou tak předejít mnoha problémům, které je při tvorbě strategie franchisového rozvoje nemusí leckdy ani napadnout.

Jakých chyb by se podnikatelé, kteří se rozhodnou k vytvoření franchisové sítě bez rad profesionálů, mohli dopustit?

Základem každého úspěšného podnikání je mít detailně promyšlený obchodní záměr. Vždy je třeba myslet na to, že je nezbytně nutné vytvořit ucelenou koncepci týkající se celé franchisové sítě. A to spolu s finanční analýzou jak pro poskytovatele licence, tak také příjemce – franchisanty. Dalším velmi důležitým krokem je pak mít veškeré body do těch nejmenších detailů upraveny ve smlouvě. Často se v naší praxi setkáváme s franchisovými smlouvami, které jsou mnohdy pro franchisora, tedy poskytovatele licence, velmi nevýhodné. Tomu by se konzultací s poradcem dalo předejít. Je třeba si totiž uvědomit, že franchising není v českém právním řádu nijak speciálně upraven. Je tedy třeba, aby smlouva byla profesionálně sepsána a postihla všechna specifika franchisového podnikání. Není nic horšího, než přicházet na nedostatky ve smlouvě v již rozběhlém podnikání.

S čím vším můžete vy, jako společnost PROFIT system, potenciálním franchisorům pomoci?

Škála služeb, které naše společnost stávajícím i potenciálním franchisorů, je široká. PROFIT system se specializuje na přípravu franchisových konceptů, zejména na přípravu podnikatelského záměru, franchisové smlouvy a provozní příručky. Náš servis však při rozjetí franchisového podnikání nekončí. Podporujeme franchisory a majitele franchisových systémů při získávání franchisantů a rozvoji připraveného systému.

Můžete uvést příklady společností, kterým jste s jejich franchisovými projekty pomáhali?

Skupina PROFIT system působí na trhu od roku 1998. Za tuto dobu spolupracovala s více než 300 klienty - franchisory a provozovateli partnerských systémů, a to jak v ČR a zahraničí. Naší nespornou výhodu je totiž fakt, že se můžeme opřít i o zkušenosti našich zahraničních partnerů. Budeme-li konkrétní, do portfolia zákazníků společnosti patří například polská pobočka GE Money Bank, fastfoodová síť Subway nebo Yves Rocher. Co se týče poradenství na tuzemském trhu, můžeme zmínit například koncepty jako Expreska, Little things for Little People, The Little Gym, Bematech nebo Angus Burger. S expanzí do zahraničí jsme pak pomáhali například prodejci bazénů Albixon, který se rozhodl rozvíjet svůj byznys prostřednictvím franchisingu ve Francii.

Je o poradenské služby v současné době na trhu zájem, přihlédneme-li k faktu, že se firmy v současné době snaží co nejvíce snižovat náklady?

Musím říci, že ano. Společnosti si totiž uvědomují, že špatně nastavený systém by pro ně znamenal větší výdaje, než jsou ty, které za profesionální servis zaplatí poradenské společnosti.