Snadnější start / Majitel značky franšízantům doporučuje, aby své podnikání v rámci této franšízové sítě zahájili vedením kurzů ve školách. V takovém případě je totiž nečeká velká investice. Stačí jim mít finance na zakoupení licence a také sad stavebnice Lego, které jsou nezbytné pro vedení kurzů.
pondělí
02.12.2019
Vzdělávací franšíza Edukido chce zrychlit expanzi. Zájemcům nově umožňuje získat licenci i na jednu exkluzivní oblast, a to od 20 tisíc obyvatel.
 

Původně hledalo vedení tohoto polského franšízového konceptu v tuzemsku pouze master-franšízového partnera, jenž by měl na starosti rozšíření sítě Edukido na celém našem území. Zájem ze strany potenciálních franšízantů o otevření jednotlivých poboček ho však přiměl ke změně strategie. Nabízí tedy nově u možnost koupi jedné licence pro vybranou exkluzivní oblast s tím, že franšízant, bude mít do budoucna možnost v případě zájmu ucházet se o master-franšízovou licenci. Výhodou je fakt, že již bude vědět, jak byznys funguje.

Investice pro individuálního franšízanta je tvořena třemi částmi. První z nich je vstupní poplatek, který se liší v závislosti na velikosti území, pro kterou získá franšízant exkluzivitu. Začíná na 700 eurech za lokalitu s cca 20 tisíci obyvateli, za licenci na působení v oblasti se 120 tisíci obyvateli pak franšízant zaplatí 4200 eur. Nutnou investicí je také zakoupení sad stavebnice LEGO, která je hlavní pomůckou při vzdělávání dětí ve věku 3 až 12 let. Ty franšízanta přijdou na 3000 eur. Dalším poplatkem, který na něj čeká, je pak poplatek za marketingové materiály ve výši 350 eur.

Samozřejmě, jde o jednu z možností. Stále platí, že k dispozici je i master-licence Edukido, která jejímu držiteli přináší větší zisky. Vydělává totiž jak na vlastní činnosti, tak i na poplatcích od franšízantů. Podíl master-franšízanta na poplatcích od jednotlivých franšízových partnerů je 75 %. S tím však souvisí i vyšší náklady, které na zájemce o tento typ licence čekají. Nutné je investovat do sad LEGO i marketingových materiálů, tedy 3350 eur. Zajistit musí také překlad veškerých materiálů z angličtiny nebo polštin a akvizici jednotlivých franšízantů. Vstupní poplatek pak činí 25 tisíc eur.

Jaké vlastnosti by franšízanti Edukido měli mít? V případě master-franšízanta hledá vedení sítě zájemce s dostatečným kapitálem a dobrou znalostí místního trhu. Samozřejmostí by měly být obchodní a manažerské dovednosti, zkušenosti v oblasti prodeje a marketingu, znalost angličtiny a dobré komunikační schopnosti. Manažerské dovednosti jsou třeba i u kandidáta na klasického franšízanta. U něj je pak také výhodou, ale v žádném případě ne podmínkou, má-li za sebou zkušenosti s prací dětmi a komunikací s rodiči.


Rozhodnutí franšízanta / Poskytovatel franšízové licence neurčuje svým franšízantům ceny kurzů, nicméně překládá jim výpočty ukazující návratnost jejich investice. Konečná cena tak odráží nejen náklady spojené s výukou, ale také ceny podobných služeb v regionu. Na domácím polském trhu se Edukido za poslední rok rozrostlo z 27 franšíz na současných 36.