Pošta Partner roste

Česká pošta má mít v cílovém stavu v roce 2025 jen asi 700 vlastních provozoven a okolo 2500 pošt Partner provozovaných třetí osobou.
Pátek
14.10.2016
Česká pošta pokračuje v projektu Pošta Partner. K 1. říjnu 2016 převedla na smluvní partnery dalších 17 provozoven.
 

Česká pošta pokračuje v převádění vlastních pošt. K 1. říjnu 2016 totiž přejde dalších 17 poboček do rukou smluvních partnerů a celkem bude k tomuto datu fungovat 223 Pošt Partner. V letošním roce přitom vedení firmy plánuje uzavřít ještě 200 smluv o provozování partnerských pošt. Z hlediska poskytovaných základních služeb by zákazníci neměli pocítit rozdíl mezi vlastní pobočkou a poštou Partner.

V nedávné době proběhla revize původního projektu Pošta Partner. Zástupci měst a obcí se obávali, že převody povedou ke snížení rozsahu služeb. Vedení České pošty však se zástupci měst a obcí vyjednalo kompromis, který parterům přineslo vyšší finanční motivaci v podobě bonusů za rozšíření hodin pro veřejnost nebo nižší sankce za nedodržení smluvních podmínek.

Státem zřizovaný podnik dlouhodobě doplácí na provoz poboček, zejména v odlehlých oblastech a menších obcích. Z toho důvodu byl zřízen kompenzační fond, který měl ztráty za zákonem stanovené služby hradit. Proti existenci fondu se však ohradila Evropská komise s tím, že jeho zřízení je v rozporu s unijním právem. Protože České republice hrozilo několikaleté řízení, bylo rozhodnutím vlády schváleno jeho zrušení. Ministři průmyslu a obchodu a financí tak mají do 28. září předložit návrh, jak kompenzace zajistit.

Každoroční ztráta byla vedením firmy vyčíslena na 1,7 miliardy korun. Náhrady, které bude nakonec hradit stát, chce management využít na zvýšení platu zaměstnancům a na vybavení poboček. Z celkového počtu 3200 poboček je zatím ve správě partnerů pouze 223 pošt. Do roku 2025 se přitom počítá s převodem až 2500 pošt v rámci projektu Pošta Partner. Česká pošta chce tímto krokem výrazně zredukovat náklady.