Retail Summit 2016 usiluje o rovnováhu

Organizátorům akce se podařilo pro letošní ročník zajistit účast řady odborníků na slovo vzatých nejen z Česka, ale i ze zahraničí. K účastníkům Retail Summitu 2016 tak promluví například Anne Leppälä-Nilsson, top manažerka skandinávské obchodní firmy KESKO a členka představenstva asociace evropských nezávislých obchodníků, majitel společnosti KOH-I-NOOR Vlastislav Bříza nebo šéf rychle se rozšiřující skupiny Rockaway Jakub Havrlant.
Úterý
05.01.2016
Praha bude opět hostit největší retailovou konferenci ve střední a východní Evropě. Retail Summit 2016 se uskuteční 1. až 3. února.
 

Místem, kde se setkání představitelů českého i mezinárodního retailu, kteří reprezentují korporace i nezávislé firmy, bude pražský Clarion Congress Hotel. Konference tak poskytne zajímavý prostor pro interakci mezi tradičními kamennými obchodníky a agresivně rostoucími hráči E-Commerce. Pořadatelem akce je agentura Blue Events. Portál Franchising.cz je jedním z mediálních partnerů.

Program Retail Summitu 2016 odráží dle pořadatelů potřebu vyvážené pozice jednotlivých aktérů trhu. Obchodování u nás nemá navzdory obrovským investicím realizovaným po roce 1989 stále tu hodnotu, kterou by si zasloužilo.  Jednotliví klíčoví aktéři obchodního trhu, od výrobců přes retailery až po zákazníky, zaměstnance či akcionáře nemají důvod se příliš radovat, protože hodnota dodávaná obchodním podnikáním nedosahuje často úrovně, která je očekávaná a také reálně možná. Výsledkem je nízká ziskovost obchodu, výroby i zemědělství, malá angažovanost zaměstnanců, nízká loajalita a nespokojenost zákazníků, únik kupní síly do jiných odvětví či dokonce do zahraničí. Retail Summit 2016 se proto věnuje právě horkému tématu, jak vrátit obchodování hodnotu.

Jedním z hlavních předpokladů dosažení vyšší hodnoty obchodování je právě již zmíněná vyvážená role všech klíčových účastníků trhu. Program konference tento fakt v plné míře reflektuje a nabízí oproti minulým ročníkům ještě větší rovnováhu mezi zastoupením různých typů firem. Jsou v něm tedy zastoupeny hvězdy českého i mezinárodního retailu, reprezentující korporace i nezávislé firmy. Právě těm posledně zmíněným je v ročníku 2016 věnována mimořádná pozornost, protože jsou nejen páteří národní ekonomiky, ale do budoucna musí též hrát zásadní roli v kultivaci trhu a zvyšování hodnoty obchodního podnikání.

Větší prostor pro non-food

Organizátoři jsou velmi rádi, že jejich pozvání přijala čelní reprezentantka evropského nezávislého obchodu Anne Leppälä-Nilsson, top manažerka skandinávské obchodní firmy KESKO a členka představenstva asociace evropských nezávislých obchodníků (Independent Retail Europe). V plenárním programu vystoupí i řada domácích podnikatelů jako například Vlastislav Bříza z KOH-I-NOOR HOLDING či Karel Pilčík z MP Krásno. Nezávislému trhu je věnována i samostatná diskusní sekce za účasti řady českých obchodníků.

Letošní ročník Retail Summitu bude opět vrcholným setkáním středoevropských výrobců a prodejců potravin, oproti minulým ročníkům však program dává větší prostor také non-foodovým kategoriím. Přímo v hlavním programu vystoupí zástupce firmy IKEA, která se již několikrát stala absolutním vítězem soutěže MasterCard  Obchodník roku. Zvyšování hodnoty nepotravinářského obchodu se bude věnovat rovněž samostatná diskusní sekce. Absolutní novinkou je pak zapojení těch, kdo hrají velmi významnou roli v nákupních košících a přesto se na ně často zapomíná.  Program Retail Summitu 2016 vytváří cíleně prostor pro „prvovýrobce“- zemědělce. Jde jednak o samostatnou diskusní sekci s přímou účastí farmářů, ale též o vystoupení v hlavním programu věnované podpoře lokálních pěstitelů.

V neposlední řadě bude Retail Summit 2016 místem interakce mezi tradičními kamennými obchodníky a agresivně rostoucími hráči E-Commerce. Není pochyb, že k nejatraktivnějším momentům celého eventu bude patřit vystoupení O. Schmitze, který řídí evropský rozvoj světové jedničky, firmy AMAZON.  V programu již přislíbily účast i domácí internetové celebrity v čele s Jakubem Havrlantem, šéfem rychle expandující skupiny Rockaway.

Program celé konference se nyní finalizuje, o novinkách se můžete dozvědět na konferenčních stránkách www.retail21.cz.