Marketing ve službách franšízingu

Reklama pod dohledem / Dobře navržené franšízové systémy stanovují přísná pravidla pro používání svých ochranných známek a pečlivě sledují používání a tvorbu marketingových a reklamních materiálů.
Pátek
24.08.2018
Marketingové plány franšízových sítí sledují dva strategické cíle: vybudovat silnou značku a usnadnit nábor nových franšízantů. Jak přitom postupovat?
 

K vybudování silné značky musí franšízor i franšízant poskytnout stejné informace současným i potenciálním zákazníkům, jinak může ohrozit stabilitu celého franšízového systému i prosperitu značky jako takové. Někteří majitelé franšízových sítí - franšízoři věnují velké množství financí, aby rozvinuli svou značku, aby vytvořili identitu nebo "osobnost značky" a aby zajistili, že bude legálně chráněna. 

V systémech, kde si franšízant může vytvářet vlastní propagační materiály, je před vystavením nebo distribucí materiálů vyžadován souhlas franšízora. Franšízanti poté pomáhají specifikovat značku jasnými pravidly pro tvorbu a výrobu marketingových a reklamních materiálů. Je přitom důležité, aby franšízanti používali značkové předměty v souladu s pokyny stanovenými franšízorem.

Většina franšíz pracuje s agenturami, které se specializují na marketing a reklamu, nebo spolupracují s různými odborníky z oblasti PR, on-line marketingu a příbuzných oborů, kteří mohou přispět k rozvoji povědomí o povolení značky a tím k rozvoji celé sítě. Franšízoři se obracejí na agentury, aby připravily komplexní marketingové kampaně na podporu národních nebo regionálních franšíz, které mohou zahrnovat reklamní kampaně, reklamy prostřednictvím televize a rozhlasu, internetové reklamy, reklamy v sociálních médií, public relations a adresné reklamní zásilky. 

Používáním těchto marketingových nástrojů se opět posiluje povědomí o značce. Z tohoto důvodu většina franšízových systémů vyžaduje od franšízantů marketingový poplatek, který představuje příspěvek k rozpočtu na reklamu a marketingu celého systému.

Franšízoři, kteří spravují národní sítě, obvykle poskytují svým partnerům akční marketingový plán, specifický pro jednotlivé franšízy s místní realizaci. První marketingovou akcí bývá již slavnostní otevření nové lokality, které vyžaduje plánování předem, někdy jej dostává na starosti již franšízant, a vedení sítě jej pouze schválí. Jindy otevření nové franšízy připravuje franšízor. Intenzivní propagační doba před otevřením obecně začíná několik týdnů zahájením provozu nové franšízy, a může trvat až šest měsíců.

Společnost PROFIT system franchise services  poskytuje komplexní nabídku služeb, souvisejících s prodejem franšízových licencí, která kromě konzultací pro rozvoj franšízy zahrnuje i marketingové služby, organizaci akcí a budování vztahů s veřejností. Náš tým se skládá z odborníků se zkušenostmi v právních, ekonomických a marketingových otázkách, souvisejících s franšízovými systémy.

PROFIT system sdružuje skupiny portálů ve 12 zemích (Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina, Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, SAE), které jsou přístupné tisícům čtenářů. Podporujeme různé franšízové systémy na místní i mezinárodní úrovni, používáme propagační nástroje jako je Katalog franšíz, bannerovou propagaci (s odkazem na detailní informace franšízora), zveřejňujeme články, které analyzují jednotlivé franšízy, i rozhovory s franšízory a franšízanty, organizujeme e-mailové marketingové kampaně, které pravidelně oslovují stovky potenciálních franšízantů, registrovaných v naší databázi.

Analýza hospodářské soutěže a identifikace cílového zákazníka

Za účelem vytvoření efektivního reklamního a propagačního plánu by měly být brány v úvahu dva hlavní faktory, ovlivňující plánování a výsledky, a těmi jsou konkurence a cílový zákaznický profil. Odpovědi na níže uvedené otázky pomohou při vytváření reklamního a propagačního plánu, a při při definování vhodných kanálů pro komunikaci s cílovými zákazníky:

 • Kolik konkurentů existuje v cílové oblasti?
 • Jaké typy služeb nabízejí a jaká je jejich cenová nabídka?
 • Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
 • Jaké jsou komunikační kanály konkurence?
 • Jaké typy zákazníků se nacházejí v dané oblasti a odkud pocházejí?
 • Jaké specifické potřeby má každá skupina zákazníků? Jaké jsou běžné obavy cílových zákazníků?

Vytvoření a provádění marketingového plánu

Marketingové plány mohou být složité v závislosti na kombinaci komunikačních kanálů, vybraných pro komunikaci zpráv cílovým zákazníkům, včetně:

 • Reklamy na internetu
 • Direct marketingu
 • Sociálních médií
 • Blogů pro obsahový marketing
 • Rozhlasu a televize
 • Tiskové reklamy
 • Venkovní reklamy
 • Účasti na různých akcích
 • Propagace a speciálních akcí

Úspěšným franšízorům se daří nalézt optimální kombinaci kanálů na podporu, musí ale také vynakládát dostatečné zdroje, aby zajistili návratnost svých investic a nadále byli schopni přizpůsobovat se aktuálním trendům.

Více informací o tom, jak vám může PROFIT system pomoci se službami pro stávající franšízingové podnikání, s náborem franšízantů, marketingovými službami, organizací událostí a public relations, je možné získat zasláním dotazů na adresu kancelar@profitsystem.cz.


Kvalitní obsah / Obsahový marketing je také silným nástrojem. Je jednoduchý, a zahrnuje vytváření vysoce kvalitního obsahu a publikování na webových stránkách podniku nebo vytvoření blogu věnovaného franšízingu.

Populární na fóru

Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015