Pondělí
27.10.2014
Dánský majitel oblečení LEGO wear se rozhodl orientovat spíše na expanzi tzv. shop-in-shop. Ředitelka divize LEGO wear u nás Jarmila Janíková rozebrala, co k tomu majitele vedlo.
 

Jak byste zhodnotila zatím tento rok pro koncept Lego Wear? Co se Vám podařilo?

V letošním roce se nám vedle tří shop-in-shopů podařilo otevřít i další monobrandovou prodejnu LEGO wear, a to tentokrát na Slovensku v Žilině, která je skutečně velmi pěkná a nabízí vedle oblečení LEGO wear také úplný sortiment licence LEGO STORAGE (úložné a svačinové boxy ve stylu LEGO). Je to první prodejna, která nebyla otevřena v obchodním centru, nýbrž na pěší zóně v centru města. Místo dýchá typickou atmosférou umocněnou mnoha obchůdky a kavárnami. Z této prodejny máme velkou radost, neboť fandíme znovuosídlení samotných center měst, která se po otevření velkých obchodních galerií v nedávné minulosti téměř vylidnila. Tento smutný trend jsem v uplynulých letech pozorovala v řadě měst a městeček a jsem velmi ráda, že se život do srdcí měst zase pomalu vrací. Napomáhá tomu i nezřídka výrazně nižší nájem ve srovnání s nákupními centry.

K dalším úspěchům bezesporu patří zavedení LEGO wear do řetězce INTERSPORT, zatím v Čechách, ale věříme, že v r. 2015 se to podaří i na Slovensku. Vedle toho se značka LEGO wear těší stále větší oblibě i v internetovém prodeji (naším největším partnerem je Mall).

Franchisor z Dánska změnil podmínky pro franchisu Lego Wear. Mohla byste je přiblížit?

Hlavní změnou je, že nové obchody LEGO wear z rozhodnutí LEGA již nejsou nazývány franchisy (vzhledem ke komplikované zahraniční legislativě a omezením vztahujícím se k franchisovému konceptu), ale jsou označovány jako monobrandové prodejny. Monobrandová prodejna smí nést název LEGO wear pouze v případě, že prodává výhradně oblečení LEGO wear a nic jiného (ani LEGO hračky).

Výrobce se nejen proto nyní celosvětově orientuje namísto podpory monobrandových prodejen spíše na budování nových shop-in-shopů (tj. koutků LEGO wear v již zavedené prodejně s příbuzným sortimentem), které umožní větší variabilitu sortimentu, flexibilitu a představují nižší riziko.  

Jaké plány máte s konceptem Lego Wear na další období?

V dalším období bychom se chtěli i my zaměřit především na další rozvoj prodeje LEGO wear prostřednictvím konceptu shop-in-shop. V současné době jednáme s několika partnery, zájemci jsou především ze sektoru hračkáren, ale uvítáme samozřejmě i další partnery, kteří podnikají v oblasti textilu. Je žádoucí vybavit shop-in-shop stejným originálním nábytkem LEGO wear jako tomu bylo u franchis, neboť zachování tohoto unikátního konceptu posiluje povědomí o značce a výrazně podporuje její prodej.

Hlavním projektem pro rok 2015 je otevření outletové prodejny LEGO wear v Praze, které je plánováno na podzim 2015.

Na Slovensku jste znovu spustili možnost rozvoje. Jaká je situace s expanzí tam?

Na Slovensku podobně jako v České republice rovněž podporujeme především koncept shop-in-shop. Pro rok 2015 máme plánováno několik takových projektů.

Jak byste popsala trendy na trhu oblečení pro děti?

Řekla bych, že rodiče si stále více uvědomují, že investovat do kvalitního oblečení pro děti je důležité. Projevuje se to hlavně nárůstem obratu u outdoorového zboží, kde se na kvalitě a funkčnosti opravdu nevyplatí šetřit. Proto např. v létě vidíme stále více dětí ve funkčním oblečení pro suchozemské i vodní sporty a poptávka po tomto zboží roste i u značky LEGO wear (stále větší oblibu má např. oblečení s UV filtrem). Velmi vzrostla obliba i obleků do deště, které mají krásný design a na rozdíl od klasických pláštěnek jsou i prodyšné. Nejdůležitější však je ochránit dítě před chladem a vlhkostí hlavně v zimě a jsem velmi ráda, že rodiče již neváhají investovat do kvalitních bund a oteplovaček s vysokým vodním sloupcem a řadou funkčních prvků a dopřát tak dětem stejný komfort, jako sobě samým. Jinak prozradím, že trendem na příští jaro/léto 2015 budou u mnoha značek, LEGO wear nevyjímaje, námořnické motivy, takže se máme na co těšit.