Pro dvě lehčí formy franchisy – Beauty Mobile a Beauty Point je ideálním franchisantem například kosmetička, masér nebo zdravotní sestra. U finančně náročnějšího Beauty Institute je nejideálnější lékař nejlépe s manažerskými dovednostmi.
Pátek
18.09.2015
Ve franšízových sítích najdou uplatnění i lékaři. Důkazem je David Pupala, franšízant značky Amaryllis.
 

Svou chebskou pobočku Amaryllis Beauty Institutu otevřel David Pupala poměrně nedávno. Již dnes však ví, že se rozhodl správně. „K estetické medicíně mám velmi blízko. Poté, co jsem se 12 let věnoval právě této oblasti a absolvoval jsem vzdělání nejen u nás, ale i v zahraničí, jsem hledal cestu, jak udělat mé podnikání komplexním,“ říká David Pupala.

Při hledání, jak by svou praxi praktického lékaře v Chebu doplnil, narazil právě na franšízový koncept Amaryllis. Jak sám říká, to, že si zvolil správně, věděl již na samém začátku spolupráce. A to hlavně díky podpoře ze strany centrály. „Ocenil jsem zejména pomoc se zpracováním podnikatelského plánu. Sestavili ho na základě dat, která jsem jim poskytl. Musím říci, že byl tento materiál zpracován opravdu důsledně,“ vzpomíná David Pupala s tím, že vše mu bylo vysvětleno tak, že naprosto přesně věděl, co za svůj čas a investice může očekávat.

Garance úspěchu

Pomocí s podnikatelským plánem a podrobným školením ohledně však podpora franšízora neskončila. Velkou podporu získal i v oblasti marketingu, jehož strategii vidí jako velmi pečlivě připravenou. „Není založený na čekání na klienta, jde o cílený lov, který podle mého názoru nemůže nefungovat,“ vysvětluje Pupala. Právě takto zpracovaná marketingová propagace pomohla Davidu Pupalovi pochopit, proč si je společnost tak jistá a proč s klidným srdcem může mít ve smlouvě zakotvenou garanci ve formě platby franšízantovi v momentě, kdy nedosáhne slíbeného obratu.

Franšízový koncept Amaryllis začal na tuzemském trhu působit v roce 2013. Dnes na trhu funguje 15 jeho poboček, z nichž 14 je v rukách franšízových partnerů. Nejnovější pobočka, Amaryllis Beauty Institut v Praze 5, byla otevřena koncem letošního srpna.

Zájemci o licenci Amaryllis si mohou vybrat ze tří variant spolupráce, vybudovat vlastní centrum Amaryllis, či nabízet estetické služby, aniž by museli otevřít pobočku. Minimální investice do franchisy značky Amaryllis se liší podle zvoleného typu. Například pro franchisu Amaryllis Beauty Mobile je to investice zhruba 80 tisíc korun. Pro plnou provozovnu Amaryllis Beauty Institute se pak může vyšplhat až na několik milionů korun. Stejně tak se liší i nároky, které si poskytovatel licence klade na franchisové partnery.