LEGO ve franšíze / Základem vzdělávacího konceptu Edukido jsou kreativní workshopy využívající speciální sady kostek LEGO, které pomáhají dětem získat širokou škálu informací ze světa přírody, technologie a vědy. Na domácím trhu v Polsku má Edukido již více než 60 vzdělávacích center – většinu z nich tvoří pobočky působící v rámci franšízy. Jejím prostřednictvím chce značka expandovat i v Česku.
pondělí
27.01.2020
„Čím více se franšízant spoléhá na naše zkušenosti a řídí se podle našich doporučení, tím lepších výsledků dosahují, říká Anna Jurak," manažerka vzdělávacího franšízového konceptu Edukido.
 

V letošním roce se síť Edukido zaměřila na expanzi prostřednictvím franšízových licencí za hranice domácího Polska. Je podle Vás ta správná doba rozjíždět byznys v oblasti vzdělávání?
Vzdělávací trh vykazuje růst již několik let. Funguje na něm stále více vzdělávacích společností a konceptů nabízejících širokou škálu služeb. Mám na mysli jak malé místní, tak i velké mezinárodní značky. Současně v jednotlivých oblastech vzdělávání roste konkurence. Díky marketingovým aktivitám jednotlivých konceptů, které na trhu existují dochází mezi rodiči k rozšiřování povědomí o možnostech mimoškolního vzdělávání jejich dětí. Navíc je třeba poznamenat, že sílící konkurence na trhu vede ve velké míře k profesionalizaci hráčů na trhu. Kvalita se tak stává zásadním faktorem, který rozhoduje o tom, pro jaký program se rodiče rozhodnou. Rodiče jsou ochotni platit více, ale jen za kvalitní službu. Na straně druhé, u dětí, je situace taková, že v případě, kdy mají příliš mnoho mimoškolních aktivit, lze u nich pozorovat únavu a určité přesycení. Týden má jen sedm dní a není nafukovací, vše do něj vměstnat nejde. Právě proto musí rodiče pečlivě vybírat kurzy a školy, které jejich děti mimo školu navštěvují. V Edukidu garantujeme kvalitní výuku, velmi zajímavé a kreativní programy, a proto se nám daří přilákat velké množství studentů.

Kdo se může stát franšízantem Edukido?
Ideálním kandidátem na franšízu Edukido je osoba s manažerskými dovednostmi a zkušenostmi. Nehledáme však člověka, pro něhož bude důležité jen vydělávání peněz. Chceme do svého týmu oddanou osobu, která bude chtít dosáhnout vyšších cílů. Bylo by dobré, kdyby uchazeč o licenci měl zkušenosti s prací s dětmi, i když to není nutná podmínka. Může to být podnikatel, učitel, člověk, který dříve pracoval v korporaci. A co je velmi důležité, tento typ konceptu nemusí mít samostatné prostory. Franšízant může například pořádat workshopy v mateřských školkách a školách, či v jiných vzdělávacích institucích.

Jak velká by měla být franšízová oblast, aby bylo podnikání ziskové?
Franšízant může působit ve městech s minimálně s nejméně 20 tisíci obyvateli. Praxe však ukazuje, že kurzy fungují také ve venkovských oblastech. Věříme, že největší území, na kterém může franšízant působit, by mělo mít až 140 tisíc obyvatel.

Na domácím trhu v Polsku již máte rozsáhlou síť a plánujete ji v dalších zemích. Jak monitorujete práci franšízanta, tedy to, jak dodržuje pravidla, stanovené standardy kvality?
Určitě to není tak, že bychom franšízanta na dálku ovládali. Naším cílem je pomoci mu natolik, aby byl schopen sám úspěšně franšízu Edukido provozovat. Podmínky a standardy našeho franšízového systému jsou přesně definovány, ale úspěch podnikání stále nejvíce závisí právě na příjemci franšízy. Poskytujeme sadu nástrojů a podpory prostřednictvím neustálého zlepšování a vývoje nabídek a vzdělávacích programů. Franšízant však musí projevit vůli a touhu. Stává se, že jeden partner je 100% odhodlaný a splňuje všechny požadavky konceptu, zatímco druhý v menší míře. Jednou ročně navštěvujeme každé z center a diskutujeme o všech obchodních záležitostech, přičemž práce centra je analyzována pomocí interního průzkumu. Příjemce odpovídá na 100 otázek týkajících se síťových standardů a závěrečné hodnocení zahrnuje analýzy e-nástrojů a dalších indikátorů - CRM systém, rozsah a kvalitu propagace, udržování kvality služeb, množství objednaných materiálů a produktů pro výuku. Tento druh analýzy aktivit franšízanta nám v kombinaci s informacemi získanými z rozhovoru s ním poskytuje ucelený obrázek o podnikání. Zároveň nám pro něj pomáhá navrhnout konkrétní doporučení a řešení, jež budou platit v průběhu následujících 6 nebo 12 měsíců. Franšízant samozřejmě může počítat s podporou našeho oddělení zákaznické podpory firem na denní bázi. Nakonec, počet klientů naznačuje, zda příjemce dodržuje naše standardy. Praxe ukazuje, že čím více franšízantů se spoléhá na naše zkušenosti a doporučení, tím lepší jsou jejich obchodní výsledky.

Kde se mohou případní čeští zájemci o licenci s konceptem Edukido blíže seznámit?
Jedna velmi zajímavá příležitost se jim nabízí na březnovém Franchising Expo v polských Katovicích, které se uskuteční od 27. do 28. března. Tímto bych tedy všechny, kteří chtějí o naší značce vědět více, pozvala na náš veletržní stánek, kde se jim budeme velmi rádi věnovat. 

 


Zrychlení expanze / „Původně bylo v plánu najít v Česku master-franšízanta, jenž bude mít na starosti rozvoj konceptu na celém trhu. Nyní dle reakcí zájemců nově umožňujeme získat licenci i na jednu exkluzivní oblast, a to od 20 tisíc obyvatel," upřesňuje Anna Jurak.