Franšízor má být trenér, který vzdělává šampiony, jeho veškerá práce je pomáhat hráčům uspět v dané disciplíně, říká Mariusz Włochkowski, franšízor portugalského systému DepilConcept, který v Polsku zdomácněl. Na 40 salonů z celkového globálního počtu 104 provozuje DepilConcept právě tam.
pondělí
05.02.2018
Sportovci vyhrávají medaile, práci franšízantů zhodnocuje zisk. Je to jejich odměna, říká Mariusz Włochkowski, úspěšný franšízor portugalské společnosti DepilConcept.
 

Kdo je potenciálním držitelem franšízy DepilConcept?
Ideálním kandidátem na franšízanta společnosti DepilConcept je osoba, která má zkušenosti s prací na plný úvazek, a která je zvyklá nést za svoji práci plnou zodpovědnost. Musí také pochopit, kolik práce by mělo být věnováno rozvoji společnosti, a vědět, že nic není zadarmo. DepilConcept má zájem o spolupráci také s podnikateli, kteří již provozují vlastní firmu, ale postrádají určité znalosti a podporu pro úspěch.

Jak jako franšízor fungujete pro své partnery v rámci kosmetického průmyslu?
Myslím, že ve franšízingu je to jako ve sportu. Franšízor má být trenér, který vzdělává šampiony, jeho veškerá práce je pomáhat hráčům uspět v dané disciplíně. Stejně tak přistupujeme v našem podnikání k obchodním aktivitám. Franšízantům vždy sdělíme a ukážeme co je potřeba, co mají udělat, kde se mohou zlepšit, nebo v čem potřebují ještě trénovat.

Na druhou stranu poskytujeme ale také pomoc tam, kde jsou potřeba specializované znalosti trhu a větší investice, jako je například marketing, a budování a podpora značky jako takové. Podobně jako ti nejlepší sportovci dostávají za své výkony medaile, cenou pro franšízanty v případě úspěchu je především zisk, který generuje jejich podnik. Existuje ovšem ale i další rozměr podpory ze strany centrály, dobrý franšízor se mnohdy pozná v horších časech a při nastalých problémech.

Co přesně to znamená?
Předpokládáme, že skutečně dobrý franšízor by měl pomáhat svým franšízantům v různých situacích, a to i těch, které nejsou popsány ve smlouvě. To neznamená, že bude vycházet vstříc například neochotným a líným franšízantům, existují však výjimečné situace, kdy je pomoc potřeba více než kdy jindy. Nedávno například jeden z našich franšízantů ukončil spolupráci se zaměstnancem, s jehož prací nebyl dlouhodobě spokojený, a s ním se vzbouřili další lidé z personálu, takže pobočka se ocitla ve velkých problémech. Jindy se stane, že se franšízant ocitne v extrémně obtížné životní situaci, a je nucen třeba z rodinných důvodů své podnikání ukončit.

Může franšízor v takové situaci něco udělat?
Vše závisí na tom, kolik chcete udělat. My jsme se rozhodli pro pomoc v maximální možné míře. Připravili jsme záchranný plán a delegovali do problematické franšízy vlastní lidi - manažera a kosmetologa, kteří udrželi v salonu požadovanou úroveň služeb a zisků. Navíc jsme zorganizovali a zaplatili marketingovou kampaň za účelem přilákání nových zákazníků.

Výsledkem těchto aktivit bylo získání a proškolení nových zaměstnanců, udržení příjmů umožňujících pokrytí nákladů na provoz, a zajištění kontinuity služeb zákazníkům. Celá akce trvala přibližně 4 týdny. Provedli jsme vše na vlastní náklady, z pohledu celé franšízové sítě se nám takový přístup vyplatí.

Je ale jistě nemožné očekávat, že franšízor osobně zachrání každou krachující franšízu...
To je sice pravda, v podobných výjimečných situacích však dobrý franšízor vždy pomůže. Měl by ke svým franšízantům cítit povinnost a zodpovědnost, která mnohdy překračuje i rámce franšízové smlouvy.

Jaké jsou podle vás nejdůležitější rysy dobrého franšízanta?
Musí být uvědomělý. Rozhodnutí o založení vlastního podniku musí být promyšlené. Provozovatel franšízy nemůže sám upravovat systém, nebo selektivně zpracovávat know-how franšízora. Franšízový systém je celá řada osvědčených obchodních postupů, jejichž použití zajišťuje úspěch, ale vyžaduje přitom důslednou implementaci a denní výkon specifických činností, na což franšízant musí přistoupit.

Ve vašem oboru panuje také velká konkurence. Existuje stále prostor pro nové kosmetické salony?
Na polském trhu působí desítky tisíc kosmetických salonů, především malých, fungujících na stálé podpoře pravidelných a věrných zákazníků. Většina z nich je provozována osobami spojenými s kosmetikou, které samy často také provádějí léčbu, často však nemají žádné obchodní zkušenosti. Existuje například přesvědčení, že nejdůležitější je pro salony rozšíření služeb, protože je obtížné vydělávat na živobytí z úzké specializace.

Ve skutečnosti je to naopak, salony které by nabízely veškeré kosmetické služby, dnes vůbec na trhu neexistují. Naši klienti jsou stále uvědomělejší, vzdělanější, a také náročnější. Očekávají rozsáhlé odborné znalosti, v našich salonech pak vyžadují léčebné postupy na nejvyšší úrovni, které jsou v souladu s nejnovějšími trendy a znalostmi v oblasti kosmetologie, stejně jako moderní vybavení, které takové kosmetické zákroky umožňuje.