Pondělí
04.05.2015
O tom, jak vypadá studium franšízingu na Vysoké škole hotelové v Praze a jaký je o něj mezi studenty zájem, jsme si povídali s docentkou Lenkou Turnerovou.
 

Jak dlouho mají studenti Vysoké školy hotelové příležitost vzdělávat se v oblasti franšízingu?

Studenti VŠH mají možnost seznámit se s franšízingem  v rámci prezenčního i kombinovaného studia na bakalářském i magisterském stupni zhruba 3 roky.  V rámci výuky mají možnost  aktivní spolupráce s praxí, mohou se účastnit většiny akcí pořádaných Českou asociací franšízingu. Ročně je na VŠH obhájeno cca 15 závěrečných prací zaměřených na tuto problematiku. Výuku jsem po svém nástupu na tuto vysokou školu převedla z Vysoké školy ekonomické, kde jsem se touto problematikou zabývala více než 20 let, pořádala jsem první konference o rozvoji franšízingu, vedla řadu závěrečných prací, vydala knihu Odborný průvodce franšízingem. Franšízing byl nosným tématem mojí habilitační práce.

Jaký je zájem o studium tento obor?

Zájem o studium franšízingu na Vysoké škole hotelové je standardní. Ročně projde kurzy franšízingu cca 50 studentů. Na Vysoké škole hotelové právě otevíráme specializaci pro prezenční i kombinované studium zaměřenou na franšízing. Uvidíme, v České republice budeme první, kdo se franšízingu věnuje takto odborně a i v Evropě jsme výjimkou. O úspěšnosti naší nabídky rozhodnou následující měsíce.

Zlepšuje se podle Vašeho názoru povědomí o franšízovém způsobu podnikání v České republice?

Vzhledem k době, po kterou se snažím já osobně, ale i Česká asociace franšízingu a další subjekty, bych očekávala větší povědomí o franšíze. Pořád se objevují lidé, kteří doplatili na "pozlátko" franšízingu, protože nevěděli, co mají od nabídky konceptu očekávat, o co se mají zajímat a jak vyjednávat. Někdy se mi zdá, že lidé považují franšízing za lék na jejich problém jako je nezaměstnanost nebo neúspěch ve vlastním podnikání.

V zahraničí je rozvoj prostřednictvím franšízantů poměrně běžný. Firmy jej využívají hojně. Proč tomu podle Vás tak není i u nás?

 Ano, v zahraničí je franšízing více využíván domácími firmami k expanzi na nové trhy. Zejména proto, že se jedná o levnější formu vstupu na trh, takže ušetřené prostředky mohou věnovat dalšímu rozvoji, třeba zdokonalování techniky a technologie, inovacím. U nás firmy mnohdy nemají dostatečné sebevědomí na to, aby dokázaly svůj podnikatelský koncept vnímat jako jedinečný, opakovatelný, dlouhodobě efektivní. Dávají přednost vlastnictví řetězců před jejich řízením prostřednictvím franšízy. Proto stále větší část celkových výkonů realizovaných franšízovými firmami tvoří zahraniční řetězce.

Dle našeho Franchising reportu 2014 počet sítí u nás neustále roste. Jaká budoucnost čeká tuzemský franšízový podle Vás?

Se závěrem Franchising reportu 2014 lze souhlasit. Tuzemský franšízing se dle mého názoru začne rozvíjet rychleji než doposud. Řada firem se inspiruje od již fungujících českých franšíz, které expandují nejen na českém trhu, ale zaznamenaly úspěch i na zahraničních trzích. Svou roli také začne hrát znalost teorie franšízingu, jeho výhod i rizik, která jsou spojena s jeho nedůsledným uplatněním. Očekávám, že absolventi, kteří prošli mými kurzy, začnou uplatňovat svoje znalosti v praxi.