3 cesty k velké budoucnosti

Za minimum peněz lze dnes skrze sociální sítě zasáhnout při kampani stejně velkou skupinu, jako například skrze reklamu v televizi. Náklady jsou přitom nesrovnatelné. Pravdou ale také je, že vytvoření komunikační strategie skrze sociální sítě může trvat i několik let, což je dobré vzít v úvahu.
Pondělí
16.04.2018
Tradiční model franšízové spolupráce k úspěchu již většinou nestačí. V čem se liší rostoucí obchodní sítě od těch neúspěšných?
 

Aktuální situace na světových trzích i její vývoj mají vždy přímý vliv na podnikatele a jejich aktivity, a výjimkou nejsou ani franšízové společnosti. Globální ekonomiku ovlivňují mnohé aspekty, které mění i tradiční franšízové modely, jejich obchodní podmínky, přístup k zákazníkům, ale i například marketingové strategie.

Franšízové značky, které byly v uplynulých desetiletích úspěšné, hledají pod vlivem trendů nové způsoby získávání vhodných franšízových partnerů, a snaží se svým zákazníkům skrze ně zajistit přesvědčivý zážitek při prodeji či jiné obchodní aktivitě. To vše vytváří ve franšízovém byznysu konkurenční prostředí, v němž nemůže zvítězit každý. V čem zásadním se v tuto chvíli liší významné franšízové společnosti od těch neúspěšných?

Dokáží uspokojit několik generací

Vzhledem k nástupu mladších generací - jejichž chování ve společnosti je značně odlišné od těch starších - je třeba, aby perspektivní podnikání bralo ohled na jejich potřeby a požadavky, a k tomu je zcela nutné je dobře znát. Pokud se velkým franšízovým společnostem podaří přizpůsobit svou strategii jejich zájmům, šance na úspěch v následujících letech si tím značně zvýší. Stačí se podívat na velké globální hráče jako je McDonald’s, Subway, či třeba IKEA, kteří se vydali právě touto cestou. Cílí především na zákazníky ve věku od 20 do 40 let, kteří jsou nyní v nejproduktivnějším věku. Kdo v tomhle závodě "zaspí na startu", ztrátu už někdy těžko dožene.

Ty nejprogresivnější firmy se snaží zástupce mladé nastupující generace také nalákat ke spolupráci. Kromě jiného tak mohou lépe poznat jejich životní hodnoty a cíle, navíc právě v jejich řadách roste mnoho odborníků s odvahou riskovat a zkoušet nové věci, což je další předpoklad růstu sítí v blízké budoucnosti. Nutné přitom není se nastupujícím generacím zcela přizpůsobovat, ale spíše vytvořit pro ně podnětné prostředí a firemní kulturu, v jejímž rámci budou přirozeně aktivní, a kde je práce bude bavit - jinak totiž zase brzy odejdou jinam.

Umí využívat sociální média

V době masivního nástupu moderních technologií, které stále více ovlivňují i celý podnikatelský svět, se jako přednost ukazuje schopnost naučit se využívat novodobé komunikační kanály. Mezi ty nejrozšířenější patří sociální sítě jako Facebook, Twitter, Google, Linkedin či Instagram. Jejich naprosto nedostižná výhoda oproti klasickým prodejním komunikačním nástrojům jako je tisk, rozhlas či televize, spočívá v jejich široké ekonomické dostupnosti. Sociální sítě mají svou sílu i díky tomu, že mladé generace spoléhají na tamní informace spíše než na jakýkoliv jiný zdroj.

Repablo Macháč

CrossCafe je ideálním příkladem rostoucí franšízové sítě, která se orientuje především na lokální byznys, a cílí přitom na města s turistickým potenciálem či větší koncentrací mladých studentů (Plzeň, Olomouc, či Hradec Králové)

Ať už půjde o doporučení výrobků, kritiku nějaké výrobní značky, či radu kde nejlépe nakoupit v rámci segmentu, mladí dají stále více na osobní doporučení, a nikoliv na "oficiální" informace v běžných sdělovacích prostředcích. Přítel na sociální síti, byť anonymní, pro ně představuje důvěryhodnější zdroj než třeba velkoplošná reklama nebo novinář, a je celkem jedno, jestli jde např. o veřejnoprávní nebo soukromé médium. Mileniálové i další mladí obchodníci a zákazníci věří totiž především sami sobě a vlastním zkušenostem. A sociální sítě jim navíc dávají možnost o věcech v rámci dialogu spolurozhodovat.

Hledají rovnováhu mezi standardy a nezávislostí

Franšízing je už ze své podstaty založený na předpisech, příkazech, nařízeních a smlouvách. Bez jasných pravidel nefunguje žádný systém. Potřeby současného trhu a mladších generací jsou však opět poněkud odlišné - žádají pro své podnikání větší volnost a nezávislost, a to i v rámci franšízových sítí. Úspěšné koncepty se snaží tyto požadavky vyslyšet, byť určitě ne za každou cenu. Lze předpokládat, že franšíz se striktními pravidly pro franšízanty bude do budoucna spíše ubývat, a na síle budou nabírat sítě, které naopak dávají přednost individuálnímu přístupu, říká Lenka Nováková z poradenské společnosti PROFIT system franchise services.

Tradiční franšízové modely se budou muset alespoň částečně přizpůsobit a změnit, dokud generace zákazníků i franšízantů, které jim zajistily úspěch v posledních 20 letech, nezestárnou a nezmizí z trhu. Ve svém následku může tento trend změnit i celý franšízový průmysl ve prospěch franšízantů, kteří by měli mít poté v sítích větší rozhodovací práva a pravomoc než dosud, dodává Lenka Nováková. Očekávatelný je proto také nárůst lokálního byznysu a jeho vlivu na hospodaření sítí, jak i u nás ukazují progresivní domácí značky jako například Sklizeno, UGO, CrossCafe či Svět zdraví.