V rámci nové služby Senior service nabízí Novodobá sanitka přepravu seniorů na nákupy, úřady, na pošty nebo do divadel. Asistent na žádost také informuje rodinu, že je senior v pořádku zpět doma.
pondělí
30.05.2016
Novodobá sanitka nabízí komplexní asistenční služby po celém Česku. Do franšízového systému chce zavést veřejnoprávní rozměr.
 

Že je možné rozjet vlastní firmu bez nutnosti závratných investic do vybavení, obchodních prostor či marketingu ukazuje franšízový koncept Novodobá sanitka, který své podnikání založil na poskytování přepravních a asistenčních služeb. Stačí k tomu mít vlastní automobil dle určité specifikace a 100 tisíc korun na uhrazení franšízové licence, v jejímž rámci, kromě manuálu a dalších podpůrných materiálů, získá franšízant i základní marketingový balíček. Přestože se díky zvyšující se poptávce v tomto oboru objevují i další koncepty, pokračuje Novodobá sanitka v nastoleném trendu poskytování přepravních služeb v komplexním rozsahu na celostátní bázi.

Právě komplexnost a pokrytí je tím, co Novodobou sanitku podle vedení firmy odlišuje od ostatních subjektů. „Zatímco ostatní koncepty nabízí hlavně transportní služby, chceme kromě přepravy zintenzivnit poskytování navazujících asistenčních služeb a tím celý projekt koncepčně posouvat k charakteru sociální služby,“ popisuje směřování konceptu jednatelka Novodobé sanitky Dita Freibergová. Od změny si přitom slibuje možnost výhodnějších podmínek spolupráce s cílovými místy nebo možnost získání podpory z veřejných zdrojů.

Získat přístup k veřejným penězům se tak pro Novodobou sanitku stává aktuální prioritou. Koncept částečně nahrazuje veřejný sociální a zdravotní systém a je z právního hlediska regulován jako taxislužba. Proto je podle jednatelky Dity Freibergové cílem zavedení veřejnoprávního rozměru do franšízového systému, aby byla otevřena cesta k dotačním titulům a bylo možné přímé využívání zdrojů pro financování sociálních či neziskových činností. Mezi další novinky paří podle jednatelky Novodobé sanitky například zvýšení marketingové spolupráce s obchodními partnery zaměřenými na podobnou klientelu.

Konceptu Novodobá sanitka se v minulém roce podařilo zprovoznit 10 nových poboček, které nově poskytují službu Senior service, která je určena speciálně pro starší klienty. V současnosti provozuje transportní a asistenční služby 28 franšízových poboček pod touto značkou. Management firmy plánuje v příštích měsících otevření čtyř dalších míst, z nichž jedno se bude nacházet i v hlavním městě, a od ledna 2016 začne nabízet franšízové licence také na Slovensku, kde aktuálně vrcholí přípravy na zprovoznění první Novodobé sanitky.


Populární na fóru

Jak nejlépe propagovat firmu?

Dobrý den, tak mne ještě napadá, že moc fajn způsob propagace firmy je vytvoření blogu, web stránek. Určitě je dobré je mít, aby lidé věděli o vaší službě....

6 komentář(e)
posledni 28.10.2018
Únik z reality jako byznys

Chcete-li získat ziskové a oblíbené úniková místnost, není nutné zakoupit povolení. Díky tomu mohou pomoci také zkušení profesionální návrháři. Například...

1 komentář(e)
posledni 01.03.2018
Pošta s franšízou

Dobrý den,Česká pošta už provozuje 200 franšízových pošt jako Pošta Partner. Očekává, že do franšíz převede téměř všechny provozovny. V tuto chvíli...

3 komentář(e)
posledni 15.12.2014
Pošta s franšízou

Téma České pošty mě taky zaujalo. Jaké jsou podmínky pro získání franchisy České pošty. Tenhle byznys by mohl mít dobrou budoucnost.Děkuji

3 komentář(e)
posledni 11.12.2014
Pošta s franšízou

Hodně jsem četl, že Pošta bude mít franšízové pobočky. Má už nějaké?

3 komentář(e)
posledni 05.12.2014
Přeměna České pošty

No jsem zvědavá, co se stane, když franšízanta nenajdou. Je zruší a nebude nic. Lidi pak budou jezdit dávat balíky a dopisy kilometry daleko.

1 komentář(e)
posledni 26.11.2014
Jak nejlépe propagovat firmu?

Souhlasím, jde o cílovku i o typ produktu ... ideálním nástrojem, a zvlášť pro začínající firmu s omezenými prostředky, je inbound marketing - nabídnout svým...

6 komentář(e)
posledni 10.11.2014
Jak nejlépe propagovat firmu?

Řekl bych že je nejdůležitější je znát cílovou skupinu svých zákazníků. Jinak se budou nabízet vaše produkty či služby mladým uživatelům sedících dnes a...

6 komentář(e)
posledni 06.11.2014