Ve spolupráci s Česko – německou obchodní a průmyslovou komorou a Německou franchisovou asociací pořádá Česká asociace franchisingu již 13. ročník výroční konference „FRANCHISING FORUM 2015“.
Středa
19.08.2015
Řady České asociace franchisingu se rozšířily o nového přidruženého člena.
 

Stala se jím Česko-německá obchodní a průmyslová komora, která je se zhruba 650 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a zároveň se zasazuje o podnikatelsky příznivé rámcové podmínky v České republice.

Díky dlouhodobé spolupráci s organizací Germany Trade & Invest je ČNOPK schopna zprostředkovat bezplatné poradenství pro české investory v SRN. Tato služba, dostupná zdarma i pro investory z oblasti franšízingu, zahrnuje jednak podporu při hledání vhodné lokality pro investici, vhodného obchodního modelu a strategie vstupu na trh, analýze nákladů a konečné volbě lokality, ale také obsahuje poradenství v otázkách financování projektu, analýzy trhu a obchodních potenciálů, včetně koordinace a podpory při jednání s místními úřady.

Ve spolupráci s Česko – německou obchodní a průmyslovou komorou a Německou franchisovou asociací pořádá Česká asociace franchisingu již 13. ročník výroční konference „FRANCHISING FORUM 2015“. Jednodenní konference, která se koná 30. září 2015 v Praze poskytne účastníkům mnoho zajímavých informací o tuzemském franšízovém, ale také o sousedním německém trhu a je zaměřena na interní a externí komunikaci a to nejen ve franšízingu.

Zástupce komory seznámí účastníky konference s problematikou interkulturní komunikace s německými obchodními partnery. Součástí konference jsou i dvě panelové diskuse se zástupci z řad franšízových konceptů. O zkušenosti v praxi se podělí národní, ale i mezinárodní franšízové koncepty.