Franchisa roku vstupuje do finále

Součástí Evropy
Součástí Evropy / Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace, kterou společně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou vedle prezidenta i správní rada a dozorčí rada.
Pátek
01.06.2018
Česká asociace franchisingu letos poprvé udělí Cenu veřejnosti. Hlasovat i nominovat svého favorita mezi franšízami je možné do poloviny června.
 

Česká asociace franchisingu (ČAF) vyhlásila na podzim roku 2017 již 3. ročník soutěže Franchisa roku. Finále soutěže Franchisor roku 2017 proběhlo ve středu 23. 5. 2018, kdy porota vybrala 10 finálových konceptů. Patří mezi ně mezinárodní Business for Breakfast, TAB TheAlternativeBoard, Century 21, české Sklizeno, či česko-slovenský Mr. Kebab. 

Stále je možné přihlásit se do kategorie Skokan roku, nově v tomto roce vyhlásila Asociace kategorii Franchisor roku - Cena veřejnosti. Kategorie je určena pro všechny fyzické i právnické osoby – franšízory a master-franšízanty. Nominaci provádějí členové i nečlenové ČAF, případně se mohou do soutěže přihlásit sami, popř. široká laická veřejnost, která byla nebo je v kontaktu s daným konceptem.

Čestné ocenění by měla převzít značka za přínos veřejnosti, odpovědnost vůči životnímu prostředí, podporu zaměstnaneckých, studentských, motivačních a dalších inovačních projektů, či vnímání značky jako takové. "V tuto chvíli je přihlášeno v kategorii Franchisor roku - Cena veřejnosti 45 firem, které jsou členy ČAF. Standardně jsou nominováni členové asociace, ale je samozřejmě možné navrhnout i nečlena. Hlasující se musí registrovat a uvést kvůli ověření hlasů své údaje," říká tajemnice ČAF Klára Opletalová.

Loni se stal vítězem hlavní ceny Franchisa roku pod patronací Komerční banky původem španělský koncept výživových poraden Naturhouse, který do Česka a Slovenska přivedl Jan Gonda. Od svého založení Naturhouse neustále roste i v globálním měřítku. Do dnešní doby společnost expandovala do 32 zemí světa. Naturhouse zvítězil také v kategorii Broker Consulting Skokan roku, která oceňuje franšízové koncepty za počet nových poboček. 

Stále tak můžete hlasovat o svou oblíbenou franšízovou značku na českém trhu.

Cena veřejnosti se uděluje na základě on-line hlasování na internetové adrese www.franchisaroku.cz. Vyhlašuje se jen jeden vítěz.

Vyhlášení soutěže Franchisa roku proběhne 14. 6. 2018 při příležitosti Mezinárodní výstavy pro podnikání franchising v Praze.

Hlavním cílem soutěže Franchisa roku je popularizace franšízového způsobu podnikání. Soutěž chce cíleně udělit ocenění těm konceptům, které představují kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují pravidla Evropského kodexu etiky franchisingu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franšízingu a jeho odborníky. Asociace je členem Evropské franchisové federace a Světové franchisové rady. O posouzení ekonomických dat přihlášených franchisových značek se i ve třetím ročníku soutěže postará společnost KPMG.